ggg ggg ggg

Gminna Spółka Wodna ,,Andrzejewo’’

W dniu 8 lutego 2024 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo’’ w Andrzejewie, któremu przewodniczył Marek Raciński. Przywitał zgromadzonych gości: wicestarostę ostrowskiego Józefa Rostkowskiego, Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę, sekretarza Roberta Rosiaka, skarbnika Paulinę Pecurę, Dyrektor Wydziału Środowiska, Geologii i Leśnictwa „SGL” Adama Brzózka, członków zarządu, delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie oraz sołtysów.

Gminna Spółka Wodna ,,Andrzejewo’’ w Andrzejewie wypełnia zadania takie jak utrzymanie, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń wodnych, usuwanie awarii, odmulanie mechaniczne rowów, czyszczenie studzienek drenarskich czy naprawa mostków przejazdowych na rowach melioracyjnych.
Budżet Gminnej Spółki Wodnej za rok 2023 wyniósł 446 775,86 zł.
Gminna Spółka Wodna w roku 2023 otrzymała dotacje o łącznej kwocie
158 696,06 zł, pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Andrzejewo.
Podczas spotkania przeprowadzono wybory Zarządu Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo’’ na kadencję 2024 – 2029, która składa się z
11 członków:
Marek Raciński – Przewodniczący Zarządu,
Wojciech Strzeszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Roman Siejki – Członek Zarządu,
Tadeusz Jastrzębski – Członek Zarządu,
Kazimierz Kulesza – Członek Zarządu,
Wiesław Kalupa – Członek Zarządu,
Wojciech Stańczuk – Członek Zarządu,
Regina Choromańska – Członek Zarządu,
Krzysztof Kotomski – Członek Zarządu,
Ireneusz Zalewski – Członek Zarządu,
Grzegorz Godlewski – Członek Zarządu.
W składzie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo ‘’ na kadencję 2024 – 2029 znaleźli się:
Marcin Perkowski – Przewodniczący Komisji,
Andrzej Aliński – Członek Komisji,
Rafał Kietliński – Członek Komisji.
Na rok 2024 GSW ,,Andrzejewo’’ zaplanowano kolejne działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i zachowaniem dobrego stanu ekologicznego środowiska
na obszarze działania.
Doroczne spotkanie delegatów Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo’’ jest doskonałą okazją do wprowadzanie niezbędnych zmian i ulepszeń, wymiany spostrzeżeń oraz pomysłów. Zebranie zakończyło się podziękowaniami złożonymi przez Wójt Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę oraz wicestarostę Józefa Rostkowskiego.

/Info UG Andrzejewo/

163 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Matematyczna podróż przedszkolaka szlakiem wynalazków Archimedesa 
w Bajkowej Akademii w Rozalinie

„Czy znacie Archimedesa?”- prezentacja multimedialna z komentarzem to działanie, które rozpoczęło realizację w Przedszkolu Publicznym Bajkowa Akademia w Rozalinie programu...

Zamknij