ggg ggg ggg ggg

SPZZOZ w Wyszkowie z nowoczesną sterylizatornią i nową windą

10 maja 2023 r. w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie świętowano symboliczne otwarcie dwóch nowych inwestycji, tj. centralnej sterylizatorni oraz windy dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego
i Kardiologicznego. Przebudowę i dobudowę umożliwiło ogromne dofinansowanie (3 miliony 940 tys. 136 zł) otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za pośrednictwem Powiatu Wyszkowskiego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zrealizował dwie inwestycje, jedna z nich to – „Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem” a druga, to „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę trzyprzystankowego dźwigu do transportu osób w Pawilonie Szpitalnym Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Kardiologicznego”. Wartość tych dwóch inwestycji to ponad 4 mln 461 tys. 526 złotych 95 gr. W liczbach wynosi to odpowiednio:
Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkowie;
wartość inwestycji – 3.691.526,85 PLN
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za pośrednictwem Powiatu Wyszkowskiego – 3.250.136 PLN
środki własne SPZZOZ w Wyszkowie – 441.390,85 PLN
Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez dobudowę dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego;
wartość inwestycji – 770 000,00 PLN
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za pośrednictwem Powiatu Wyszkowskiego – 690 000,00 PLN
środki własne SPZZOZ w Wyszkowie – 80 000,00 PLN
Symbolicznego otwarcia i oddania do użytku tych dwóch inwestycji dokonano 10 maja br. z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego na czele ze starostą Wojciechem Kozonem, przewodniczącą Rady Powiatu Ewą Bartosiewicz i przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Katarzyną Wysocką, reprezentantem gminy Rząśnik Pawłem Abramczykiem – z-cą wójta oraz udziałem przedstawicieli szpitala na czele z dyrektorem Tomaszem Borońskim, Zarządem, ordynatorami oddziałów i pracownikami placówki.
Dyrektor szpitala Tomasz Boroński w prezentacji multimedialnej przekazał informacje dot. działań podejmowanych w poprzednich latach (2020 – 2023) mających na celu rozbudowę i remont szpitala, omówił środki, jakie uzyskano w przeciągu ostatnich kilku lat, programy, z jakich szpital korzystał. Następnie przedstawił szczegóły nowych inwestycji oraz plany na przyszłość, czyli koncepcję rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który znacznie usprawni pracę szpitala i pierwszą pomoc medyczną udzielaną mieszkańcom Wyszkowa i powiatu.
Uroczystego przecięcia wstęgi w korytarzu przy pomieszczeniach centralnej sterylizatorni dokonali: Ewa Bartosiewicz – przewodnicząca Rady Powiatu Wyszkowskiego, starosta Wojciech Kozon, wicestarosta Leszek Marszał, dyrektor SPZZOZ Tomasz Boroński oraz Elżbieta Łapińska – pracownik centralnej sterylizatorni w Wyszkowie. Modlitwę i poświęcenia pomieszczeń, a wcześniej dźwigu do transportu osób, dokonał ks. Zbigniew Borawski.
Uczestnicy spotkania i goście zostali zapoznani z działaniem windy oraz oprowadzeni po centralnej sterylizatorni. Zadaniem sterylizatorni jest przygotowanie narzędzi chirurgicznych i materiałów medycznych w sposób gwarantujący personelowi i pacjentom bezpieczeństwo ich użycia. Prawidłowe przygotowanie wyrobów medycznych oznacza, że są one poddane procesom dezynfekcji, mycia oraz sterylizacji. Bezpieczeństwo pacjentów i personelu jest priorytetem w pracy szpitala, a więc i wymagania, co do przebiegu procesu są restrykcyjne. Dzięki tej inwestycji, oprócz zwiększenia swojej powierzchni sterylizatornia zyskała nowoczesne wyposażenie i własną stację uzdatniania wody. Od momentu wejścia pracowników i narzędzi, czy materiałów do tzw. strefy brudnej, aż do sekcji mycia wózków zainstalowane są stanowiska, urządzenia, które zapewniają uzyskanie maksymalnej sterylizacji. Wyposażona jest m.in. w dwie myjnie przelotowe, myjnię ultradźwiękową, przelotowe sterylizatory parowe. Natomiast winda przy oddziałach wewnętrznym i kardiologicznym znacznie usprawni pracę i transport pacjentów. Jak podkreślał dyrektor Tomasz Boroński dotychczas personel borykał się z brakiem przepustowości istniejących wind i sytuacjami niebezpiecznymi dla przewożonych. Obecnie daje możliwość natychmiastowego transportu z zewnątrz, bo jest umiejscowiona u szczytu budynku szpitala od strony lotniska i parkingów.

/J.CZ/

259 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ojczyznę wolną racz zachować Panie…

W dniu 30 kwietnia br. w związku z trwającym Miesiącem Pamięci Narodowej oraz obchodzonym niedawno Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych...

Zamknij