ggg
ggg ggg

Więcej czynów, mniej słów!

KURIER W…: Mija właśnie czteroletnia kadencja Pana jako wójta Rząśnika, jak ocenia Pan ten czas i swoje działania?

Wójt gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski:

W swojej działalności publicznej i zawodowej kierowałem się zawsze zdrowym rozsądkiem, tolerancją, szukaniem rozwiązań i zdrowych kompromisów. Rozwiązań, które nie szkodziłyby nikomu, a jednocześnie nie naruszały interesu publicznego.

Kierowałem się zasadą: budować, naprawiać, zmieniać, a nie burzyć, poniżać innych łechcąc własne „ego”. Próbowałem łączyć, nie dzielić, szukać tego, co dobre, nie złe. Nie było to łatwe. Podejmowane trudne decyzje nie zawsze były zrozumiałe dla niektórych egoistycznie myślących ludzi, jednak nie na nich opierałem swoją działalność i buduję zaufanie.
W swojej dotychczasowej pracy pełniąc funkcje Wójta naraziłem się pewnie wielu, ale i wielu nieprzekonanych pozyskałem, wielu uwierzyło w moje czyste intencje.
Ci natomiast, którym trudno było wprost skrytykować moje postępowanie mówili często „dobry człowiek, ale za dobry, za miękki”. Taką „życzliwość” i sposób myślenia rozpoznaję szybko i rezygnuję z ich wsparcia, nawet nie dając im tego odczuć.

Jak widać koncentrowałem się na budowaniu w moim otoczeniu i otoczeniu Gminy pozytywnej infrastruktury duchowej, rodzinnej, społecznej, ludzkiej. Moją dewizą jest wysłuchać każdego i jeżeli tylko można – pomóc.

KURIER W…: To było budowanie relacji z mieszkańcami gminy, a co jeszcze…?

Wójt Paweł Kołodziejski:

Jednak nie tylko to było moim zadaniem, oprócz zajmowania się ideami należało również zająć się estetyką Gminy, czystością, porządkiem i ładem. Należało zwrócić również uwagę na infrastrukturę techniczną i stronę gospodarczą Gminy.

Zadbaliśmy o ochronę środowiska, w ramach, czego wybudowano oczyszczalnie przydomowe, nową hydrofornię w Rząśniku, zmodernizowano gminną oczyszczalnię ścieków w Rząśniku wraz z wiatą na przechowanie urobku.
Wybudowano i zmodernizowano 25 km dróg asfaltowych oraz 6 km chodników, powstały dwie hale sportowe, jedno pełnowymiarowe boisko trawiaste oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią, place zabaw i skwerów (place zieleni), oraz boiska przy szkołach. Część tych prac wykonanych zostało za pośrednictwem pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Wyszkowie. W taki sposób pomogliśmy tym osobom często w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej, jednocześnie obniżając koszty bez angażowania firm specjalizujących się w tych pracach. Zrealizowano projekty szkolne na łączną kwotę 1mln 248tys zł. Obecnie realizowany projekt na kwotę 1mln 269tys zł. Wybudowano szerokopasmowy Internet.
Wyremontowano w części bądź w całości świetlice wiejskie oraz remizy w miejscowościach: Ochudno, Nowe Wielątki, Wólka Lubielska, Dąbrowa, Komorowo. W miejscowościach: Dąbrowa, Komorowo, Ochudno, Rząśnik wymieniono stare lampy rtęciowe na energooszczędne ledowe.
KURIER W…: Kandyduje Pan ponownie w wyborach samorządowych na wójta gminy Rząśnik, więc prosiłabym o kilka słów na temat nowych zadań, czy propozycji dla gminy i mieszkańców.

Wójt Paweł Kołodziejski:

Budynek przejęty naszym staraniem od Skarbu Państwa po byłym Komisariacie, a obecnie w części wykorzystywany przez seniorów, w pozostałej część zaadaptowany zostanie na Gminny Punkt Rehabilitacji dla mieszkańców. Złożony został wniosek do LGD Równiny Wołomińskiej o dofinansowanie remontu i modernizacji świetlicy OSP Rząśnik wraz z zapleczem oraz zakupu nowego samochodu strażackiego w ramach projektu „Bezpieczna podróż -modernizacja systemu ratownictwa w komunikacji lądowej”.

W ramach zachęcania do osiedlania się na terenie Gminy (w miarę potrzeb) staraliśmy się uzbrajać teren, utwardzać drogi dojazdowe do powstających posesji i rozbudowując sieć wodno-kanalizacyjną. To trzeba kontynuować.
Według ogłoszonego rankingu gazety Wspólnota artykuł „Gminy Wiejskie” w latach 2017-2013 pod względem wydatków na inwestycje oraz pozyskanych środkach gmina Rząśnik znalazła się na 86 miejscu w Polsce, w latach 2014-2016 natomiast na 88 miejscu w Polsce na 1436 gmin wiejskich.
Aktywność i determinacja w dążeniu do jak najlepszych warunków życia i funkcjonowania naszych mieszkańców była duża. Świadczą o tym rankingi, jednak moim zdaniem nadal jest niewystarczająca.
Ogłaszane nabory na różne przedsięwzięcia z programów, choćby PROW, RPO czy inne, poza publicznym nagłośnieniem, medialnym rozgłosem, od wielu lat często nie spełniają merytorycznych kryteriów, potrzeb i oczekiwań. Przyznawane środki faworyzują gminy miejskie oraz gminy, które spełniają pewne kryteria nie do końca istotne i wiążące się z danym zadaniem. Takim przykładem są pieniądze na drogi, odnawialne źródła energii czy pomoc w doposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Chcąc być w stosunku do Mieszkańców uczciwym nic nie obiecuję. Obietnice to często puste słowa lub słowa użyte na potrzebę chwili. Ja do swoich obowiązków podchodzę z pełnym poświęceniem i tak będzie zawsze. „Więcej czynów, mniej słów”.

KURIER W…: Dziękuję i życzę długiej, owocnej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

/Z wójtem gminy Rząśnik Pawłem Kołodziejskim rozmawiała Janina Czerwińska/

1 174 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kapliczka Powstańcza odsłonięta w Gaju w hołdzie i ku pamięci poległych powstańców 1863 roku

14 września 2018 r. w Gaju odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Kapliczki Powstańczej – 1863 w miejscowości Gaj na...

Zamknij