ggg ggg

Oficjalne otwarcie dwóch odcinków dróg powiatu węgrowskiego w Gminie Wierzbno

27 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych na terenie Gminy Wierzbno, gdzie oddano do użytku dwa odcinki na drodze powiatowej nr 4244W: Wierzbno – Karczewiec w miejscowości Wierzbno i Krypy – Karczewiec.

W wydarzeniu 27 lutego br. udział wzięli: senator RP Maria Koc, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, proboszcz Parafii Wierzbno ks. Alfred Wasiak, starosta węgrowski Ewa Besztak, wicestarosta Marek Renik, członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, radny Rady Powiatu Łukasz Komorowski, wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski, przewodnicząca Rady Gminy Wierzbno Małgorzata Karczewska wraz z radnymi, skarbnik gminy Marta Haładaj, kierownik Wydziału
ds. Inwestycji i Promocji gminy Wierzbno Magdalena Dębowska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowskie Marcin Gąsiorek i wicedyrektor Michał Włodarek, przedstawiciele wykonawców firmy WIKRUSZ i firmy Altor, kierownik budowy Piotr Zembrowski, pracownicy wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego w Węgrowie, przedstawiciele mieszkańców gminy na czele z sołtysami: Małgorzatą Malinowską – sołtysem Wierzbna, Stanisławą Zemłą – sołtysem Karczewca i Hanną Karczewską – sołtysem Kryp, a także druhowie OSP Krypy i media.

Pierwszą otwieraną inwestycją była przebudowana droga powiatowa nr 4244W Wierzbno – Karczewiec w miejscowości Wierzbno. Całkowita wartość zadania to 3 936 611,06 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 2 685 545,00 zł; środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 625 533,03 zł i środki z budżetu Gminy Wierzbno – 625 533,03 zł.
W ramach inwestycji wykonano m.in.: przebudowę drogi powiatowej na odcinku 730 mb, budowę chodnika na odcinku 724 mb po stronie prawej oraz na odcinku 32 mb po stronie lewej i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2247W, wykonano pobocze z kruszywa, zjazdy do działek znajdujących się przy drodze, wybudowano zatokę autobusową i miejsca postojowe, wymieniono przepusty pod jezdnią, odmulono i przebudowano rowy, wykonano wpusty deszczowe oraz studnie kanalizacyjne. Dokonano także montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawcą robót budowlanych była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego był IMS PROJEKT Marek Sadłowski. Zaś projektantem : RAWAY Rafał Piotrowski.
Po oficjalnych przemówieniach starosty Ewy Besztak i wójta Gminy Wierzbno Emila Wąsowskiego, inwestycję poświęcił ks. Alfred Wasiak – proboszcz Parafii Wierzbno.

Drugą otwieraną inwestycją była przebudowana droga powiatowa nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec. Całkowita wartość zadania: 4 617 133,21 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 840 676,11 zł; środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 167 740,79 zł i środki z budżetu Gminy Wierzbno – 608 716,31 zł.
Zakres prac obejmował: przebudowę drogi powiatowej nr 4244W na długość odcinka
1830 mb, budowę chodnika po stronie lewej na długości 1 788 mb, wykonanie pobocza z kruszywa, uporządkowanie systemu odwodnienia poprzez przebudowę istniejących rowów i przepustów, a także poprzez wykonanie ścieku przykrawężnikowego oraz rowu z korytek KKŻ, budowę 3 zatok autobusowych po stronie prawej i 3 po stronie lewej, budowę kanału technologicznego, przebudowę zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą robót budowlanych była firma „ALTOR” Sp. z o.o. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego: DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć. Zaś projektantem: RAWAY Rafał Piotrowski.
Oficjalnego przecięcia wstęgi na odcinku przy Szkole Podstawowej w Krypach dokonali: senator RP Maria Koc, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, starosta Ewa Besztak, wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski, przewodnicząca Rady Gminy Wierzbno Małgorzata Karczewska, przedstawiciel wykonawcy firmy ALTOR, sołtys Wsi Krypy Hanna Karczewska i sołtys wsi Karczewiec Stanisława Zemła. Inwestycja została także poświęcona przez ks. Alfreda Wasiaka.
Podczas oficjalnych wystąpień podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak potrzebnych inwestycji, które znacznie poprawią komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców gminy Wierzbno i użytkowników dróg.
/Oprac. KW, info Starostwo/

413 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2023 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość upamiętniająca walkę i heroizm polskich patriotów walczących o wolność Polski...

Zamknij