ggg ggg ggg ggg

Rozwój Wyszkowa i powiatu w prezentacjach kandydatów KWW Masz Wybór

KWW Masz Wybór 16 października 2014 r. podczas konwencji programowej przedstawił swoją wizję rozwoju Wyszkowa i całego naszego powiatu wyszkowskiego.

Spotkanie odbyło się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie, a osobami prowadzącymi, podobnie jak w poprzednich spotkaniach, byli: Marek Głowacki i Teresa Trzaska. Na początku przedstawieni zostali kandydaci komitetu do rady miejskiej i rady powiatowej. Marek Głowacki omówił rozwój komitetu, do którego dołączyli ludzie z różnych środowisk – zarówno osoby z dużym doświadczeniem samorządowym i zawodowym, jak i osoby młode z pomysłami i energią. To ludzie, którzy mają potencjał, żeby zmienić Wyszków, co jest bardzo oczekiwane przez wyszkowian. Mocno skrytykował władze gminne za utratę 24 mln zł dofinansowania na obwodnicę śródmiejską i niedokończenie tego projektu, czego skutkiem są korki w Wyszkowie. Stwierdził, że żaden większy projekt nie został przez rządzącego 12 lat burmistrza Nowosielskiego zrealizowany. Jako przykład podał zagospodarowanie centrum Wyszkowa. Napiętnował też bałagan architektoniczno- urbanistyczny oraz ulicę Sowińskiego, jako negatywny przykład brzydoty architektonicznej. Jak stwierdził, nie potrafimy pozyskiwać funduszy zewnętrznych, mamy słabą, nieprofesjonalną promocję miasta, słabą jakość inwestycji.

 

dscf1655
Adam Szczerba i Grzegorz Gajewski przedstawili tematykę gospodarczą i inwestycyjną. Zaprezentowany został pakiet rozwojowy dla Wyszkowa, który obejmuje:
1. Skuteczniejsze zdobywanie funduszy zewnętrznych dla Wyszkowa i powiatu. Ważnym zadaniem będzie wzmocnienie zespołu zajmującego się pozyskiwaniem funduszy z UE z nowej transzy 2014-2020 r.
2. Pobudzanie gospodarki i wspieranie przedsiębiorczości poprzez:
a) ożywienie rynku nieruchomości, branży budowlanej poprzez inwestycje w uzbrojenie terenu(wodociągi, kanalizacja, sieć cieplna itp.), uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego ew. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wykup i utwardzanie planowanych dróg gminnych, scalanie i podział gruntów pod skoncentrowane budownictwo itp.
b) zamrożenie, lub obniżenie podatków i opłat lokalnych, co będzie pozytywnie wpływać na rozwój firm istniejących oraz inwestowanie przez nowe firmy,
c) wprowadzenie czytelnych zasad umarzania podatków i zwiększenie sprawności załatwiania spraw urzędowych, co poprawia zaufanie do władz i w konsekwencji zwiększy liczbę inwestorów,
d) rozwój turystyki weekendowej i wakacyjnej dla mieszkańców naszej gminy i powiatu oraz osób u nas wypoczywających poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną, wypoczynek nad rzekami, agroturystyka, zwiększenie liczby wydawnictw informujących o atrakcjach Wyszkowa i okolic oraz sukcesywna rozbudowa części turystycznej strony internetowej urzędu,
e) zachęcanie biznesu do inwestycji w Wyszkowie w obszarze przemysłowym. Dzięki pomocy Polskiej Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych chcemy ściągać firmy zagraniczne. Polska, jak wiemy, zamierza wydać wiele miliardów zł na sprzęt wojskowy, chcemy zabiegać o inwestycje w produkcję podwójnego zastosowania(dla celów cywilnych i wojskowych);
f) działania w branży rolnej – chodzi głównie o tworzenie rynku wewnętrznego dla sprzedaży produktów rolnych bezpośrednio od rolnika, świeżych, dobrej jakości i tanich, zmodernizowanie targowicy miejskiej, promocja wyrobów branży spożywczej, szkolenia rolników przez agencje rolne, inwestycje na obszarach wiejskich itp.
3. Poprawa promocji możliwości inwestycyjnych oraz promocję turystyki i rekreacji.

dscf1644

Tematy oświatowe przedstawił Wiktor Owsiak – wykładowca na jednej z warszawskich uczelni oraz doświadczony samorządowiec – Teresa Trzaska.
Kolejny blok tematyczny to – turystyka, rekreacja i społeczeństwo obywatelskie. Temat zaprezentowany został przez dwóch niedawnych harcerzy – Piotra Głowackiego oraz Tomasza Ponichterę. Jako ważne uznali: organizowanie strzeżonego kąpieliska nad Bugiem, zielone punkty na orientację na terenie Gminy i Powiatu, opracowywanie folderów promocyjnych w oparciu o walory turystyczne + działania na rzecz aktualizacji map topograficznych okolic, przystań dla łódek płaskodennych i motorówek w okolicy skweru JPII, PIT, jako miejsce współpracy i kondensacji informacji o walorach i wydarzeniach w całym powiecie, wspieranie i promowanie biznesu agroturystycznego, stworzenie nadbużańskiej ścieżki spacerowej od pałacu Skarżyńskich do kirkutu, utworzenie części etatu dla komendanta hufca ZHP.
Sprawy społeczne i pomoc rodzinie prezentowały panie: Teresa Czajkowska oraz Edyta Pietrzak. Krzysztof Rusak zaprezentował temat innowacyjności. Dotyczy to źródeł geotermalnych, które są dostępne w gminie i powiecie wyszkowskim. Ich wykorzystanie może dać nam silny impuls rozwojowy. Zostało to zaniedbane. Podobnie jest z przejściem z oświetlenia tradycyjnego na ledowe. Pozwoli to na ściągniecie funduszy zewnętrznych i znaczne oszczędności.
Poruszanych było również wiele innych tematów np. WOK Hutnik, który powinien być instytucją żywą, nie skostniałą. Potrzebna otwartość na inicjatywy mieszkańców, większa, nieodpłatna dostępność pomieszczeń na oddolne inicjatywy kulturalne (sale dla zespołów muzycznych, scena dla kół teatralnych), wsparcie dla organizacji pozarządowych przy wypełnianiu wymogu wkładu własnego przy projektach unijnych, proponowano utworzenie stanowiska koordynatora ds. org. pozarządowych oraz budżet partycypacyjny.
Jak na zakończenie stwierdził Marek Głowacki, przedstawiciel komitetu i jednocześnie kandydat na burmistrza Wyszkowa, program jest owocem ich dyskusji i pracy, będą tworzyć władzę przyjazną ludziom i wspierającą aktywność mieszkańców. /J.Cz./

 

dscf1647

 

dscf1638

 

dscf1641

 

dscf1639

2 393 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gmina to ludzie

Patrząc na wygląd gminy Tłuszcz, a także inwestycje wykonane na przestrzeni ostatnich lat widać imponujące zmiany. Lepsze samopoczucie mieszkańców spowodowane...

Zamknij