ggg ggg

Odbiór stacji wodociągowej w Udrzynie

6 grudnia nastąpił odbiór końcowy stacji wodociągowej w Udrzynie.

Inwestycja obejmowała również rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy. Wartość wykonanego zadania to 1 740 450,00 zł brutto. Inwestycja zakładała zmianę technologii, polegającą na przejściu z istniejącego układu pompowni 1-stopniowej (z pompami głębinowymi i zbiornikami hydroforowymi) na układ pompowni 2-stopniowej (z pompami głębinowymi, zbiornikami retencyjnymi wody oraz pompownią sieciową). Natomiast rozbudowa sieci wodociągowej polegała na powiększeniu pomieszczenia chlorowni i rozdzielni elektrycznej, wydzieleniu toalety, remoncie istniejącego budynku pompowni wraz ze zmianą wyposażenia techniczno-instalacyjnego oraz dociepleniu i wymianie stolarki drzwiowo-okiennej.

/Info Gmina Brańszczyk/

191 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Forum Dobrych Praktyk – pomoc społeczna w Polsce i na Ukrainie

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie...

Zamknij