ggg

Nagroda dla Sołtysa Włodzimierza Romańskiego oraz Sołectwa Jarzębia Łąka!

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich jest okazją dla samorządowców z Mazowsza na pozyskanie informacji dotyczących wpływu środków europejskich na rozwój obszarów wiejskich, wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk PROW i KSOW podczas wizyty studyjnej oraz możliwości wykorzystania środków europejskich .

fot1Podczas tegorocznej edycji, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w imieniu Sołtysa Jarzębiej Łąki Włodzimierza Romańskiego odebrał główną nagrodę o wartości 5 tys. zł przyznaną w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich- Sukcesy widać po sąsiedzku”.
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzelowska wręczając nagrody w konkursie powiedziała, że „Dobre praktyki w każdej branży trzeba nagradzać, a najlepszych pokazywać i promować”.
Laureatami I edycji konkursu na Najaktywniejsze Sołectwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zostały sołectwa: Jarzębia Łąka (gmina Tłuszcz), Wolica (gmina Radzymin), Rumoka (gmina Lipowiec Kościelny), Dzięgielewo (gmina Gozdowo) oraz Równe (gmina Strachówka). Laureaci konkursu, jak i pozostałe sołectwa, które zgłosiły się do konkursu zostały zaproszone do udziału w wyjeździe studyjnym na Opolszczyznę- regionu, który przoduje w odnowie wsi. (źródło: www.mazovia.pl).
Włodzimierz Romański Sołtysem został w lutym 2011 roku. Pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Spółki Wodnej w Tłuszczu. Z jego inicjatywy w 2014 roku po raz pierwszy zorganizowane zostały Dożynki Gminne w Jarzębiej Łące. W 2012 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego obchodów 150 rocznicy przejazdu pierwszego pociągu przez stacją Tłuszcz. Od początku pełnienia funkcji sołtysa Włodzimierz Romański dał się poznać, jako dobry organizator i współtwórca wielu akcji społecznych. Działa na wielu polach, a jego nadrzędnym celem jest zawsze dobro mieszkańców Jarzębiej Łąki.
Za swoje najważniejsze osiągnięcia w ciągu kilku lat pełnienia funkcji Sołtysa uważa:
• Zdobycie środków finansowych na budowę placu zabaw w Jarzębiej Łące;
• Przeniesienie filii biblioteki w Jarzębiej Łące do budynku o lepszych warunkach;
• Uczestniczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
• Udana współpraca z organizacjami pozarządowymi;
• Zainicjowanie rewitalizacji Stowarzyszenia „Potok serc”;
• Rozpoczęcie projektu pn. „Jarzębinowa wioska” i posadzenie 300 sztuk drzewek jarzębiny;
• Zorganizowanie spotkania absolwentów szkoły w Postoliskach 50 lat od jej ukończenia;
• Zakup wiaty przystankowej na przystanku autobusowym przy drodze wojewódzkiej 636, a po roku zakup słupa i wybudowanie oświetlenia;
• Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz wybudowanie do nich drogi dojazdowej;
• Przejęcie działki od PKP pod budowę świetlicy wraz z biblioteką oraz przeniesienie tam placu zabaw dla dzieci i wybudowanie altany na miejsce spotkań mieszkańców .
Sołtys Włodzimierz Romański wraz z Radą Sołecką angażuje i inicjuje wiele projektów, które służą integracji mieszkańców wioski oraz poprawie jakości ich życia. Ciężko pracują wolontarystycznie, aby ich otoczenie zmieniało swoje oblicze, organizują ciekawe wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy sołectwa mają okazję, aby się zintegrować lub poznać oraz mile spędzić ze sobą czas. Nie zapominają również o historii miejscowości, którą stale przybliżają społeczności. Oprócz tego propagują zdrowy styl życia, dlatego też stale organizowane są marsze nordic- walking, gra w siatkówkę czy wycieczki rowerowe. Stale pozyskiwane są środki zewnętrzne, aby móc sfinansować w Jarzębiej Łące bardzo potrzebne projekty.
W sołectwie co rok odbywają się rodzinne pikniki, np. z okazji Dnia Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Andrzejki czy Walentynki. W 2014 roku zorganizowana została trzydniowa wycieczka na Pojezierze Brodnickie dla 40 dzieci z Jarzebiej Łąki, która sfinansowana została z funduszu sołeckiego oraz dofinansowana z projektu „naszawycieczka.pl”. Dla większości dzieci był to jedyny wyjazd wakacyjny.
