ggg

Uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego

W czwartek, 25 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz umów w ramach zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020”.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Mirosław Augustyniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, Pan Zbigniew Chrupek Starosta Powiatu Ostrowskiego, Pan Józef Rostkowski Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego oraz zaproszeni samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego.
Środki przekazywane są gminom w formie przelewów na wniosek samorządów. Wysokość wsparcia zależy od wartości planowanych przez gminy i powiat inwestycji. Podczas spotkania w Urzędzie Gminy podpisano umowy o łącznej wartości 1. 000 340,00 złotych.
Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Małkinia Górna. Po raz kolejny skorzystamy z grantów dla lokalnej społeczności w ramach programu pn. ,,Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”. Otrzymaliśmy po 10 000,00 złotych dofinansowania na każde z następujących zadań:
– budowa chodnika w miejscowości Błędnica,
– budowa chodnika na ulicy Cichej w Małkini Górnej,
– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żachy – Pawły,
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiełczew,
– modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych.
Modernizacja oświetlenia ulicznego polegać będzie na wymianie opraw typu rtęciowego oraz opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED.
W tegorocznej edycji programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” wpłynęło w sumie 258 wniosków. Wśród nich znalazł się również wniosek z Gminy Małkinia Górna. Dofinansowanie w wysokości 20 000,00 złotych na remont strażnicy otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach.
Ponadto w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskaliśmy z budżetu Województwa Mazowieckiego, środki w wysokości 105 000, 00 złotych na budowę drogi Prostyń – Złotki.
Dziękujemy przedstawicielom Samorządu Województwa Mazowieckiego za wsparcie płynące z ich autorskich projektów. Dzięki temu możemy modernizować drogi, remontować strażnice i realizować inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw.
/UG Małkinia Górna/

776 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Klonowa – Norwida dobiega końca

Rok 2020 to rok zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej...

Zamknij