ggg ggg

Tłuszcz otrzymał dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji!

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz Monika Konarska z Wydziału Planowania i Finansów Urzędu Miejskiego w środę, 21 września 2016 roku podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Kazimierza Kujdę – Prezesa Zarządu oraz Agnieszkę Ignatowską – Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń, na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1

Kwota dofinansowania, to 8 187 750,37 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 16 313 679,30 zł. – Cieszy mnie, że udało nam się pozyskać tak dużą dotację na realizację tego projektu. Ta inwestycja to kolejny, duży krok do zwodociągowania i skanalizowania gminy – mówi burmistrz Bednarczyk.

Ciężka praca oraz zaangażowanie burmistrza i współpracowników przyniosły efekty. Dzięki pozyskanej dotacji mieszkańcy osiedla Klonowa – Norwida w Tłuszczu zyskają około 11 kilometrów sieci wodociągowej i około 15 kilometrów kanalizacji! Zarówno burmistrz, jak i radni miejscy wielokrotnie zapewniali, że zadania związane z doprowadzeniem do mieszkańców wody są priorytetem inwestycyjnym. To wielka radość, że w najbliższych latach kolejni mieszkańcy będą mogli cieszyć się ze zrealizowanego projektu, który przyczyni się do poprawy komfortu życia.

1 737 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe drogi w gminie Małkinia Górna

Budowa drogi gminnej Orło – Niegowiec W dniu 13 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pani wójt...

Zamknij