ggg ggg ggg

Podpisanie umowy z WFOŚiGW

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyło się spotkanie, na którym została zawarta umowa pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pauliny Pecury a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez: Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Kamilę Mokrzycką oraz pełnomocnika Panią Katarzynę Łukanowską.

Umowa dotyczyła dofinansowania realizacji zadania pn. ,,Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2023 roku”. Gmina Andrzejewo otrzymała dotację w wysokości do 35 000,00zł.
Efektem ekologicznym zadania będzie ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 188,58 Mg odpadów niebezpiecznych. Zadanie to będzie obejmowało poszczególne roboty: demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest. Koszty kwalifikowane zadania wyniosą 68 265,96zł, gdzie dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 35 000,00 zł.
/Info UG Andrzejewo/

467 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
III Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej

27 maja 2023 r. odbyła się 3. edycja Tłuszczańskiego Dnia Techniki Kolejowej. Wystawa taboru kolejowego, zwiedzanie Lokalnego Centrum Sterowania i...

Zamknij