ggg ggg ggg

Pamięć o Powstańcach Styczniowych uczczona

Mija 155 lat od wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowo-wyzwoleńczego Polaków. 18 marca br., w rocznicę tamtych wydarzeń, uczczono w gminie Strachówka pamięć o bohaterach 1863 roku. Organizatorami obchodów byli starosta wołomiński Kazimierz Rakowski oraz wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski.

Oprócz gospodarzy udział w uroczystości wzięli również poseł na Sejm RP Piotr Uściński, wicestarosta wołomiński Adam Łossan, Eugeniusz Bądzyński przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wołomińskiego, przewodniczący rad gminnych, radni powiatowi, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Strachówki i okolic. List do uczestników uroczystości skierowany od Ministra Obrony Narodowej odczytał mjr. Tomasz Klóskowski.

W intencji bohaterów Powstania w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Strachówce została odprawiona Msza św. Druga część uroczystości odbyła się przed mogiłą powstańczą z 1863 r. w Kątach Wielgi, gdzie delegacje lokalnych władz samorządowych, kombatantów oraz uczniów złożyły kwiaty i wieńce.
Przy pomniku poległych wartę honorową pełnili żołnierze z I Warszawskiej Brygady Pancernej z Warszawy Wesołej. Apel Pamięci odczytała ppor. Gabriela Strzelecka.

Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy informacyjnej ku czci Powstańców Styczniowych. Dokonali tego wspólnie starosta wołomiński Kazimierz Rakowski oraz wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski. Fundatorem tablic jest powiat wołomiński przy współpracy gminy Strachówka. Tablice znajdują się przy mogiłach bohaterów w Kątach Wielgi oraz Boruczy.

/info/

6 556 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
To nie są zmiany dla zmian – Konferencja p.o. burmistrz Pułtuska Doroty Subdy

Kolejna konferencja p.o. burmistrza Pułtuska Doroty Subdy odbyła się w miniony czwartek, 15 marca 2018 r. i dotyczyła nowych posunięć...

Zamknij