ggg ggg ggg

Plac 15 Sierpnia w Kobyłce w zupełnie nowej odsłonie!

Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć zaprezentowała projekt zagospodarowania Placu 15 Sierpnia. Przedstawiona koncepcja, uwzględniająca założenia wynikające z konsultacji, przewiduje przemyślaną aranżację placu, mogącą uczynić z niego zarówno reprezentacyjną przestrzeń w centrum miasta, jak też urokliwe miejsce spotkań mieszkańców.

„Nadszedł czas, żeby pokazać Państwu projekt budowlano-wykonawczy i dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania Placu 15 Sierpnia” – poinformowała mieszkańców Kobyłki Burmistrz Edyta Zbieć, publikując w ubiegłym tygodniu na swoim profilu na Facebooku obszerny post, poświęcony temu zagadnieniu.
Z informacji przekazanej przez Panią Burmistrz wynika, że dokumentację projektową przygotowała dla miasta firma „Artur Cebula i Anna Kunkel Architekci” z siedzibą w Sowiej Woli Folwarcznej.
„W projekcie uwzględniono nasze założenia (wynikające z konsultacji), czyli aranżację placu jako miejsca spotkań oraz organizacji okazjonalnych imprez plenerowych na terenie miasta. Przewidziano budowę fontanny posadzkowej (wodotrysku), budowę pieszych nawierzchni utwardzonych, aranżację placu/miejsca spotkań oraz organizacji okazjonalnych imprez plenerowych, instalację kontenerowej toalety publicznej, instalację pergoli oraz innych elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe), instalację nowych elementów oświetlenia terenu, montaż kamer monitoringu wizyjnego oraz nowe nasadzenia i aranżacje zieleni. Od razu wspomnę – w ramach inwestycji nie przewidziano wycinek drzew.
Projekt nie przewiduje więc zmiany sposobu użytkowania terenu, a jedynie prace związane z jego rewaloryzacją oraz wzbogaceniem istniejącego programu rekreacyjnego. Przewiduje zachowanie historycznego układu ulic otaczających Plac 15. Sierpnia wraz z alejami drzew przy ul. Napoleona i ks. Konowrockiego. Nowe elementy zagospodarowania terenu nawiązują do znanych z ikonografii elementów układu urbanistycznego placu – okrągła fontanna posadzkowa do widocznych na archiwalnych fotografiach form zieleni komponowanej, główna aleja oddzielająca część parkowo-rekreacyjną od części placu publicznego – do dawnego przejazdu z ul. gen. F. Żymirskiego do ul. Napoleona. Wszystkie projektowane elementy małej architektury oraz latarnie parkowe / miejskie swoją formą mają nawiązywać do historycznego kontekstu centrum miasta o bogatych tradycjach.


STREFA SAKRALNO-PATRIOTYCZNA.
W części północnej Placu 15. Sierpnia ze względu na istniejące obiekty – kapliczkę oraz zespół obelisków pamiątkowych przewidziano aranżację strefy sakralno-patriotycznej. Naturalną granicą strefy jest istniejąca i przewidziana do przebudowy jedynie w zakresie nawierzchni aleja łącząca ul. Napoleona i ul. ks. Konowrockiego. Wokół kapliczki projekt przewiduje demontaż wygrodzenia z elementów stalowych na betonowej podmurówce oraz aranżację niewielkiego placu pozwalającego na zatrzymanie się przy zabytku. W nawierzchni przewidziano montaż opraw gruntowych dla iluminacji obiektu a wokół placu nasadzenia roślin w formie ozdobnej rabaty. Przy zespole obelisków przewidziano również aranżację kwietnika oraz pozostawienie fragmentu trawnika bez nasadzeń jako rezerwy dla ewentualnych zgromadzeń przy pomnikach.

STREFA PARKOWO-REKREACYJNA.
Centralną część Placu zaprojektowano jako parkowo-rekreacyjną z fontanną posadzkową w roli punktu kulminacyjnego programu. Pośrodku fontanny przewidziano instalację pomnikowej rzeźby konia z brązu, nawiązującego do herbu miasta. Aleje parkowe/dojścia piesze w tej części terenu promieniście zbiegają się w tym miejscu, dzięki czemu dla każdej z nich koń stanowi punkt odniesienia. Na krawędziach placu ze strony zachodniej i wschodniej przewidziano zachowanie istniejących podwójnych szpalerów drzew oraz nowe nasadzenia w formie zieleni kurtynowej, umożliwiającej pewną izolację przestrzeni rekreacyjnej od ruchliwych ulic miasta – szczególnie ul. Napoleona, która pełni na tym odcinku również funkcję drogi powiatowej. Wzdłuż ul. Napoleona projekt zachowuje istniejącą ścieżkę rowerową.

 

STREFA PUBLICZNEGO PLACU / USŁUG PUBLICZNYCH.
Południową część Placu 15. Sierpnia w projekcie stanowi publiczny plac miejski umożliwiający realizację usług publicznych – organizację imprez plenerowych, wystaw czy sezonowych targów. Główne ciągi komunikacyjne są w tej części ukształtowane równolegle do ul. ks. Marmo, od której dodatkowo oddziela plac pas zieleni oraz projektowane pergole – mogące służyć za stelaże dla plenerowych wystaw. W środkowej części strefy przewidziano aranżację utwardzonej przestrzeni, na której okazjonalnie można ustawić scenę plenerową.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano jako dostępne dla osób niepełnosprawnych, wszystkie ciągi piesze są dostosowane do poruszania się dla wózków inwalidzkich (nawierzchnie utwardzone). Projektowana toaleta kontenerowa jest również dostępna dla osób niepełnosprawnych. Krawędzie chodników bezpośrednio przed przejściami dla pieszych są wykończone płytami z fakturą/ostrzegawczymi dla osób niewidomych i niedowidzących
Projekt przewiduje nowe nasadzenia w celu utworzenia wielopiętrowych kompozycji roślinnych. Dobór gatunkowy nasadzeń cechuje różnorodna forma i wysokość. Drzewa liściaste: klon pospolity Crimson King, jarząb szwedzki; krzewy i pnącza: berberys Thunberga Red Carpet, cis pospolity Repandens, glicynia kwiecista Ludwik Lawin, hortensja bukietowa Polar Bear, hortensja krzewiasta Annabelle, jaśminowiec wonny Aureus, krzewuszka cudowna Foliis Purpureis, róża Aspirin Rose, róża Dolomiti, sosna kosodrzewina odm. Pumilio, śnieguliczka Chenaulta Hancock, tawuła japońska Albiflora, a także rośliny okrywowe: barwinek pospolity Alba, trzmielina Fortune’a Coloratus” – poinformowała burmistrz Edyta Zbieć. Zaprezentowany projekt wywołał duże zainteresowanie, zbierając przeważnie entuzjastyczne komentarze, choć pojawiły się też głosy krytyczne. Część z nich odnosiła się do pomysłu wzbogacenia fontanny o rzeźbę kobyłki, czy jak kto woli klaczy. Co prawda, o gustach się nie dyskutuje, niemniej w naszej ocenie akurat ten pomysł wcale nie jest taki zły. Co by nie powiedzieć, fontanna z kobyłką z pewnością miałaby szansę stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.

/opr. KW/

1 688 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Odbiór stacji wodociągowej w Udrzynie

6 grudnia nastąpił odbiór końcowy stacji wodociągowej w Udrzynie. Inwestycja obejmowała również rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin,...

Zamknij