ggg ggg ggg ggg

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 7 lutego 2023 r. o godz. 10.00 r. w sali OSP w Brańszczyku, odbyły się eliminacje gminne – Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Turniej wrócił po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Inicjatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Brańszczyku oraz Wójt Gminy Brańszczyk. W turnieju wzięło udział 16 uczestników, w poszczególnych grupach wiekowych spośród, których wyłoniono następujących laureatów:
I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa klasy od I-IV
I miejsce – Ksawery Dąbrowski, SP Knurowiec – 24/ 30 pkt.
II miejsce – Jan Depta, SP Knurowiec – 21/30 pkt.
III miejsce – Maksymilian Kraszewski, SP Brańszczyk –15/30 pkt.
II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy VI- VIII
I miejsce – Gabriela Teofilak, SP Knurowiec- 36/40 pkt.
II miejsce – Michał Iwański, SP Białebłoto – 32/40 pkt.
III miejsce – Eryk Zawadzki, SP Trzcianka- 31/4 pkt.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w eliminacjach oraz drobny upominek, a laureaci turnieju nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu elektronicznego.
Turniej ma przede wszystkim na celu popularyzację wśród młodych ludzi znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz nabycie praktycznych umiejętności postępowania w przypadku wybuchu pożaru. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak tradycję i historię straży, umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się ognia, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej czy zabezpieczenia przeciwpożarowe. Zwycięzcom gminnych eliminacji gratulujemy i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i włożony wysiłek w przygotowanie się do turnieju.
/Info Gmina Brańszczyk/

186 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ochotnicze Straże Pożarne z nowym sprzętem ratowniczym

W dniu 13 lutego 2023 r. w obecności wicepremiera Henryka Kowalczyka odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie...

Zamknij