ggg ggg ggg ggg

Strażacy OSP Marki, OSP Radzymin i OSP Wołomin z największą liczbą interwencji w 2023 roku

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Wołomińskiego trwa okres walnych zebrań sprawozdawczych, podsumowujących pracę naszych strażaków w 2023 roku. Z danych, opublikowanych przez KP PSP Wołomin wynika, że w ubiegłym roku największą liczbę interwencji zanotowały jednostki: OSP Marki, OSP Radzymin i OSP Wołomin.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie opublikowała statystyki wyjazdów do zdarzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie wołomińskim za rok 2023.
Liderem zestawienia została OSP Marki, a w powiatowej „złotej trójce” pod względem ilości interwencji znalazły się jednostki: OSP Radzymin i OSP Wołomin.
Na 1. miejscu uplasowała się jednostka OSP Marki, która zakończyła ubiegły rok z rekordowym dla siebie wynikiem aż 397 interwencji, z czego 97 stanowiły wyjazdy do pożarów (w tym 9 poza terenem gminy), a 263 do miejscowych zagrożeń. (Dla porównania w 2022 r. było to 359 wyjazdów, w 2021 r. jednostka OSP Marki interweniowała w sumie 277 razy, w 2020 r. – 299 razy, a w 2019 r. – 260).
Dotychczasowy, wieloletni lider powiatowego zestawienia – Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie, tym razem zajęła drugie miejsce, notując w 2023 roku na swoim koncie 340 interwencji, w tym 115 pożarów (9 poza terenem gminy) oraz 199 wyjazdów do likwidacji miejscowych zagrożeń. (Dla porównania w 2022 r. jednostka OSP Radzymin zanotowała 422 interwencje, w 2021 r. – 320 wyjazdów, w rekordowym 2020 r. – 435 wyjazdów, w 2019 r. – 278 wyjazdów; w 2018 r. – 256, zaś w 2017 r. – 234).
Na trzecim miejscu pod względem ilości interwencji znalazła się jednostka OSP Wołomin, która odnotowała
333 interwencje, z czego 162 stanowiły wyjazdy do pożarów (9 poza terenem gminy), a 148 wyjazdy do likwidacji miejscowych zagrożeń. (Dla porównania w 2022 r. OSP Wołomin odnotowała w sumie aż 365 interwencji, w 2021 r. – 290 interwencji, w 2020 r. – 334 interwencje, a w 2019 – 218).
Ponadto, w powiatowej czołówce uplasowały się także: OSP Ząbki (243 wyjazdy), OSP Zielonka (203 wyjazdy), OSP Kobyłka (178 wyjazdów), OSP Tłuszcz (108 wyjazdów), OSP Jadów (104 wyjazdy), OSP Zawady (104 wyjazdy) i OSP Słupno (89 wyjazdów).
Pod względem czasu przepracowanego na akcjach w 2023 r. pierwsze miejsce również zajęła OSP Marki spędzając na interwencjach łącznie 26 209 min. (W 2022 r. było to 23 174 min., w 2021 r.
– 17 755 min.). Drugie miejsce przypadło druhom z Radzymina:
23 311 min. (w 2022 r. było to aż 28 647 min., w 2021 r. – 25 031 min.). Trzecie miejsce zajęła OSP Wołomin – 19 738 min. (w 2022 r. – 23 607 min., w 2021 r. – 20 042 min.). Na czwartym miejscu uplasowała się OSP Zielonka (17 084 min.), na piątym OSP Ząbki (12 928 min.), na szóstym OSP Kobyłka (12 037 min.), a na siódmym OSP Chrzęsne (11 094 min.).
Co godne podkreślenia, spośród 46 (z 48 jednostek OSP na terenie Powiatu Wołomińskiego), które w 2023 r. dysponowane były do zdarzeń, 17 może pochwalić się reakcją na każde wezwanie syreny.
W gronie jednostek, którym ani razu nie przytrafił się niechlubny brak wyjazdu znalazły się: OSP Tłuszcz, OSP Jadów, OSP Zawady, OSP Słupno, OSP Poświętne, OSP Majdan, OSP Lasków, OSP Równe, OSP Ręczaje Polskie, OSP Ręczaje Nowe, OSP Kołaków, OSP Krusze, OSP Roszczep, OSP Dzięcioły, OSP Turze, OSP Chajęty i OSP Zaścienie. (Gratulujemy!).
Przytoczone dane świadczą, jak wiele pracy mieli strażacy w ubiegłym roku. Gdyby zsumować wszystkie ujęte w zestawieniu wyjazdy do akcji w 2023 r.
otrzymalibyśmy łączną liczbę 3392 podjętych interwencji. (Dla porównania w 2022 r. liczba ta wyniosła 3932, w 2021 r. – 3155, w 2020 r. – 3327, w 2019 r. – 3107, w 2018 r. – 2423, w 2017 r. – 1943, w 2016 r. – 1992, a w 2015 r. – 3120). A gdyby zsumować czas, który w minionym roku strażacy z poszczególnych jednostek spędzili na akcjach, otrzymalibyśmy łączny wynik 264 936 minut (dla porównania w 2022 r. było to 308 598 minut).
Wobec powyższego, dla Wszystkich Druhen i Druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, pełniących społeczną służbę ratowniczą na terenie Powiatu Wołomińskiego z największym oddaniem i poświęceniem, należą się słowa najwyższego uznania!

/opr. R. S. Lewandowski,
źródło: KP PSP Wołomin/

417 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
PIK na dobrym gruncie

Na styczniowej sesji Rady Powiatu Legionowskiego stosowną uchwałą radni wyrazili zgodę na bezprzetargowe nabycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo,...

Zamknij