W 2015 roku zorganizowano międzypokoleniowy wyjazd do Skansenu w Kuligowie, a w 2016 roku udało się pozyskać środki na projekt wakacyjny pod nazwą „Osiodłać marzenia”. Kilkanaścioro dzieci z Jarzębiej Łąki uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych na terenie stajni „Tosca” w Jarzębiej Łące, gdzie brały udział w warsztatach hipoterapii i dogoterapii, malowały, rysowały i grały w piłkę. W 2017 roku projekt ten był kontynuowany we współpracy z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Terapeutka pracująca w stajni „Tosca” jest członkiem Stowarzyszenia „Potok Serc” w Jarzębiej Łące, dlatego też stowarzyszenie pozyskuje środki na hipoterapię i dogoterapię dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z terenu województwa mazowieckiego. Zajęcia te pozwalają osobom niepełnosprawnym na kontakt ze światem zewnętrznym, zdobycie nowych doświadczeń, wiedzy czy umiejętności. W tegorocznym projekcie udział wzięło ponad 100 osób, m.in. z Domu Pomocy Społecznej w Niegowie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu czy Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku. We wrześniu bieżącego roku zorganizowano kolejną wycieczkę. Tym razem 40 dzieci i 10 dorosłych spędziło mile czas w Krakowie i Energylandii i Zatorze. Ta wspaniała wycieczka odbyła się dzięki hojności sponsora- Firmie Henkel Global Suppy Chain BV, Holandia. Warto dodać, że ta sama firma sponsorowała również zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Oprócz tego, pozyskiwali m.in. środki z projektu pn. „Nasza wieś, nasze bogactwo” (na drewno do wybudowania wiaty, która stanowi miejsce spotkań) oraz „Aktywni zostawiają ślad” (na orynnowanie wiaty). Jak widać, mieszkańcy Jarzębiej Łąki z sukcesem otrzymują dofinansowania na realizację swoich przedsięwzięć.
W listopadzie 2015 roku zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Kreatywni mają szansę- warsztaty teatralne i dziennikarskie”, współfinansowane przez Gminę Tłuszcz i Powiat Wołomiński, w którym 30 dzieci i młodzieży wcieliało się w aktorów, bawiło w teatr i zdobywało szlify dziennikarskie. Uczestnicy projektu prezentowali swoje umiejętności aktorskie zarówno podczas imprez organizowanych w Gminie Tłuszcz, jak również poza jej granicami.
Z kolei dorośli mieszkańcy wioski (12 kobiet i 5 mężczyzn) do listopada 2014 roku podnosiło swoją tężyznę fizyczną, biorąc udział w projekcie „Sprawni rodzice 50+” w Studiu Rekreacji Active w Tłuszczu.
28 maja 2016 roku sołtys wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami zorganizował w Jarzębiej Łące „Wielką majówkę”. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa- taki sam tytuł nosił film, którego pierwsze sceny 35 lat wcześniej kręcone były przed budynkiem stacji kolejowej w Jarzębiej Łące i w którym swoje pierwsze kroki aktorskie stawiał znany wszystkim Zbigniew Zamachowski.
Sołectwo ma swoją gazetkę „Jarzębinowe Wieści”, do której artykuły piszą właśnie mieszkańcy wioski. Przygotowanie i wydanie publikacji mieszkańcy wykonują bez żadnego wynagrodzenia, a druk finansują sponsorzy. Dzięki publikacji społeczeństwo na bieżąco zapoznaje się z aktualnymi wydarzeniami i poznaje historię wsi.
W najbliższym czasie mieszkańcy Jarzębiej Łąki chcą przystosować budynek dawnej stacji kolejowej do funkcji Wiejskiego Domu Kultury. Obecnie mieszkańcy nie mają miejsca, w którym mogliby się spotkać czy przeprowadzić chociażby zebranie wiejskie. Odbywają się one w prywatnych domach lub „pod chmurką”. Do organizacji tego typu spotkań oraz do organizacji różnego rodzaju imprez mieszkańcy zakupili dwa duże namioty. Ponadto w projekcie z edycji „Działaj lokalnie 2015” zakupiono materiały do budowy 4 stołów i 8 ławek, które w czynie społecznym wykonali mieszkańcy. W 2016 roku, kiedy budynek wraz z terenem przy dawnej stacji kolejowej stał się własnością Gminy Tłuszcz, lokalni społecznicy ciężko pracowali, aby uporządkować go z chaszczy i krzaków. Dziś na ogrodzonej działce, dzięki staraniom sołtysa znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa, które wcześniej znajdywały się na prywatnej działce. Co rok miejsce to zostaje doposażone w kolejne urządzenia, które służą zarówno małym, jak i dużym mieszkańcom sołectwa.
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk o Sołtysie: Działalność sołectwa Jarzębia Łąka znacznie wzrosła od momentu wyboru na sołtysa Pana Włodzimierza Romańskiego, który nieustannie stara się zaktywizować mieszkańców do wspólnych działań. Wkłada wiele pracy w podejmowanie i realizację działań służących rozwojowi wsi, a tym samym całej gminy Tłuszcz. Jego trud owocuje wieloma sukcesami, jest nagradzany rzeczą najcenniejszą i najtrudniejszą do pozyskania, a mianowicie zaufaniem mieszkańców. Jako Burmistrz Gminy dziękuję za wywiązywanie się z odpowiedzialności bycia blisko mieszkańców i dostrzeganie ich problemów, które są mi przekazywane podczas wspólnych spotkań.. Potrafi Pan słuchać i rozmawiać z ludźmi, co doprowadziło do integracji mieszkańców Jarzębiej Łąki. Życzę Panu dalszych sukcesów w pełnieniu misji społecznej oraz wszelkiej pomyślności i zadowolenia.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów oraz sił do podejmowania działań na rzecz zarówno sołectwa, jak i całej Gminy Tłuszcz.
/Info/

3 592 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wołomin chce przyciągnąć inwestorów i pozyskuje na ten cel unijne pieniądze!!!

Gmina Wołomin zamierza przyciągnąć nowych inwestorów. Z pewnością pomogą w tym kolejne pieniądze z Unii Europejskiej, które pozyskuje burmistrz Elżbieta...

Zamknij