ggg ggg ggg ggg

Strażnica po remoncie

5 października odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie wyremontowanej strażnicy OSP Brzuza w gminie Łochów. Zadanie zostało sfinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla miejscowości popegeerowskich.

Na uroczystość przybyli: senator Maria Koc, poseł Maciej Górski, radny Warszawy Jacek Cieślikowski, wicestarosta Marek Renik, Komendant Komendy Powiatowej w Węgrowie Mateusz Bieniak, burmistrz Robert Gołaszewski z pracownikami Urzędu Miejskiego, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Ryszawa z radnymi, proboszcz parafii Jerzyska Marek Dąbrowski, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Paweł Łabaj, prezes Zarządu Gminnego ZOSP Krzysztof Pyźlak wraz z przedstawicielami jednostek OSP oraz sołtys Brzuzy Krystyna Gmur wraz z mieszkańcami. Po złożeniu meldunku i odegraniu hymnu państwowego prezes OSP Brzuza Grzegorz Gmur przypomniał historię jednostki i podziękował parlamentarzystom za rządowe wsparcie finansowe przyznane na realizację tej inwestycji. Burmistrz Robert Gołaszewski w krótkim przemówieniu powiedział, że dzięki dotacjom rządu Mateusza Morawieckiego kilka ostatnich lat jest bardzo dobrym okresem dla inwestycji w gminie Łochów. Mówił, że wsparcie miejscowości, w których były kiedyś PGR-y, a taką jest Brzuza jest na bardzo wysokim, bo aż 98% poziomie bezzwrotnej dotacji. Całkowity koszt zadania wyniósł 1,4 mln zł, a gmina Łochów dołożyła do tej kwoty jedynie ponad 30 tys. zł.
Podziękował parlamentarzystom za wprowadzenie programów dotacyjnych wspierających w rozwoju mniejsze samorządy. Maria Koc i Maciej Górski pogratulowali strażakom wspaniałej i nowoczesnej strażnicy na remont, której strażacy czekali od wielu lat. Sołtys Krystyna Gmur podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym od samego początku w realizację tej inwestycji, która przez wiele kolejnych lat będzie służyła lokalnej społeczności. Zaraz po symbolicznym przecięciu wstęgi odnowiony budynek poświęcił proboszcz Ks. Marek Dąbrowski. Na zakończenie prezes Grzegorz Gmur zaprosił wszystkich do zwiedzania zmodernizowanego obiektu.

/Info UG Łochów/

219 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Aktywny i skuteczny Prezes – Bartłomiej Tomasz Pieńkowski

Wywiad KURIERA W… z prezesem ZGK i kandydatem na posła do Sejmu RP Bartłomiejem Tomasz Pieńkowskim W piątek, 7 października...

Zamknij