ggg
ggg ggg

Umowa na wykonanie nasadzeń w Ząbkach podpisana!

W ubiegłą środę, 21 kwietnia burmistrz Małgorzata Zyśk podpisała umowę na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie miasta, w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”.

Jak poinformował ząbkowski magistrat, nasadzenia wykona Firma Ogrodnicza Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Marzena Szklarzewska ze Starej Iwicznej, która w postępowaniu przetargowym, złożyła najkorzystniejszą ofertę. Umowa została podpisana 21 kwietnia br. Wartość umowy wynosi 505 041,41 zł.
Prace w terenie właśnie się rozpoczęły i obejmą rejony ulic: Narutowicza, Batorego, Sowińskiego, Parkowej, Poniatowskiego, 3 Maja, Harcerskiej oraz Słowackiego.
Przypomnijmy, że głównym celem projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” jest poprawa atrakcyjności i ładu przestrzeni miejskiej poprzez rozwój i modernizację terenów zieleni miejskiej w Ząbkach.
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wartość projektu to 8 529 820,75 zł, w tym kwota dofinansowania to 7 250 347,64 zł (85%), wkład własny 1 279 473,11 zł (15%).
Realizacja projektu ma na celu stworzenie funkcjonującego systemu zieleni miejskiej. Planowane jest odnowienie, rewaloryzacja oraz rozwój zieleni w zakresie nasadzeń roślinności dedykowanej oraz infrastruktury towarzyszącej takie jak: nawierzchnie piesze, ścieżki rowerowe, mała architektura, plenerowe urządzenia zabaw i sportu.
W ramach planowanych działań będzie posadzonych 70 tysięcy roślin, na łącznym terenie o powierzchni 113 200 m2. Do 2020 r. zrealizowano rewitalizację parku miejskiego im. Szuberta oraz nasadzono ponad 50 tys. roślin na pasach zieleni wzdłuż ulic o łącznej pow. 94 333 m2. W latach 2021-22 planowane jest stworzenie nowego parku miejskiego przy ul. Powstańców na działce ew. nr 29/9 obr. 03-35 oraz skwerów przy skrzyżowaniach ul. Powstańców – ul. Kopernika i ul. Powstańców – ul. Reymonta. Termin realizacji projektu od 2018 r. – 2022 r.

/opr. KW, źródło: UM Ząbki/

80 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Poprzez udział w konkursach uczniowie uczcili pamięć Patronki Szkoły…

„Kocham Cię Polsko!...twoje kościoły, przydrożne krzyże i wiejskie szkoły. Kocham Cię, Polsko!” /M. Chełmońska – Szczepankowska/ W związku z pandemią,...

Zamknij