ggg
ggg ggg

Rekordowy budżet Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok!

W ubiegły czwartek, 17 grudnia odbyła się w trybie zdalnym dwudziesta ósma sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której radni uchwalili budżet na 2021 rok. Przewidziano w nim rekordową kwotę blisko 68 milionów złotych na wydatki inwestycyjne!

– Pomimo pandemii nie ograniczamy inwestycji i przystępujemy do realizacji kolejnych zadań, m.in. tych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz największej inwestycji, czyli rozbudowy Szpitala MBNP w Wołominie – poinformował tuż po zakończeniu obrad na swoim profilu na FB starosta Adam Lubiak.
Jednocześnie gospodarz Ziemi Norwida i Cudu nad Wisłą zwrócił uwagę, że „w stosunku do projektu budżetu przedstawionego Radzie Powiatu w połowie listopada br., udało się zwiększyć budżet o 16%, do kwoty blisko 290 mln złotych.”
Wg uchwalonego planu na 2021 rok, dochody Powiatu Wołomińskiego wyniosą 270 119 721 zł, a wydatki 289 863 924 zł. Co istotne, w przyjętym budżecie przewidziano rekordową kwotę na wydatki inwestycyjne, która wyniesie aż 67 987 841 zł, w tym 48 457 193 zł stanowią pozyskane środki zewnętrzne m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Jak poinformował starosta Adam Lubiak, do najważniejszych wydatków bieżących zaliczyć należy: Oświatę – 66,3 mln zł (wyższe od planu 2020 r. o 14 mln zł); Pomoc społeczną – 42,7 mln zł (wyższe od planu 2020 r. o 3,8 mln zł) oraz Drogownictwo – 25,8 mln zł (wyższe od planu 2020 r. o 2 mln zł).
Natomiast, wśród najistotniejszych wydatków inwestycyjnych i bieżących wskazanych przez starostę znalazły się następujące pozycje: Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych – 400 tys. zł. Rozbudowa sześciu dróg, tj.: drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od Zabrańca (gm. Poświętne) do granicy powiatu – 7,2 mln zł; drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic: Słonecznej z Królewską w Kowalisze do skrzyżowania ul. Marianowskich w m. Marianów (gm. Dąbrówka); drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego i Szpitalnej w Ząbkach – 2,7 mln zł; drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowej i Wolności w Zielonce – 2,6 mln zł; drogi powiatowej Nr 4357W al. Armii Krajowej w Wołominie – 1,8 mln zł oraz drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do m. Ręczaje Polskie (gm. Poświętne) – 6,6 mln zł.
Pozostałe wydatki warte odnotowania to m.in.: Dotacja dla Szpitala na rozbudowę (17 mln zł); budowa nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobyłce; budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce; adaptacja budynku przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie na potrzeby m.in. Sali Obsługi Mieszkańców.
Oprócz tego, w budżecie na 2021 rok zabezpieczono 6 mln zł na pożyczkę dla Szpitala w Wołominie. Ponadto, powiat zamierza przeznaczyć 1 mln zł na walkę z COVID-19.
W ubiegłoczwartkowej sesji uczestniczyło 28 radnych. Rekordowy budżet Powiatu Wołomińskiego przyjęty został 26 głosami poparcia, przy 2 głosach wstrzymujących się.

/opr. KW/

327 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe laptopy dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turzynie z grantu dla Gminy Brańszczyk

Dzięki środkom otrzymanym w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, prowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zakupiono siedem laptopów. Sprzęt zostanie...

Zamknij