ggg

Nowe drogi w gminie Małkinia Górna

Budowa drogi gminnej Orło – Niegowiec

W dniu 13 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pani wójt Bożena Kordek podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej nr 260403W relacji Orło-Niegowiec – Etap I. Środki pochodzą z programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, który dotyczy budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 stycznia 2016 r, a pozyskana kwota dotacji wyniosła 90 000,00 zł.
Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 464,00 m. W zakres prac wchodzi m.in. profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy drogi, naprawa istniejących przepustów, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznych jezdni. Wykonane zostanie ulepszenie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego oraz przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych. Istniejące rowy przydrożne zostaną odmulone oraz wprowadzone zostanie oznakowanie ruchu znakami pionowymi wraz z wymianą znaków na nowe.
Wykonawcą zadania jest firma VIKBUD Robert Wierzbowski z siedzibą w Ostrołęce. Łączna kwota zadania to 385 107,53 zł, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to październik 2016 roku.

budowa drogi niegowiec - or+éo 2

Przebudowa ul. Wiejskiej w Kiełczewie

Ulica wiejska w Kiełczewie wymagała modernizacji ze względu na niezgodny z dokumentacją geodezyjną przebieg drogi. Wyjeżdżony pas drogowy przebiegał przez prywatne posesje mieszkańców wsi Kiełczew. Wójt Gminy Małkinia Górna pani Bożena Kordek zabezpieczyła na ten cel środki w budżecie gminy, dzięki czemu przebudowa ulicy możliwa była już w 2016 roku.
Przebudową objęto odcinek o długości 705,6 m. W zakres prac wchodzi m.in. profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy drogi, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni żwirowej jezdni. Wprowadzone zostanie oznakowanie ruchu znakami pionowymi wraz z wymianą znaków na nowe.
Na powyższe zadanie w dniu 19.07.2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony. Wpłynęła jedna oferta. Zadanie realizuje firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Tomasz Pyrgiel z siedzibą w Małkini Górnej. Kwota zadania to 233 783,95 zł a przewidywany termin realizacji zamówienia – 30.09.2016 roku.

Droga w miejscowości Borowe

Kolejną inwestycją, która zostanie już niebawem zakończona jest 220 m odcinek drogi do miejscowości Borowe. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” z siedzibą w Zambrowie. Umowa na wykonanie tej inwestycji została podpisana 30.08.2016 roku. Łączna wartość zadania wynosi 79 686,96 zł brutto. Termin zakończenia odcinka drogi przewidziany jest na 30.09.2016 roku.

1 664 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Załubicach

W słoneczną niedzielę, 18 września druhowie ze specjalizującej się w ratownictwie wodnym OSP St. Załubice (gm. Radzymin), świętowali jubileusz 90-lecia...

Zamknij