ggg ggg ggg ggg

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Królach Małych

Dnia 18 stycznia 2023 roku została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Królach Małych’’.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej, a firmą INB inż. Krystian Kalinowski z Pułtuska. Koszt inwestycji to kwota 699 613,53 zł, z czego kwota dofinansowania z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” to kwota 516 000,00 zł. Czas wykonania robót to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace obejmują roboty budowalne wewnątrz i na zewnątrz budynku. Realizacja zadania obejmuje m.in.:

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • montaż elementów wykończeniowych dachu,
 • ocieplenie ścian budynku oraz
  wykonanie elewacji,
 • wykonanie ścianek działowych,
 • wyrównanie podłóg,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • montaż wyposażenia i sprzętu,
 • instalację sufitów podwieszanych,
 • tynkowanie,
 • montaż rozdzielnicy elektrycznej oraz elementów oświetlenia,
 • roboty malarskie,
 • zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie nawierzchni placu kostką brukową oraz zasianie trawy,
 • wykonanie kanalizacji wodno-ściekowej oraz montaż zbiornika na nieczystości,
 • roboty dodatkowe.
  Przypomnijmy, że w 2020 r. gmina wykonała przebudowę dachu na budynku świetlicy.

/Info UG Andrzejewo/

309 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczysta Sesja Rady Miasta i Gminy Jadów

W ubiegły poniedziałek, 23 stycznia godzinie 11.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, odbyła się uroczysta Sesja Rady...

Zamknij