ggg

Uroczysta sesja Rady Powiatu inaugurująca obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego

19 stycznia 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyła się LX uroczysta Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego inaugurująca obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Przestronny wirydarz Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie w miniony czwartek, 19 stycznia zapełnił się uczestnikami pierwszego z wydarzeń organizowanego przez samorządy powiatu węgrowskiego, których celem jest upamiętnienie i uczczenie bohaterskiego zrywu Polaków w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W uroczystej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego poprowadzonej przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Redosza oprócz przedstawicieli Rady i Zarządu Powiatu, udział wzięli zaproszeni goście, w tym: kombatanci: Zofia Wangrat, Major Bogdan Ilczuk, Kazimierz Dobrenko, parlamentarzyści: senator RP Maria Koc, poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz, poseł Maciej Górski, poseł Daniel Milewski, reprezentująca Ministra Edukacji Narodowej Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Ewa Waszkiewicz – dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, przedstawiciele Poczty Polskiej – prezes Krzysztof Falkowski i wiceprezes Wiesław Włodek, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji centralnych i spółek skarbu państwa, duchowni, przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli: starostowie, wójtowie, burmistrzowie, radni z terenu powiatu węgrowskiego oraz powiatów sąsiednich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz instytucji, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, historycy, regionaliści i pasjonaci historii a także samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu węgrowskiego wraz z opiekunami. Po oficjalnym otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Redosza, uczestnicy w obecności pocztu sztandarowego uroczyście odśpiewali hymn narodowy. Następnie głos zabrała starosta węgrowski Ewa Besztak, która przedstawiła dotychczasowe działania Samorządu Powiatu podejmowane w celu upamiętnienia 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Przygotowania z inicjatywy senator Marii Koc i starosty Ewy Besztak prowadzone były od sierpnia 2022r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie. Spotkania i utworzenie Komitetu Organizacyjnego ds. obchodów 160. rocznicy powstania zaowocowały opracowaniem „Kalendarza wydarzeń obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego” realizowanego w 2023 roku na terenie całego powiatu. Uczestniczący w sesji otrzymali wydrukowane egzemplarze kalendarza, w którym znajduje się informacja o zaplanowanych blisko 50-ciu wydarzeniach.
Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu wręczono odznaczenia nadane przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, który uhonorował medalem Pro Bono Poloniae kombatantów z terenu powiatu węgrowskiego. Medale otrzymali: podporucznik Zofia Wangrat i Pan Kazimierz Dobrenko. Odznaczony już wcześniej medalem major Bogdan Ilczuk, otrzymał specjalny dyplom z podziękowaniami. W trakcie sesji odbyła się prelekcja pt. „Wielki Gościniec Litewski” Romana Postka -prezesa LOT, dotycząca śladów Powstania Styczniowego, jakie zachowały się na terenie powiatu węgrowskiego. Prezes Roman Postek zaprezentował także stworzoną przez siebie mapę miejsc, gdzie odbywały się często nieznane do tej pory potyczki powstańcze. Wykład zilustrował slajdami i rysunkami dot. wyglądu powstańców, wizualizacją bitw oraz mało znanymi faktami. Szczegółowo omówił również dzieje dowódców powstania i kilku wyjątkowych postaci, o których powinniśmy pamiętać. Kolejnym punktem uroczystej sesji było przyjęcie przez Radę Powiatu Węgrowskiego Uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 rokiem upamiętnienia 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Uchwałę radni przyjęli przez aklamację, jednogłośnie.
Zaproszono do zabrania głosu gości i organizatorów uroczystości. Senator Maria Koc, która podkreślała role i znaczenie tego największego zrywu Polaków zarówno wolnościowego jak i terytorialnego. Zrywu, który wymagał wielkiej miłości do Ojczyzny i przekonania, że wolna i niepodległa Ojczyzna jest gwarantem wolności dla nich i przyszłych pokoleń – również obecnie nas. Przedstawiła także sylwetki zaproszonych i odznaczonych w trakcie sesji w Węgrowie kombatantów. Swoimi przemyśleniami podzielili się posłowie: Kamila Gasiuk-Pichowicz, Maciej Górski, Daniel Milewski, członek Zarządu Woj. Maz. Elżbieta Lanc. Bardzo pięknie i patriotycznie wybrzmiała wypowiedź posła Daniela Milewskiego, który rozpoczął od przytoczenia fragmentu Manifestu z dnia 22.01.1863 r. skierowanego do narodu rosyjskiego przez polskich patriotów. Swoją wypowiedź zakończył słowami: „Przeżyjmy tą naszą wielką rocznicę jak najlepiej potrafimy, dzisiaj tworząc to, co jest przed nami”. Poseł Maciej Górski mówił o prezentowanych w kalendarzu uroczystościach i dziękował samorządowcom za ich inicjatywę, podkreślał w ten sposób wagę całorocznego upamiętnienia powstańców, bo zapłacili za wolność swoją krwią. Wspomniał także o obecnej wojnie, zapewniając, że dziś Ukraińcy mają najlepszych przyjaciół i obrońców w narodzie Polskim.
Następnie odbyła się prezentacja monet okolicznościowych (złotej i srebrnej), wyemitowanych przez NBP z okazji

