ggg ggg ggg

Podniosła uroczystość OSP w Trzciance – otwarcie remizy i Gminne Obchody Dnia Strażaka

7 maja w Trzciance odbyły się uroczyste Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z oficjalnym otwarciem nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance. Imprezie towarzyszył piknik rodzinny „Bezpieczne wakacje”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą na placu przy remizie OSP w Trzciance. Msza odprawiana w intencji strażaków była koncelebrowana przez proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku ks. Jerzego Brzezińskiego oraz ks. prałata Jerzego Zająca. Po modlitwie pododdziały z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy, władze samorządowe i zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy strażnicy, gdzie odbył się apel. Meldunek o gotowości do uroczystości mł. bryg. Rafałowi Balcerowi komendantowi PSP w Wyszkowie złożył dowódca uroczystości st. kpt. Daniel Wachowski. Podniesiono flagę państwową na maszt podczas hymnu narodowego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: poseł na Sejm RP Maciej Górski, kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski, radna do Sejmiku Wojewódzkiego Joanna Bala, dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty Michał Giers, kierownik PT KRUS, radna powiatowa Iwona Wyszyńska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Wyszków, radny powiatowy Adam Mróz, komendant powiatowy Policji w Wyszkowie podinsp. Mariusz Sycik, nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków Waldemar Wańczyk, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Wyszkowie mł. bryg. mgr inż. Rafał Balcer. Uroczystość uświetniły występy orkiestry „Darmanista”.
Strażaków, mieszkańców Trzcianki oraz gości powitał wójt gminy Brańszczyk, Wiesław Przybylski, który podziękował druhom za służbę i zaangażowanie oraz złożył życzenia z okazji ich święta. Przy okazji podkreślił rangę zakończonej inwestycji oraz zaznaczył, iż gmina inwestuje w infrastrukturę i wyposażenia OSP by nieustannie wzrastała ich zdolność bojowa, co przekłada się na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Wójt omówił również przebieg przebudowy strażnicy. Całkowity koszt inwestycji to 1 462 000 zł oraz 100 000 zł za parking naprzeciwko remizy (całość przemówienia obok).
Głos zabrali także poseł Maciej Górski, kierownik i radny Marcin Grabowski, radna Joanna Bala, przewodnicząca Rady Gminy Brańszczyk Ewa Wielgolaska oraz prezes OSP w Trzciance dh Bogdan Zdziarstek. Poseł Maciej Górski podkreślał jak ważne dla Trzcianki i gminy Brańszczyk jest istnienie i ochrona, jaką dają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W Polsce jest 700 tys. druhów OSP, gdzie ponad 200 tys. gotowych do natychmiastowego działania: „Nie ma takiego systemu na świecie, ale PSP nie mogłyby bez Was egzystować”. Mówił również o trosce samorządu, a szczególnie wójta Wiesława Przybylskiego, we wsparcie i mądre rządy Pana Wójta, zabieganie dla jednostki o sprzęt i poprawę bazy – remizę. Złożył gratulacje strażakom i dziękował rodzinom za codzienne wsparcie. Przekazał również życzenia od Wicepremiera Henryka Kowalczyka i wręczył na ręce komendanta OSP sprzęt – profesjonalne kaski.
„Jesteście naszymi bohaterami” – zwracał się do strażaków Marcin Grabowski i podkreślał jak ważne jest wsparcie rodzin oraz gratulował wspaniałego obiektu. Przekazał także gratulacje od senatora Roberta Mamątowa.
Kulminacyjnym momentem było przecięcie wstęgi na nowym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance, w którym uczestniczyli: Maciej Górski, gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, mł. bryg. Rafał Balcer, Wiesław Przybylski, dh Bogdan Zdziarstek oraz radni gminy Brańszczyk. Poświęcenia budynku remizy oraz sprzętu strażackiego dokonał ks. proboszcz Jerzy Brzeziński. Obchody Gminnego Dnia Strażaka były okazją do wręczenia medali i odznaczeń.
Srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono dh Piotra Deptułę.
Brązowy Medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali dh Damian Jechna, dh Daniel Pakieła, dh Jerzy Konarzycki oraz Wiesław Przybylski.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali dh Marcin Boguszewski oraz dh Karol Uchal.
Odznakę za zasługę lat w OSP Trzcianka otrzymali dh Czesław Głowacki – 65 lat w OSP, dh Wiesław Kurowski – 40 lat w OSP, dh Zdzisław Jachna – 40 lat w OSP, dh Jan Konarzycki – 40 lat w OSP, dh Bogdan Zdziarstek – 30 lat w OSP, dh Sławomir Deptuła – 20 lat w OSP, dh Rafał Rowiński – 10 lat w OSP, dh Piotr Deptuła – 10 lat w OSP, dh Waldemar Macioch – 10 lat w OSP, dh Piotr Szerzeń – 10 lat w OSP, dh Damian Jechna – 10 lat w OSP, dh Jerzy Konarzycki – 10 lat w OSP, dh Damian Kądziela – 10 lat w OSP.
Odznakę brązową młodzieżowej drużyny pożarniczej wręczono dh Filipowi Zdziarstkowi z OSP Trzcianka.
Wójt Wiesław Przybylski wręczył pamiątkowe plakiety, które mają upamiętnić otwarcie remizy OSP w Trzciance oraz 50-lecie powstania gminy Brańszczyk. Otrzymali je: Maciej Górski, Sylwester Dąbrowski, Michał Giers, Marcin Grabowski, ks. Jerzy Brzeziński, mł. bryg. Rafał Balcer, podinsp. Mariusz Sycik, Kazimierz Porębski, Bogdan Pągowski, Waldemar Wańczak, Kamila Mokrzycka, Joanna Bala, Jacek Zalewski, Cezary Macioch, Andrzej Rosiński, Andrzej Ostrowski, Bogdan Zdziarstek, Dariusz Deptuła, Marek Kalisz, Mirosław Buźniak, Adam Błoński, Krzysztof Podleś.
Następnie odbyła się defilada oraz przemarsz na plac przy Szkole Podstawowej w Trzciance, gdzie przewidziano drugą część uroczystości. Przygotowano rodzinny piknik pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje”. Można było zobaczyć pokazy strażackie druhów z OSP Brańszczyk i OSP Trzcianka. Zaprezentowano pokaz ratownictwa medycznego. Dodatkowo funkcjonariuszki z KPP Wyszków omówiły zasady bezpieczeństwa, które dzieci oraz młodzież powinny zachowywać w czasie wakacji. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji m.in. takich jak: malowanie buziek, dmuchańce, watę cukrową i popcorn. Dzięki Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy można było skosztować wielu lokalnych potraw. Na zakończenie uroczystości odbyła się potańcówka z zespołem “Takt” z Trzcianki.
/oprac. J.Cz. info UG, foto. KW,UG/

Wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski zwrócił się do zebranych:

Panie Pośle, Czcigodni Kapłani, Szanowni Goście, Drodzy Strażacy, Pani Przewodnicząca i Radni Rady Gminy Brańszczyk, Szanowni Mieszkańcy…
Spotykamy się dzisiaj z okazji uroczystego otwarcia i poświęcenia remizy OSP w Trzciance oraz gminnych obchodów Dnia Strażaka. Na tę inwestycję strażacy z OSP i mieszkańcy Trzcianki oczekiwali od wielu lat. Dzisiaj ich marzenie spełnia się i z radością gromadzimy się, aby świętować praktycznie wybudowanie nowej remizy. Tak, więc OSP Trzcianka otrzymuje dzisiaj od samorządu piękny prezent z okazji Dnia Strażaka. Chciałbym tutaj przy okazji przypomnieć, że Gmina Brańszczyk sporo inwestuje w infrastrukturę i wyposażenie naszych jednostek OSP. Tym samym wzrasta ich zdolność bojowa i poprawia się nasze bezpieczeństwo. A jak wykazały wydarzenia ostatnich lat trzeba inwestować w bezpieczeństwo. Jednak cóż by było z tych inwestycji, gdyby nie było ludzi zaangażowanych. Na przestrzeni minionych lat nasi strażacy pokazali, że możemy na nich zawsze liczyć w trudnych sytuacjach. I chciałbym dzisiaj przy okazji obchodów Dnia Strażaka podziękować wszystkim strażakom za ich służbę i zaangażowanie. Jednocześnie życzę im, aby zawsze szczęśliwie wracali z każdej akcji do domu i aby realizowały się ich marzenia. Aby otrzymali te samochody, o których marzą, sprzęt i aby wszystkie remizy były odnowione i piękne jak ta, przy której dzisiaj odbywają się te uroczystości. Budowa tej remizy to efekt wielu lat starań i podejmowania różnych wysiłków, które w końcu przyniosły pożądany efekt. To przykład na to, że kiedy jest wytrwałość i determinacja to będą efekty. Poprzednia remiza wymagała gruntownego remontu i strażacy przygotowali projekt remontu i przebudowy. Pamiętam dobrze dzień, kiedy przyszli do mnie z tą sprawą i podjąłem wszelkie możliwe wysiłki, aby im pomóc. Wstępne szacunki wskazywały na koszt około 800 tys. zł. Była to dla nas kwota zbyt wysoka jak na możliwości budżetu gminy. Złożyliśmy wtedy wniosek do MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury 2020” w 2019 roku pod nazwą zadania „Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych”. W tamtym czasie wnioskowana kwota wynosiła 813.649,79 zł. W pierwszym rozstrzygnięciu nie otrzymaliśmy środków, ale po odwołaniu otrzymaliśmy kwotę 235 tys. zł. Jednak warunkiem otrzymania tej kwoty było ukończenie remizy w całości. Nie posiadaliśmy wtedy brakującej kwoty 578.649,79 zł. Przez długi czas trwały negocjacje z MKiDN w sprawie wykorzystania przyznanej kwoty na budowę stanu surowego. W międzyczasie rozpoczęła się pandemia Covid-19. W końcu w drugiej połowie roku 2020 podjąłem decyzję, że rozpoczynamy budowę stanu surowego z własnych środków. To był dla mnie jeden z przełomowych momentów w pracy samorządowca, chwila, która uczyła mnie podejmowania ryzyka i decydowania o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności, której przyrzekłem służyć. We wrześniu 2020 roku na
