ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Oddanie nowoczesnej siedziby OSP ze świetlicą wiejską

W niedzielę, 12 czerwca w Zarzetce otwarto budynek świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gdy 5 lat temu pożar całkowicie strawił budynek strażnicy OSP w Zarzetce, gm. Sadowne, nikomu nie przyszło do głowy, że w tak krótkim czasie może powstać nowoczesna siedziba OSP z pomieszczeniami świetlicy wiejskiej, z której będą korzystać dwa sąsiadujące ze sobą sołectwa: Zarzetka i Grabiny. Całkowity koszt budowy to prawie 800 tys. zł pozyskanych z różnych źródeł, a wykonawcą inwestycji była firma PHU BRUBUD.
Wszyscy twórcy, współtwórcy budynku oraz osoby wspierające i goście spotkali się na jego uroczystym otwarciu. Poprzedziła go Msza Św. w miejscowej kaplicy, którą celebrował ks. Antoni Kunicki – proboszcz sadowieńskiej Parafii. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, Prezes OSP Zarzetka dh Krzysztof Kobyliński, Sołtys sołectwa Grabiny p. Malwina Perzyna oraz Sołtys sołectwa Zarzetka p. Elżbieta Olton.
Po Mszy i przemarszu przed budynek nowej świetlicy, dalszą uroczystość poprowadził Zastępca Wójta Gminy Sadowne p. Marcin Gręda. Komendant Gminny ZG ZOSP Krzysztof Sych złożył Komendantowi Powiatowemu PSP w Węgrowie Mateuszowi Bieniakowi meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości i obaj dokonali ich przeglądu. Następnie wciągnięto flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście pp.: Maria Koc – Senator RP, Maciej Górski – Poseł RP, Anna Kaszuba – Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ks. Proboszcz Antoni Kunicki,
ks. Piotr Pędzich, Joanna Sokołowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Marek Renik – Wicestarosta Węgrowski, Robert Gołaszewski – Burmistrz Miasta Łochowa, Mateusz Bieniak – Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie, Paweł Łabaj – Prezes Powiatowego Oddziału ZOSP w Węgrowie, Krzysztof Sych – Komendant Gminnego Zarządu Oddziału ZOSP w Sadownem, st. bryg. Wojciech Łagiewka – druh emeryt PSP, podinsp. Jacek Chaciak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, podkom. Marcin Sylwestrzak – Komendant Komisariatu Policji w Łochowie, Bogusław Piątek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów, Rafał Ciabach – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Artur Salach – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgrowie – wraz z pracownikami, pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Węgrowie, Tomasz Szymanik – Przewodniczący Rady Gminy Sadowne wraz z radnymi Rady Gminy, Małgorzata Zyśk – Radna Powiatu Węgrowskiego, Grzegorz Wiśniewski – właściciel PHU BRUBUD i wykonawca inwestycji, Adam Bala – Inspektor Nadzoru przedsięwzięcia, Marek Puścion – właściciel Tartaku DREWPOL, Mecenas Aleksandra Bartosiewicz, przedstawiciele Koła Łowieckiego LOT, por. Andrzej Wąsowski wraz z żołnierzami z 53 Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzetce, druhowie z jednostek OSP gminy Sadowne: OSP Sadowne, OSP Sokółka, OSP Wilczogęby, OSP Szynkarzyzna, OSP Zieleniec, OSP Zalesie, OSP Morzyczyn Włóki, OSP Morzyczyn Włościański, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Sadowne oraz oczywiście mieszkańcy sołectwa Grabiny z p. Sołtys Malwiną Perzyną i sołectwa Zarzetka z p. Sołtys Elżbietą Olton.
Po powitaniu gości głos zabrał Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, przekazując krótką informację o inwestycji i osobach oraz instytucjach zaangażowanych w budowę nowego obiektu świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP Zarzetka. Następnie, zgodnie z decyzją Powiatowego Oddziału ZOSP, za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną, odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczono druhów: Krzysztofa Kobylińskiego, Michała Puściona, Tadeusza Puściona i Rafała Kujawę. Była to też okazja na podziękowania od gospodarzy uroczystości dla dobroczyńców, którzy okazali pomoc i wsparcie przy budowie budynku świetlico-remizy oraz wsparli działalność OSP Zarzetka. Podziękowania wręczyli przedstawiciele sołectw i OSP Zarzetka.
I wreszcie nadszedł czas na uroczyste otwarcie budynku. Wstęgę przecięli „przyszli druhowie”, młodzi mieszkańcy sołectw Zarzetka i Grabiny, w obecności pp.: Waldemara Cyrana, Krzysztofa Kobylińskiego, Malwiny Perzyny, Elżbiety Olton, Tomasza Szymanika oraz ks. Antoniego Kunickiego, który odmówił stosowną modlitwę i poświęcił budynek oraz stojącą obok niego figurę św. Floriana.
Po wbiciu symbolicznych gwoździ w tablicę upamiętniającą to wydarzenie i przemówieniach gości, meldunek strażacki zakończył uroczystość.
/Info UG Sadowne/

1 511 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczysta Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego inauguracją I Dni Powiatu Węgrowskiego

10 czerwca 2022 r. w nowo otwartym Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego, poprzedzająca...

Zamknij