ggg ggg ggg

Protesty rolników w powiecie ostrowskim

Ogólnopolska akcja protestacyjna rolników zatacza coraz większe kręgi. 9 lutego 2024 r. w ponad 260 miejscach na terenie całej Polski odbyły się protesty organizowane przez rolników oraz przez NSZZ Rolników Indywidualnych.

Na terenie Polski został ogłoszony strajk generalny rolników, który rozpoczął się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach z dniem 9 lutego 2024 roku o godzinie 10.00. Poinformowano o czasowych blokadach dróg na terenie całego kraju od 9 lutego do 10 marca 2024 roku. „Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny.” – ogłosiły władze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Już wcześniejszy strajk rolników świadczy o tym, że rząd nie podjął żadnych działań, więc protesty zaczynają być coraz większe i gromadzą rolników niezależnie, czy są w jakiś strukturach, czy też nie – społeczność rolnicza nie zamierza pozostawić sprawy bez konkretnych rozwiązań.
W powiecie ostrowskim tak jak praktycznie w całym kraju odbywały się protesty rolników. W piątek, 9 lutego
2024 roku rolnicy z powiatu ostrowskiego zorganizowali protest również w Ostrowi Mazowieckiej. Policjanci dbali o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego podczas przejazdu rolników drogami krajowymi, wojewódzkimi oraz ulicami samej Ostrowi Mazowieckiej. O godzinie 10:00 z Wąsewa, drogą K-60 przyjechali do Ostrowi Mazowieckiej rolnicy z gminy Wąsewo. Z Wąsewa wyruszyły 52 maszyny, łącznie z rolnikami z gminy Goworowo. Do Ostrowi zjechali protestujący także z innych gmin powiatu ostrowskiego. Na trasie przejazdu dołączały kolejne ciągniki. W efekcie tego w Ostrowi stawiło się 140 pojazdów i ponad 400 osób. Następnie rolnicy przejechali ulicami miasta, a w newralgicznych miejscach, tj. na skrzyżowaniach o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego dbali ostrowscy policjanci. Sznur pojazdów rolniczych dojechał do ul. W. Broniewskiego, gdzie na targowisku miejskim odbyło się spotkanie, m.in. z W-ce Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był to pierwszy pokojowy protest bez żadnych incydentów i z możliwością przedstawienia swoich postulatów Wiceministrowi. Po godz. 14:00 zakończyła się akcja protestacyjna, rolnicy ruszyli w drogę powrotną do domu. W tym czasie nie odnotowaliśmy żadnych niebezpiecznych sytuacji.
Drugi protest o godz. 10:00 rozpoczął się w Nurze (skrzyżowanie o ruchu okrężnym drogi K-63 z W694) część ciągników rolniczych pozostała na rondzie, a reszta wyruszyła w kierunku Czyżewa (Powiat Wysokie Mazowieckie).
Jak informował jeden z organizatorów protestu Hubert Gocłowski główne postulaty to m.in.:

 • wprowadzenie zmian w ekoschematach i warunkowości: mniej biurokracji, a więcej biologizacji,
  -rezygnacja z pomysłu ograniczania lub zakazywania chowu i hodowli zwierząt w Polsce,
  -ustanowienie sektora chowu i hodowli zwierząt, jako sektora strategicznego dla rozwoju gospodarki rolnej w Polsce,
  -opracowanie i wdrożenie sektorowych planów rozwoju poszczególnych działów produkcji zwierzęcej,
 • ułatwienie w realizacji inwestycji na obszarach wiejskich,
 • wprowadzenie regulacji prawnych, które pozwolą chronić opłacalność w produkcji roślinnej i będą zabezpieczały gospodarstwa rolne przed gwałtownymi wzrostami kosztów produkcji oraz gwałtownymi spadkami cen skupów poniżej kosztów opłacalności,
  -zwiększenie ilości i możliwości zmian w Krajowym Planie Strategicznym w ciągu roku i w całym okresie trwania perspektywy budżetowej na lata 2023-2027,
 • ustanowienie ceł i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej towarów rolno-spożywczych pomiędzy Unią Europejską, a innymi krajami,
 • towary sprowadzane na teren UE powinny spełniać normy UE, przechodzić badania na pozostałości substancji aktywnych,
  -stworzenie nowej strategii dla rozwoju rolnictwa UE,
  -zmiana zasad skupu interwencyjnego w UE oraz urealnienie poziomu cen, których osiągnięcie umożliwia uruchomienie tego mechanizmu.

/oprac. KW, info KPP;
foto i info Hubert Gocłowski fb/

217 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gminna Spółka Wodna ,,Andrzejewo’’

W dniu 8 lutego 2024 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej...

Zamknij