ggg

Uroczyste otwarcie sali w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

Dzień 12 czerwca 2023 roku był bardzo ważnym dniem dla całej społeczności Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. W placówce oficjalnie otwarto przebudowaną salę gimnastyczną, uroczystość połączono z piknikiem rodzinnym.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie” dofinansowane zostało ze środków PFRON przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON to kwota 915 413,66 zł
Wartość robót budowlanych ogółem to kwota 2 358 084,10 zł

Środki własne Powiatu Ostrowskiego 1 442 670,44 zł
Wykonawcą zadania była firma Wiesław Rudziński Zakład Remontów Ogólnobudowlanych z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali jak bardzo potrzebna dla szkoły była realizacja tej inwestycji, gratulowali jej ukończenia i życzyli wielu radości z jej korzystania, wręczając przy tym na ręce dyrektora szkoły przydatne podarunki.
Po przemówieniach zaproszonych gości przecięto symboliczną wstęgę. Tradycyjnie nie zabrakło także elementu wyświęcenia przez księdza nowo otwartego obiektu. Kolejną częścią uroczystości była część artystyczna zaprezentowana przez uczniów szkoły. Młodzi artyści wzbudzili zachwyt zaproszonych gości, o czym świadczyły głośne brawa.

Po części artystycznej uczestników poczęstowano tortem przygotowanym przez rodziców, a następnie odbyła się druga, mniej oficjalna część zaplanowanego wydarzenia, czyli piknik rodzinny na placu obok szkoły.
Dzięki przebudowanemu obiektowi uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Z pewnością obiekt ten to powód satysfakcji, zadowolenia i radości dla całej społeczności szkolnej.

366 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisanie umowy z WFOŚiGW

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyło się spotkanie, na którym została zawarta umowa pomiędzy Gminą Andrzejewo...

Zamknij