ggg ggg ggg ggg

SESJA – radni bardzo jednomyśli

20 maja 2015 r. odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łochowie. Oprócz spraw bieżących odbyła się również debata dotycząca bezpieczeństwa.

Sesja odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Sadzewiczowej w Łochwie. Po przyjęciu porządku obrad (z drobnymi zmianami) i wysłuchaniu informacji burmistrza Mariana Dzięcioła zaproponowano debatę dotyczącą bezpieczeństwa na terenie gminy Łochów. Debata społeczna, podczas której społeczność lokalna przedstawiła swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy odbyła się przy współudziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Spotkanie odbyło się w ramach debat społecznych organizowanych na terenie całego Mazowsza.
W debacie udział wzięli m.in.: Marian Dzięcioł – burmistrz Miasta i Gminy Łochów, nadkom. Mirosław Olszewski – komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, nadkom. Mariusz Okulus – komendant Komisariatu w Łochowie, radni, samorządowcy, sołtysi.
Podczas debaty została omówiona praca węgrowskich i łochowskich funkcjonariuszy oraz przedstawiono skalę przestępczości na terenie powiatu w latach 2013 – 2014. Omówiono 7 wybranych kategorii przestępstw takich jak: uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie mienia a także przestępczość narkotykową, nieletnich i przede wszystkich stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mieszkańcy gminy Łochów oraz zaproszeni na spotkanie goście zgłaszali swoje uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa. Nadkom. Mirosław Olszewski komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, nadkom. Mariusz Okulus Komendant Komisariatu w Łochowie odnieśli się zgłoszonych wniosków i uwag. Zapewniono mieszkańców o dobrej współpracy Policji z innymi instytucjami, w tym ze Strażą Miejską. Poinformowano o dobrym kontakcie dzielnicowych ze społecznością lokalną oraz zwiększeniu spotkań z uczniami w szkołach. Podkreślano również funkcjonalność monitoringu miejskiego. Ponadto podczas spotkania zgłaszano problemy dotyczące przestrzegania nowych przepisów ruchu drogowego, a także udzielono informacji na temat ilości zdarzeń na drogach oraz omówiono wady i zalety oznakowania dróg. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego dokonają lustracji wskazanych miejsc pod względem oznakowania, a wnioski z lustracji zostaną przekazane do zarządcy danej drogi.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Ziółkowski podsumowując debatę stwierdził, ze pracę policji oceniono bardzo pozytywnie. Ocena jest bardzo dobra. Podkreślano mobilność policji, czyli szybkie reagowanie i docieranie w związku ze zdarzeniami drogowymi. Nikt nie stwierdził, że zdarzyły się przypadki niesłusznie udzielanych mandatów, a przeciwnie chwalono za stosowanie pouczeń a nie kary. Na terenie sołectw patrole policji są widziane codziennie. Doceniano również dobrą współpracę różnych jednostek policyjnych ze sobą. Spotkania przebiegała w sympatycznej atmosferze i było zdaniem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, potrzebne. Niektórzy podkreślali, ze praca policji jest dość trudna i specyficzna, ale funkcjonariusze sprostali zadaniu w minionym okresie.
Dalsza część sesji przebiegała sprawnie i uchwały przyjmowane były przez radnych jednogłośnego. Widać było, że sprawy, czy to dotyczyły zaciągnięcia pożyczek np. na wybudowanie kanalizacji ul. Dolnej, czy inwestycje związane z budynkami użyteczności publicznej, czy dopłat do zagospodarowania osadów lub nadania nazwy ulicom, wcześniej omawiano i nie budziły kontrowersji. W Gwizdałach będziemy, więc mieli ulicę: Akacjową, Dębową, Szkolną, Leśną, Jaworową, Lipową, Sosnową, Łochowską, a w Łochowie ul. Działkową i ul. Gryczanej. Co prawda wyniknęło pewne niezrozumienie przy ulicy Gryczaną, ale szybko wyjaśnione przez Panią wiceburmistrz Urszulę Kalinowską. Z poważniejszych tematów było zreferowanie przez projektanta Michała Chlebowskiego prac nad częścią zmian dot. Budzisk, koniecznych do podjęcia uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kilka uchwał dotyczyło szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opłat.
Radni powołali również komisję Doraźną ds. Komunalizacji Mienia w składzie Zuzanna Bańska – przewodnicząca, Mirosław Ziółkowski i Sławomir Ryszawa.
/Janina Czerwińska/

2 295 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Akcja „Polska biega”

22 maja 2015 r. każdy kto miał ochotę i możliwości przybył na wyszkowski stadion, gdzie po raz jedenasty odbywało się...

Zamknij