ggg ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie ul. Piaski i Lipowej – Piaski w Małkini Górnej

17 lipca 2020 r. po uroczystym przecięciu wstęgi oddano do użytku zmodernizowane ulice: Piaskową i Lipową w Małkini Górnej.

Ulice Piaskowa i Lipowa w Małkini Górnej (pow. ostrowski) przeszły modernizację odwodnienia powierzchniowego, kanalizacji deszczowej, utwardzenia nawierzchni, a także wykonano chodniki i przebudowano naziemną linię telekomunikacyjną na podziemną. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 1,7 mln zł. Ponad połowa tej kwoty pozyskana została w ramach Solidarnościowego Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystym otwarciu inwestycji wzięła udział Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Marcin Grabowski – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, wicestarosta ostrowski – Józef Rostkowski, przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna – Jacek Bogdan wraz z radnymi, duchowni: ks. kanonik Tadeusz Kaczyński i Marek Wróblewski, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, wykonawcy prac i mieszkańcy. Zebranych przywitał sekretarz gminy – Józef Bogucki, a następnie oddał głos wójt gminy Bożenie Kordek. Należy przyznać, że było o czym mówić – zakres prac wiązał się z przebudową ulicy Nurskiej, bo nie byłyby rozwiązane problemy z wodą. Mieszkańcy czekali ponad 40 – 45 lat, aby mieć godziwe warunki i nie być tą gorszą stroną miasta. Obecna Pani Wójt Bożena Kordek wspominała, jak po raz pierwszy 6 lat temu rozmawiała o ulicy z mieszkańcami. Trzeba było dwa razy przygotowywać dokumentację i okazało się, że gdyby nie remont drogi wojewódzkiej – nie byłoby dzisiejszej przebudowy. „Nic w pracy wójta tak mnie nie cieszy, jak kolejna i kolejna inwestycja” – mówiła wójt Bożena Kordek wspominając o następnych inwestycjach w Małkini Górnej, czyli o drogach, kolei i wiadukcie. Dziękowała za wspólny wysiłek i wspaniałą współpracę z wykonawcami, projektantami i pracownikami nadzoru budowlanego oraz odpowiednich działów w Urzędzie Gminy. – Modernizacja ul. Piaskowej i Lipowej wpłynie na komfort życia mieszkańców i poprawi warunki komunikacyjne. Dotyczy to zarówno ruchu kołowego, jak i pieszego. Cieszy fakt, że Małkinia Górna inwestuje w bezpieczeństwo – powiedziała członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
Kierownik Delegatury Marcin Grabowski podziękował za możliwość uczestniczenia w tak historycznej chwili dla mieszkańców i podkreślił, że należy korzystać obecnie z różnych dostępnych środków rządowych i samorządowych. Przy zmianach chodzi również o to, by zatrzymać młodych ludzi, tu w małych Ojczyznach – podkreślał.
Z kolei wicestarosta Józef Rostkowski gratulował Pani Wójt umiejętności pozyskiwania środków i prowadzenia inwestycji oraz życzył, aby ta inwestycja na terenie gminy nie była ostatnią. Przewodniczący Rady Jacek Bogdan podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych dwóch, a właściwie trzech ulic. Podsumował obrazowo: „Było błoto… jakby ludzie żyli w trzecim świecie i tak się stało dzisiaj, że ulica jest teraz godna mieszkańców”.
Modlitwę i błogosławieństwo wygłosił ks. kanonik Tadeusz Kaczyński. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali min. Janina Ewa Orzełowska, wójt Bożena Kordek, kierownik Marcin Grabowski, wicestarosta Józef Rostkowski, ks. kanonik Tadeusz Kaczyński, ks. Marek Wróblewski, przewodniczący Jacek Bogdan oraz młodzi mieszkańcy ulicy.
Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Pani Wójt oraz gości na stronę internetową naszej gazety: www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy filmy z otwarciem ulic pod artykułem.

/J.Cz./

2 225 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Absolutorium dla burmistrza Jerzego Bauera – otrzymane 11 głosami „Za”

Pomimo wielu zasług dla miasta, sukcesów i niezwykłej pracowitości burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera oraz jego współpracowników, kolejny raz radni...

Zamknij