ggg

Starosta powołał nową Panią Pełnomocnik

Wraz z końcem października, Starosta Adam Lubiak powołał Panią Monikę Janczarę na stanowisko Pełnomocnika Starosty Wołomińskiego ds. Polityki Senioralnej oraz Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi.

We wtorek, 31 października Starosta Adam Lubiak powołał p. Monikę Janczarę na stanowisko Pełnomocnika Starosty Wołomińskiego ds. Polityki Senioralnej oraz Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
Powierzenie obowiązków nowej Pani Pełnomocnik odbyło się na mocy Zarządzenia nr 120.281.2023 Starosty Wołomińskiego z dnia 27 października br. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Polityki Senioralnej oraz Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi.
Do zadań Pełnomocnika ds. Polityki Senioralnej oraz Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi należy w szczególności: inicjowanie i koordynacja działań kierowanych do seniorów na terenie powiatu wołomińskiego; współpraca z naczelnikami komórek organizacyjnych Starostwa i dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie podejmowanych działań na rzecz seniorów; reprezentacja Starosty Wołomińskiego w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów; monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach związanych z polityką senioralną w Polsce; pomaganie organizacjom skupiającym kombatantów lub osoby represjonowane w organizacji przedsięwzięć o charakterze patriotycznym lub popularyzującym kultywowanie pamięci o bohaterskich dokonaniach członków lub patronów danej organizacji; sygnalizowanie właściwym organom i instytucjom, na podstawie pozyskanych informacji, konieczności udzielenia pomocy kombatantom lub osobom represjonowanym będącym w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej; inspirowanie i wspieranie działalności grup, organizacji i środowisk, działających na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej osobom starszym; współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizowania polityki senioralnej.
Serdecznie gratulujemy Pani Pełnomocnik i życzymy owocnej współpracy z seniorami.
/opr. KW; źródło: Powiat Wołomiński/

123 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć wręczyła nagrody za osiągnięcia sportowe

W czwartek, 26 października w Urzędzie Miasta Kobyłka odbyło się uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe. W tym roku, w...

Zamknij