ggg ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie drogi w Laskach

Ku radości mieszkańców wsi Laski i Karczewizny w gminie Łochów oraz radnych i samorządowców w ubiegłą sobotę, 18 listopada 2017 r. uroczyście odebrano i przecięto wstęgę na zmodernizowanym odcinku drogi powiatowej nr 4214W.

fot73

18 listopada 2017 r. uroczyście otwarto ostatni wyremontowany 1,5 km odcinek drogi powiatowej nr 4214W w Laskach w gminie Łochów. Całość zadania podzielono na trzy etapy rozpoczynające się od miejscowości Twarogi. Inwestycja została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski, Powiat Węgrowski i Gminę Łochów.
Koszt inwestycji to 559 371 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 176 tys. zł w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pozostałe środki pochodziły z powiatu węgrowskiego (191 685,53 zł) i gminy Łochów (191 685,53 zł). W ramach realizacji wykonano podbudowę drogi oraz wzmocniono i wyprofilowano pobocza, a na to nałożono nową bitumiczną nawierzchnię. Za odwodnienie będą odpowiedzialne przepusty i oczyszczone rowy. Dotychczas był to wielki problem szczególnie, że prace melioracyjne nie były wykonywane przez całe lata. Wykonano również oznakowanie poziome i pionowe. Ponad 1,5 km wyremontowanej drogi powiatowej nr 4214W poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, na co dzień korzystających z tego szlaku komunikacyjnego.
W obecności mieszkańców uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska, przewodniczący Rady Miasta Łochów Andrzej Suchenek, radny Mirosław Ziółkowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Michał Postek, sołtysi wsi Laski Bożenna Decyk i wsi Karczewizna Zenon Szczęsny. Do tego aktu zaproszono również najmłodszego mieszkańca. Tradycyjnie też odbyła się modlitwa i poświęcenie drogi.
– „Gratulujemy, że Państwo mają nową drogę. Cieszę się, że środki z budżetu województwa mazowieckiego zapewniają poprawę jakości życia Mazowszan – mówiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.
– „To wy przekonaliście radnych, aby ta droga była wykonana. Nie tylko radnych powiatu, ale też radnych gminy” – zwracała się do zebranych tłumacząc, że pozyskanie środków unijnych i rozliczenie jest trudne, dlatego też należy podziękować pracownikom starostwa za ogrom pracy i wyraziła nadzieję, że nie są to ostatnie środki, które trafią do powiatu węgrowskiego i do gminy Łochów.
Członek zarządu Elżbieta Lanc chwaliła powiat za wiele podejmowanych inicjatyw, informując jednocześnie, że będą kolejne potężne środki, bo samorząd województwa chce wspierać budowę i modernizację dróg i z puli 100 mln zł, każdy powiat będzie mógł otrzymać na te drogi pieniądze. Podkreśliła, że Laski są bezpieczne i piękne, dzięki radnemu Mirosławowi Ziółkowskiemu, z którym się zna i współpracuje ponad 18 lat.
Starosta węgrowski dziękował za wcześniejsze wsparcie i wspomniał, że ze względu na pałac w Julinie, który przejął Urząd Marszałkowski przydałyby się środki na drogę.
Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski zapewniał, że gotowi są na wsparcie budowy lub remontu każdego kawałka drogi zrobionej na terenie gminy Łochów. Taka była umowa między samorządami. Podziękował też za bardzo dobrą wiadomość o drodze w Gwizdałach oraz za termomodernizację szkoły i biurowca przy OSP Łochów Fabryczna, którego zakończenie przewiduje na kwiecień 2018 r. Ma nadzieję, ze tam znów się spotkają.
Po uroczystości zaproszono wszystkich do przejechania po nowej drodze oraz na gorący posiłek do remizy, gdzie radny Mirosław Ziółkowski przygotował podziękowania i niespodzianki dla gości oraz samorządowców.

/Janina Czerwińska/

8 264 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nagroda dla Sołtysa Włodzimierza Romańskiego oraz Sołectwa Jarzębia Łąka!

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich jest okazją dla samorządowców z Mazowsza na pozyskanie informacji dotyczących wpływu środków europejskich na rozwój...

Zamknij