XXVI Sesji przenieśliśmy środki z innych inwestycji. W ogłoszonym przetargu za korzystną cenę wyłoniliśmy bardzo dobrego wykonawcę. Jak się później okazało za 2 miesiące ceny materiałów budowlanych poszybowały w górę z powodu pandemii. Stan surowy kosztował nas 472 tys. zł. Gdybyśmy ogłosili przetarg później, to według szacunków za stan surowy musielibyśmy zapłacić, co najmniej 1 mln zł. W następnym roku mogliśmy przystąpić do prac wykończeniowych z własnych środków, ale tylko dzięki temu, że Rząd przyznał nam środki z I i II tarczy Covid w kwocie około
5 mln zł, które mogliśmy przeznaczyć na inne, ważne gminne inwestycje. I tutaj składam serdeczne podziękowania w imieniu całej Gminy na ręce p. Premiera Henryka Kowalczyka, p. Posła Macieja Górskiego oraz Senatora R. Mamątowa za udzielone wsparcie samorządom podczas pandemii. W drugim etapie budowy też mieliśmy szczęście i trafiliśmy na dobrą i solidną firmę. Roboty wykończeniowe kosztowały nas 979 tys. zł. Ogółem całkowity koszt budowy remizy wyniósł 1 mln 462 tys. zł. A więc historia powstania tej inwestycji jest ciekawa i warto sobie uświadomić, że cały proces budowy trwał kilka lat. Zaczęło się od chęci i determinacji strażaków. a potem moja decyzja i zgoda Rady Gminy na przesunięcie środków oraz znacząca i nieoczekiwana poprawa finansów gminnych. Tutaj trzeba podziękować radnym, szczególnie tym, którzy wtedy głosowali za i poparli przesunięcie środków na budowę, bo trzeba przypomnieć, że niektórzy byli przeciwni. Podsumowując, bardzo się cieszę, bo jest z czego, piękna remiza jak widzimy. Razem z parkingiem tworzy takie piękne centrum miejscowości. Dziękuję tym, dzięki którym ta inwestycja powstała, a więc pracownikom UG przeprowadzającym przetarg i nadzorującym przebieg budowy (C. Pietrzak, B. Woźny, P. Kulesza) oraz wykonawcom firmie WALD-GLOB Sp. J. Jan Radecki z Pułtuska – stan surowy otwarty; firmie USŁUGI REMONTOWO – BUDOWALNE „Arbud” Kaszuba Arkadiusz również z Pułtuska – roboty wykończeniowe; firmie BUDOWA, REMONTY – DRÓG, ULIC, CHODNIKÓW Damian Prokopowicz z Tłuszcza – Budowa parkingu oraz p. Adamowi Śliwce – za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Trzcianka nam pięknieje, poprawiają się warunki dla działalności strażaków, dla KGW dla mieszkańców, młodzieży. Chciałbym szczególnie podziękować Bożej Opatrzności i św. Józefowi za prowadzenie nas przy realizacji tej inwestycji. Dziękuję też wszystkim, którzy przyjechali, przyjęli zaproszenie i swoją obecnością uświetnili tę uroczystość podnosząc jej rangę. Dziękuję również wszystkim za przygotowanie tej uroczystości: księdzu proboszczowi J. Brzezińskiemu za odprawienie Mszy św. wraz ze służbą liturgiczną, pracownikom ZGK, strażakom OSP Trzcianka, KGW (szczególnie w Trzcince), Radnym i p. Sołtys z Trzcianki, szkole w Trzciance, pracownikom GCKSiT, orkiestrze Darmanista, pracownikom Urzędu Gminy w osobach szczególnie p. Sekretarz i p. Jackowi Zalewskiemu. Życzę wszystkim dobrego dnia i dobrej zabawy.

503 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na