ggg ggg ggg

OSP Serock i OSP Wieliszew z nowymi wozami strażackimi, dzięki wsparciu UE

Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Legionowskiego otrzymają ponad 1,4 mln zł z UE na zakup dwóch wozów strażackich. Umowy w tej sprawie zostały podpisane we wtorek, 23 stycznia pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i beneficjentami.

Do jednostek OSP z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej, blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich.
– W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej przeznaczamy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo wynosi aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego – podkreślił Marszałek Adam Struzik.
Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.
Dzięki środkom unijnym Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku kupi nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Zwiększy to efektywność akcji ratowniczych i poprawi warunki pracy strażaków. Odbędzie się też akcja edukacyjna w szkołach i spotkanie z lokalną społecznością.
(Tytuł projektu: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, beneficjent: Miasto i Gmina Serock. Całkowita wartość projektu: 1 306 500,00 zł. Dofinansowanie z UE: 653 250,00 zł.
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu).
Dzięki wsparciu z funduszy europejskich Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliszewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczy z osprzętem, m.in. zestawem narzędzi hydraulicznych i kompletem aparatów ochrony dróg oddechowych. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców.
(Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie”, beneficjent: Gmina Wieliszew. Całkowita wartość projektu: 1 595 802,00 zł. Dofinansowanie z UE: 797 901,00 zł. Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu).
W uroczystym podpisaniu umów, które odbyło się w Serocku wzięli udział licznie przybyli goście, a wśród nich m.in. Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki oraz Poseł na Sejm RP dha Bożena Żelazowska, która pogratulowała beneficjentom otrzymanego wsparcia. Spotkanie uświetniła prelekcja eksperta Komisji Europejskiej, prof. Marii Witkowskiej, a także sceniczne czytanie fragmentów „Konstytucji dla Europy” wg scenariusza Olgierda Łukaszewicza.

/opr. KW; źródło: UMWM;
foto: UMiG Serock/

118 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Zima w mieście”

W dniach: 22-26 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka odbywały się półkolonie „Zima...

Zamknij