  1. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz wręczenie ich osobom od wielu lat kultywującym pamięć o Powstaniu Styczniowym a także tym, które zaangażowały się w organizację wydarzeń upamiętniających 160. rocznicę Powstania oraz wójtom i burmistrzom powiatu węgrowskiego. Dokonała tego Ewa Waszkiewicz – dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Monety otrzymali: major Bogdan Ilczuk, senator RP Maria Koc; Ewa Besztak – starosta węgrowski, Paweł Marchela – burmistrz Węgrowa, Robert Gołaszewski – burmistrz Łochowa, Bogdan Doliński – wójt Gminy Grębków, Bogusław Szymański – wójt Gminy Liw, Tadeusz Okulus – wójt Gminy Miedzna, Zbigniew Kłusek – wójt Gminy Stoczek, Emil Wąsowski – wójt Gminy Wierzbno, Waldemar Cyran – wójt Gminy Sadowne, Stanisław Komudziński – wójt Gminy Korytnica, ks. Romuald Kosk – proboszcz Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, Wanda Kosińska – wieloletni Komendant Hufca oraz popularyzatorka wiedzy historycznej wśród wielu pokoleń węgrowian w momencie, gdy wiedza ta była zakazana, Wojciech Kalwat – kierownik Działu Projektów Kulturalnych w Muzeum Historii Polski, dr Rafał Dmowski – dyrektor Archiwum Uczelnianego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Roman Postek – historyk-regionalista, autor wielu publikacji, były dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, Bogusław Niemirka – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, dr hab. brygadier Adam Krasuski –fundator pomnika w Świdnie (gm. Wierzbno), Łukasz Komorowski – radny Rady Powiatu i inicjator działań upamiętniających obchody powstania, Artur Lis – dyrektor MIGOK w Łochowie i członek Zarządu Powiatu, Marek Sobisz – dyrektor CDK w Węgrowie, Agnieszka Zarzycka – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej, na ręce Jacka Nowotniaka – dyrektora ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie dla młodzieży szkolnej biorącej aktywny udział w tworzeniu grup rekonstrukcyjnych, Druhny i Druhowie ZHP Hufiec ZHP ,,Doliny Liwca” im. hm. Edmunda Zarzyckiego im. J. D. Krasińskiego w Węgrowie.
    Na zaproszenie senator Marii Koc i starosty Ewy Besztak w uroczystej sesji Rady udział wzięli także przedstawiciele Poczty Polskiej, prezes Zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski i wiceprezes Wiesław Włodek, którzy zaprezentowali okolicznościową kartę pocztową pn. „160. rocznica bitwy pod Węgrowem”. Uroczystego odsłonięcia wizerunku karty dokonali: prezes Krzysztof Falkowski, Maria Koc – senator RP, Ewa Besztak – starosta węgrowski oraz Leszek Redosz – przewodniczący Rady Powiatu. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym umieszczono zdjęcie mogiły Powstańców Styczniowych, poległych w bitwie pod Węgrowem. Po lewej stronie widoczna jest akwarela Maksymiliana Oborskiego „Janko Sokół”. W części ilustracyjnej kartki przedstawiono anonimową litografię wiedeńską „Bitwa pod Węgrowem”. Słowem wstępu kartę opatrzyli: Senator Maria Koc i Pan Roman Postek. Uroczystość uświetniła swą obecnością młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie ubrana w oficjalne mundury a także w stroje kosynierów. Na zakończenie uroczystej sesji Rady Powiatu, zebrani obejrzeli etiudę filmową w wykonaniu młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza pt. „Węgrowskie Termopile 1863”..
    /Janina Czerwińska/
414 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
XXIX Spotkanie Noworoczne w Ostrowi Mazowieckiej w świątecznej atmosferze i z niespodzianką

20 stycznia 2023 r. po raz dwudziesty dziewiąty w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie noworoczne, w trakcie, którego burmistrz miasta...

Zamknij