ggg ggg ggg

Sesja sesję goni… (07.08.2012)

Jest takie powiedzenie – „piątek zły początek”, ale dla burmistrza Władysława Krzyżanowskiego sesja ta, chociaż miała aspekty pozytywne tj., radni przyjęli jedną z uchwał jednogłośnie, to wcale nie ma się, z czego cieszyć.

Kolejna sesja już siódma została przez przewodnicząca Hannę Sasinowską zwołana na wniosek burmistrza na piątkowe popołudnie 3 sierpnia. Nastroje radnych ani trochę się nie zmieniły od ubiegłego tygodnia. Pytania i sprawy powracały te same. Radni nadal nie mogą nakłonić przewodnicząca Rady do zwołania sesji na ich wniosek, gdyż tak jak zawsze zwołuje sesję na wniosek burmistrza. Dyskutując nad porządkiem obrad radni nawet sugerowali, że uchwały, o których przyjęcie zabiega burmistrz są na siłę przygotowywane, a cała akcja ma na celu nie dopuścić do zwołania sesji, gdzie jednym z punktów będzie odwołanie obecnej przewodniczącej Rady. Radni zadając pytania wielokrotnie żądali odpowiedzi od burmistrza na piśmie, ale ci, z radnych, którzy woleli usłyszeć wyjaśnienia burmistrza nie mogli liczyć na to. W punkcie odpowiedzi burmistrz Krzyżanowski wiele z nich zlekceważył i pominął. Wcale nie poprawiło to atmosfery sesji i radni jak zwykle opuścili sesję krzycząc nawzajem na siebie. Podczas sesji znów stanął punkt w sprawie uchwały w statucie Miasta Ostrów Maz. Jak poprzednio radni nie byli skłonni przyjąć propozycji burmistrza o zmianie ilości wiceprzewodniczących z 2 na 1.

Burmistrz udowadniał, że radni specjalnie nie chcą wybrać kolejnego przewodniczącego. Głosowanie było do przewidzenia: Za 3 radnych, 11 przeciwnych, 1 się wstrzymał. Początek Rady był burzliwy i długo dyskutowano o porządku obrad.  Nawracająca ocena działań przewodniczącej uniemożliwiająca radnym zwołanie sesji odbijała się od przewodniczącej bez echa. Sytuacji nie poprawiały wypowiedzi burmistrza deprecjonujących poszczególnych radnych typu: radny/radna kłamie, albo ze strony radnych: „To jest próba wprowadzenia dyktatury”, czy „Pani musi respektować prawo” (krzyczano do przewodniczącej). Radny Krzysztof Laska zwracał uwagę, że na każde zapytanie radnego jest natychmiastowa wypowiedz burmistrz, w ten sposób trudno rozmawiać, czy dyskutować. „Co by człowiek nie powiedział słyszy od burmistrza „Pan kłamie”, „Pan mija się z prawdą”, „Pan nic nie rozumie”.


W trakcie sesji przyjęto uchwałę dot. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, a dot. budynku socjalnego oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Maz. na lata 2007 – 2015. Jednak radnych niepokoił fakt deklaracji burmistrza o prowadzeniu poufnych i tajnych oraz delikatnej sytuacji dot. budynku, który chcą przejąć na potrzeby socjalne. Słychać było stwierdzenia, że wydatkować 2 mln na budynek i uzyskać z tego po remoncie 5 – 8 mieszkań to chyba nie warto. Z klei deklarować modernizację budynku, do którego nie ma się prawa własności nie wydawało się właściwe. Ciekawa była również część poświęcona przyjęciu sprawozdania dot. TBS, chociaż radny Dylewski proponował zdjęcie tej informacji z porządku obrad, bo wielokrotnie występował o informacje (powtórzył je zresztą kolejny raz szczegółowo) i ich nie otrzymał. Wystąpiły rozbieżności, co do informacji na temat wysokości opłat. Pytania radnych jednak były dociekliwe, chociaż znów radny Stanisław Dylewski nie otrzymał z nich na część odpowiedzi. Jednak radny miał jak się okazało powody do atakowania burmistrza.

W trakcie dyskusji przedstawił zdarzenie, które spotkało go przy próbie uzyskania dokumentów z biura obsługi Rady. Gdy udał się w celu poszukiwań materiałów spotkało go uwłaczające mu powitanie ze strony burmistrza Wł. Krzyżanowskiego sugerujące, że nie ma prawa przebywać w sekretariacie i na piętrze Ratusza. Musiało być to prawdą, bo burmistrz Krzyżanowski nie zechciał się wytłumaczyć z tego zdarzenia.
Podsumowując była to długa, przepełniona nieufnością do burmistrza sesja. Kiedy następna? Pewnie za kilka dni!
/J.Cz./

3 824 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pejzaże, fantastyczne światy i kobiety (07.08.2012)

Pałac Łochów zaprosił 5 sierpnia (po raz trzeci) artystów i mieszkańców okolicy na wernisaż wieńczący Plener Malarski 2012. W przepięknych...

Zamknij