ggg
ggg ggg

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA 2018

Budżet Obywatelski to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą współdecydować o inwestycjach, które będą realizowane w gminie. Z inicjatywy Wójta Gminy Pani Bożeny Kordek w 2017 roku rozpoczęto procedury, które pozwolą wyłonić najbardziej pożądaną przez mieszkańców gminy inwestycję. Będzie ona realizowana w 2018 roku. Powołany został Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego, który odpowiada za właściwe przeprowadzenie procedur.

 

fot3W dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Małkini Górnej odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy w ramach konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na rok 2018.
Podczas spotkania przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Pan Dariusz Chmielewski omówił zagadnienia związane z jego realizacją. Podał informacje, gdzie i w jaki sposób można złożyć zaproponowany przez wnioskodawców projekt. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami weryfikacji wniosków oraz z procedurą głosowania nad projektami. Omówiony też został proces wyboru i realizacji wybranego przez mieszkańców gminy projektu.
Projekty można zgłaszać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku. Po weryfikacji i zaopiniowaniu zgłoszonych projektów nastąpi ogłoszenie listy inwestycji poddanych pod głosowanie. Od 2 do 15 października będzie miało miejsce głosowanie. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do 25 października 2017 roku. Jednym z warunków zgłoszenia projektu jest dołączenie „listy poparcia projektu”, zawierającej dane minimum 15 mieszkańców gminy popierających wskazaną inwestycję.
Zarówno zgłaszanie projektów, jak i głosowanie nad nimi możliwe będzie na dwa sposoby: osobiście w Urzędzie Gminy lub drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne formularze i załączniki można znaleźć pod adresem: http://malkinia.budzet-obywatelski.org/
W czasie spotkania konsultacyjnego uczestnicy projektu mieli możliwość zadawania pytań członkom Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Dyskutowano też o możliwych do realizacji inwestycjach.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Pan Dariusz Chmielewski wyraził nadzieję na powstanie wielu cennych inicjatyw ważnych dla Gminy Małkinia Górna.
Następne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 26 lipca 2017r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy Małkinia Górna. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które chcą włączyć się w proces współdecydowania. Członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego będą wyjaśniać wątpliwości, odpowiadać na pytania, a przede wszystkim zachęcać do aktywności w Budżecie Obywatelskim Gminy Małkinia Górna 2018.
/Info/

 

fot1 fot2 fot4

 

 

806 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
1 sierpnia pamiętajmy o godzinie „W”

Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość całego kraju i wolność wszystkich Polaków. Godzina „W” – 1 sierpnia 1944 roku o...

Zamknij