ggg ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków (02.10.2012)

25 września przecięto wstęgę w Andrzejewie otwierając uroczyście obiekt oczyszczalni ścieków.

Gości przywitał wójt gminy Andrzejewo Michał Rutkowski. Wśród biorących udział w tej wyjątkowej dla Andrzejewa chwili byli: Ryszard Dziadak dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zbigniew Kamiński starosta ostrowski, wójtów gmin: Nur, Ostrów Mazowiecka, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne, Zambrów, przedstawicieli starostwa powiatowego, współpracującego Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starym Lubiejewie, księdza proboszcza parafii Andrzejewo dr. Jerzego Kruszewskiego, przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrołęce, Stanisławę Zielonkę sołtysa wsi Andrzejewo, radnych gminy Andrzejewo z przewodniczącym Rady Gminy na czele.  „W dniu dzisiejszym uroczyście rozpoczynamy działanie oczyszczalni ścieków w Andrzejewie. Parafrazując słowa niedawno zmarłego Neil’a Armstronga muszę przyznać, że być może jest to tylko mały obiekt, ale dla miejscowości i gminy Andrzejewo to olbrzymi krok w jej zrównoważonym rozwoju.  Proces budowy oczyszczalni rozpoczął się od podpisania umowy z wykonawcą w dniu 27.04. 2011.  Prace zakończono przed przewidywanym terminem 30.08.2012 r. W tym miejscu chciałbym skierować słowa uznania dla wykonawcy Przedsiębiorstwa inżynieryjno- Budowlanego „ Przem-GRI” z Olsztyna oraz firm z nim współpracujących za pełen profesjonalizm i sprawność realizacji tej inwestycji” – zwracał się do zebranych gości na placu nowej oczyszczalni wójt gminy Andrzejewo Michał Rutkowski.


Po przybliżeniu historii inwestycji oraz jej finansowania wójt podsumowywał plusy nowej inwestycji:
„Oczyszczalnia ta ma wydajność 200 m3/d i w chwili obecnej pracuje na 15 % max mocy.  Zastosowana technologia pozwoli na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz przyjmowanie ścieków dowożonych z terenu nieobjętych siecią. W obliczu stojących przed nami wyzwań związanych z ochronną środowiska nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez oczyszczalni ścieków, która chronić będzie przede wszystkim przed spływem zanieczyszczeń do rzeki Mały Brok. O problemach z tym związanych wiedzą najlepiej nasi mieszkańcy, którzy od lat borykali się z problemami ścieków.”                                                         Uroczyste otwarcie z przecięciem wstęgi i poświęceniem obiektu podkreślało wagę tej inwestycji dla mieszkańców i władz samorządowych Andrzejewa. Po okolicznościowych przemówieniach gospodarzy i zaproszonych gości nastąpiło zwiedzanie obiektu oczyszczalni, a nadepnie zaproszono uczestników na poczęstunek.   Oczyszczalnię rozpoczęto przebudowywać w 2011 r. i jest to jeden z etapów większej inwestycji (blisko 8,5 mln) w kanalizację, którą podjęła gmina Andrzejewo w 2010 r. Całość prac zaplanowano na lata 2010 – 2014. Rozpoczęto od kolektora i przyłączy dla posesji przy ul. Warszawskiej. Teraz oddano oczyszczalnię ścieków, później zaplanowano ul. Wodną i budowę przepompowni ścieków, a następnie skanalizowanie okolic kościoła. Całkowity koszt tej inwestycji to  2 448 131.19 zł.  Z czego większość była finansowana z pożyczki WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 403 405, 00 zł., która podlegać będzie umorzeniu w wysokości 50 % z przeznaczeniem na realizację innego zadania wpływającego na poprawę warunków środowiska. I etap Kanalizacji z 85 przyłączami wykonano za kwotę ponad 2,5 mln zł, następnie fragment kanalizacji z 44 przyłączami za kwotę ponad 1 mln oraz ostatnia część czekająca na wykonanie z 56 przyłączami za kwotę około 2 ml. zł. Na 2 ostatnie etapy kanalizacji został złożony wniosek w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Ze szczegółami technologicznych zapoznał wszystkich przedstawiciel Firmy Biotech.
Jest to mechaniczno – biologiczna oczyszczalni ścieków o wydajności 200m3/d.
Elementy oczyszczalni ścieków:
1 Stacja przyjmowania ścieków dowożonych.
2.Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych z systemem napowietrzającym.
3.Pompownia główna ścieków surowych.
4.Oczyszczenie mechaniczne ścieków połączonych (dowożonych i dopływających)
5.Oczyszczanie biologiczne ścieków oczyszczonych (dwukomorowy selektor warunki   beztlenowe, komora denitryfikacji, nitryfikacji, osadnik wtórny pionowy).
6.Stacja dmuchaw w budynku technicznym.
7.Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego.
8.Stacja mechanicznego odwodniania osadu.
Działanie oczyszczalni jest całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania  z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu GSM. Oczyszczalnia funkcjonować będzie w oparciu o ścieki dopływające siecią kanalizacji sanitarnej poprzez pompownię ścieków surowych oraz    w oparciu o ścieki dowożone, które przyjmować będzie punkt zlewny zlokalizowany przy wewnętrznej drodze dojazdowej.  Bezpośrednio przy budynku technicznym zlokalizowano plac na kontener potrzebny do magazynowania nieczystości   z wstępnego podczyszczania ścieków. Ponadto elementami oczyszczalni ścieków są: zbiornik uśredniający i osadu. Zasadnicze oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w reaktorze. Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzone kanałem grawitacyjnym z oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego.       /J.Cz./

2 562 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusze godne świętowania (02.10.2012)

Niedziela 30 września zaskoczyła ciepłą i słoneczną pogodą. Była również dniem wyjątkowym dla 9 par małżeńskich obchodzących Diamentowe Gody oraz...

Zamknij