ggg ggg ggg ggg

Strażacy OSP Zawady podsumowali miniony rok i zebrali zasłużone pochwały za wysoką mobilność…

– Jednostka OSP Zawady może być przykładem wysokich standardów dla wszystkich jednostek z terenu naszego powiatu. Dziękuję Wam za najwyższą mobilność, za to, że zawsze jesteście gotowi nieść pomoc, gdy tylko zawyje syrena – komplementował druhów z Zawad zastępca komendanta powiatowego PSP w Wołominie st. kpt. Andrzej Wysocki, podczas walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się w sobotę, 7 lutego.

Walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Zawady (gm. Radzymin) tradycyjnie rozpoczęło się odegraniem hymnu ,,Rycerze Floriana to my” i uroczystą zbiórką wraz ze złożeniem meldunku, którą poprowadził dh Kazimierz Wielocha.
Po tej jakże wspaniałej inauguracji, wyróżniającej OSP Zawady na tle innych jednostek OSP z naszego regionu, przyszedł czas na oficjalne powitanie gości, wśród których znaleźli się m.in.: burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Dobrzynieckim, radna Ewelina Kostrzewa, były burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, oraz były wiceburmistrz Andrzej Siarna.
Obecni byli także komendant miejsko-gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak oraz Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w gminie Radzymin Dariusz Dąbkowski wraz z dyżurnym GCRK Tomaszem Bielcem.
Po otwarciu zebrania i odczytaniu programu obrad prowadzonych przez dh Romana Sulejewskiego (pod nieobecność przebywającego w szpitalu prezesa jednostki druha Franciszka Jankowskiego), strażacy dokonali wyboru przewodniczącego zebrania i protokolanta. Następnie dh Kazimierz Wielocha odczytał zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu jednostki w 2014 roku.
W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Zawady liczyła 38 członków czynnych, w tym sześć kobiet, trzech członków honorowych oraz 5 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W minionym roku Zarząd OSP Zawady pracował w następującym składzie: Franciszek Jankowski – prezes, Kazimierz Wielocha – naczelnik, Sławomir Górecki – zastępca naczelnika, Paweł Banaszek – gospodarz, Roman Sulejewski – skarbnik, Sylwester Sołowiej – sekretarz, Jan Rasiński – członek Zarządu. Na przestrzeni 2013 roku Zarząd odbył dwanaście posiedzeń, w których uczestniczyła również druhna Elżbieta Górecka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
W roku sprawozdawczym jednostka OSP Zawady uczestniczyła aż w 88 akcjach ratowniczych, 75 razy wyjeżdżając do pożarów i 13 razy do likwidowania miejscowych zagrożeń. W akcjach wyróżnili się druhowie: Sławomir Górecki, Jacek Kieś, Paweł Jabłecki, Mateusz Pisarek, Mateusz Górecki, Grzegorz Jabłoński, Sławomir Rasiński i Daniel Jankowski.
Jak podkreślono w sprawozdaniu, obok wyjazdów do akcji, ważnym elementem działań druhów z Zawad były prace społeczne na rzecz jednostki. Tradycyjnie też strażacy z Zawad uświetniali swą obecnością najważniejsze uroczystości patriotyczne na terenie miasta, gminy i powiatu.
Po przedstawieniu planu i sprawozdań finansowych oraz opinii Komisji Rewizyjnej, strażacy z Zawad jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi.

Tuż po głosowaniu uczestniczący w zebraniu goście, na czele ze wspomnianym już zastępcą komendanta powiatowego PSP st. kpt. Andrzejem Wysockim, nie szczędzili Zarządowi i strażakom OSP Zawady zasłużonych pochwał. Miłym akcentem było przekazanie na ręce członków Zarządu pamiątkowego grawertonu zadedykowanego w podziękowaniu za wieloletnią współpracę dh prezesowi Franciszkowi Jankowskiemu przez byłych burmistrzów: Andrzeja Siarnę i Zbigniewa Piotrowskiego. Wieloletni włodarze gminy Radzymin również usłyszeli wyrazy wdzięczności od strażaków za wsparcie i zrozumienie dla strażackich potrzeb okazywane na przestrzeni lat.
Podziękowania skierowano też do inspektora ds. OC p. Dariusza Dąbkowskiego, który pod koniec ubiegłego roku ufundował jednostce w Zawadach uniwersalne narzędzie ratownicze typu „Hooligan”.
W doskonałych nastrojach i jak zawsze w serdecznej atmosferze, po zakończeniu części oficjalnej druhowie i zaproszeni goście zasiedli do wspólnej pysznej kolacji, którą przygotowały utalentowane druhny z Zawad.
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!
/Rafał S. Lewandowski/

300 (2)

300 (3)

300 (4)

300 (5)

300 (6)

300 (7)

300 (8)

300 (9)

300 (10)

300

 

2 354 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zgłosiły się cztery podmioty,czekamy na oferty

Głównym punktem ostatniej sesji Rady Powiatu Pułtuskiego, która odbyła się 12 lutego, była dyskusja o aktualnej kondycji szpitala, szczegółach nieudanych...

Zamknij