ggg

Przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto drogę powiatową Stoczek – Stare Lipki

30 stycznia 2024 roku odbyło się oficjalne oddanie do użytku rozbudowanej drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki i jak deklarują samorządowcy to nie ostatnia inwestycja w gminie Stoczek i powiecie węgrowskim.

W minionym tygodniu spotkali się samorządowcy i mieszkańcy w Stoczku (na wysokości cmentarza), aby wspólnie już oficjalnie oddać drogę, która zapewni im bezpieczeństwo i komfort życia, dzięki przebudowie drogi powiatowej pomiędzy Stoczkiem a Starymi Lipkami w gminie Stoczek. Zrealizowane zadanie polegało na rozbudowie drogi powiatowej nr 4212W na odcinku o długości 1 170,00 mb (km 0+000,00 – 1+170,00) wraz z budową kanalizacji deszczowej.
W wydarzeniu udział wzięli: senator RP Maciej Górski, poseł RP Maria Koc, poseł RP Żaneta Cwalina-Śliwowska, I wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik, proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stoczku ks. kanonik Zbigniew Grabowski, starosta węgrowski Ewa Besztak, wicestarosta Marek Renik, radni Rady Powiatu: Małgorzata Zyśk i Paweł Stelmach, wójt gminy Stoczek Zbigniew Kłusek, przewodniczący Rady Gminy Stoczek Dariusz Gmur wraz z radnymi, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie Marcin Gąsiorek i z-ca dyr. Michał Włodarek, sołtys Stoczka Mieczysława Urbankowska, przedstawiciele firmy GRUPA MARTIN – wykonawcy inwestycji, zaproszeni goście, mieszkańcy i media. Całkowita wartość inwestycji to 6 049 362,29 zł, z czego:

– środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 000 000,00 zł,

-środki Gminy Stoczek – 524 681,15 zł

-środki Powiatu Węgrowskiego – 524 681,14 zł.
Zakres zadania obejmował m.in.: wymianę konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie; budowę poszerzenia jezdni w niezbędnym zakresie; wzmocnienie jezdni w niezbędnym zakresie; budowę ścieżki rowerowej; budowę poboczy; roboty związane z odwodnieniem drogi; roboty brukarskie; budowę zjazdów z kruszywa oraz z betonu asfaltowego; wykonanie konstrukcji jezdni (wzmocnienia) i budowę pełnej konstrukcji na poszerzeniach, obszarach wymiany i dodatkowych miejscach; przebudowę odcinka sieci nn 0,4 kV w celu usunięcia kolizji z realizowanym zadaniem; pełnienie funkcji inspektora nadzoru i aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonawcą inwestycji była firma GRUPA MARTIN Sp. z o.o. Projektant i inspektor nadzoru Pan Przemysław Woźniak z P.W. Woźniak.
Zebranych przywitała starosta węgrowski Ewa Besztak. Przedstawiła informację na temat oddawanej inwestycji oraz podkreśliła rolę w jej powstaniu środków z programu Polski Ład rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz wsparcia senator Marii Koc i posła Macieja Górskiego w poprzedniej kadencji. „Oczekujemy na kolejne programy i środki, bo potrzeb jest bardzo, bardzo dużo w powiecie węgrowskim” – mówiła starosta Ewa Besztak. Podziękowała Wójtowi Stoczka za przyjęcie na siebie oraz pracowników gminy realizacji procesu wykonawczego, a szczególnie radnym za podjęcie decyzji. „Piękne słońce, piękny dzień, piękne spotkanie dla nas wszystkich” – podsumowała radość zarówno samorządowców, jaki i mieszkańców z oddania rzeczywiście udanej przebudowy drogi. Do zebranych zwrócił się także wójt gminy Stoczek Zbigniew Kłusek. Podkreślał, że ta droga, chodniki, pobocze zrobiona jest dla mieszkańców i oni z niej będą korzystać. Podziękował również za pomoc parlamentarzystom oraz w imieniu mieszkańców wyraził radość z deklaracji Pani Starosty o dalszej poprawie tej drogi do Starych Lipek i dalej. Obecny 1 km drogi już jest, a inne inwestycje z Polskiego Ładu na remonty dróg gminnych były z
70% dofinansowaniem i może pod inną nazwą nadal będą. Poseł Maria Koc przypomniała jak dużo środków otrzymały samorządy z programu Polski Ład i że ta zmiana w ciągu ostatnich pięciu lat dla gmin i powiatu była bardzo duża: można było budować wodociągi, drogi, strażnice, itp. „To duża radość, że te pieniądze trafiły na nasz teren. Będziemy postulować, żeby te pieniądze trafiały nadal, aby ludzie mieli lepsze życie, lepszy dojazd”- zapewniała Pani Poseł. Również senator Maciej Górski chwalił współpracę gmin i powiatów: „Takie podejście wróży dobrze na przyszłość” – mówił. Z kolei poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska gratulowała dobrej współpracy, która owocuje i daje wymierne efekty. Głos zabrał również wicewojewoda Robert Sitnik, który był po raz pierwszy w gminie Stoczek, a następnie jeden z radnych słusznie podkreślając, że tu na dole (w gminie i powiecie) nie powinno być polityki, a ludzie z jego terenu dopominają się o dalszy etap drogi od Lipek do Kołodziąży. Jak poinformował wicestarosta Marek Renik w ciągu najbliższych tygodni będzie realizowany kolejny odcinek do Lipek, a zaraz potem przebudowana zostanie droga poza Lipkami. „Powiaty sobie nie poradzą bez pomocy i środków zewnętrznych. Widzimy te potrzeby i w gminie Stoczek to, co deklarowaliśmy wykonujemy” – zapewniał wicestarosta Marek Renik. Podczas wystąpień tłumaczono też, że obecnie wykonuje się drogi w odpowiednim standardzie i to niestety kosztuje więcej niż wcześniej, ale jest to uzasadnione, bo wszystkim zależy na dobrej i odpornej drodze.
Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło przecięcie wstęgi z udziałem gospodarzy, gości i mieszkańców, a później nową inwestycję poświęcił ks. kan. Zbigniew Grabowski.

/Janina Czerwińska/

106 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
III Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek

„Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, aby uczyć się miłości do Pana Jezusa. Dlatego, aby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać...

Zamknij