ggg

Podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki”

Władze Powiatu Ostrowskiego zawarły umowę z firmą P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki” oraz z Panem Krzysztofem Makowskim prowadzącym działalność pod firmą ProMak Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad ww. zadaniem inwestycyjnym.

Planowany łączny koszt wykonania zadania wraz z kosztem pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi 8 154 119,06 zł.
Powiat Ostrowski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania udzieli również Gmina Ostrów Mazowiecka w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych.
W wyniku rozbudowy zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu na przedmiotowym odcinku o długości 2,78 km i szerokości 6,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0 m i obustronnymi rowami. Wykonane zostaną zjazdy publiczne i indywidualne z kruszywa i asfaltobetonu. Ustawione zostaną bariery ochronne stalowe. Odwodnienie pasa drogowego będzie odbywało się powierzchniowo do rowów drogowych. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez przepusty pod jezdnią do rowów melioracyjnych. Przewidziano nowe nasadzenia, które będą rekompensować wycinkę drzew. Zostanie także wykonana przebudowa kabli i sieci energetycznych oraz wodociągu. Zaprojektowano również kanał technologiczny.

/Info Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

642 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Grupa taneczna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej w Mikołajkowym Festiwalu Tanecznym w Łochowie

W sobotę, 4 grudnia 2021 r. grupy taneczne Dance mix działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej...

Zamknij