ggg

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego inauguracją I Dni Powiatu Węgrowskiego

10 czerwca 2022 r. w nowo otwartym Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego, poprzedzająca obchody I Dni Powiatu Węgrowskiego, które dzień później 11 czerwca odbyły się na Rynku Mariackim pod hasłem Promocja Turystyki Doliny Liwca. Jednym z najważniejszych punktów sesji było nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” osobom przyczyniającym się do rozwoju powiatu.

Sesję poprowadził Leszek Redosz – przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego. Został wprowadzony sztandar Powiatu Węgrowskiego i zebrani na uroczystej sesji wspólnie odśpiewali hymn. Następnie głos zabrała starosta węgrowski Ewa Besztak, dziękując na początku za możliwość obradowania w tak pięknym obiekcie, zrewitalizowanym węgrowskim Klasztorze ks. Romualdowi Koskowi i dyrektorowi Centrum Markowi Sobiszowi. W swoim wystąpieniu przypomniała najważniejsze osiągnięcia Powiatu Węgrowskiego w ciągu ostatniego roku, a także nakreśliła plany na przyszłość i podsumowała miniony czas pandemii oraz wojny, która nadal toczy się w Ukrainie. „Uważam dzisiejsze spotkanie za możliwość podziękowania wielu osobom w imieniu własnymi i samorządu” – mówiła Pani Starosta. Pokrótce omówiła działania Powiatu Węgrowskiego realizującego nowe inwestycje podwyższając standard dróg powiatowych, poprawiając komfort życia mieszkańców i wykonując przełomowe inwestycje w infrastrukturę oświatową. A jak się okazuje w ostatnim czasie napłynęły miliony środków na rozwój dla powiatu. Podkreśliła wagę obecności na sesji i pracach Powiatu samorządów szkolnych, i zapowiedziała zacieśnienie współpracy z młodzieżą powiatową. Wymieniając liczne inwestycje, które już zostały zrealizowane w oświacie zapowiedziała uczniom – „Teraz czas na Kochanowskiego”. Zapewniała również o przebudowie strzelnicy i rozbudowie klas mundurowych. Podzieliła się planami na przyszłość w innych obszarach działania powiatu: Centrum dla osób „od przedszkola do seniora”, Zakładu Opieki Leczniczej, promocji rzeki Liwiec, itp. Następnie Krzysztof Onaszkiewicz – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego odczytał list okolicznościowy od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który decyzją Rady Powiatu Węgrowskiego został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”, ale z uwagi na inne obowiązki nie mógł przybyć osobiście na wydarzenie. W dalszej kolejności głos zabierali goście, m. in.: senator RP Maria Koc, poseł na Sejm RP Maciej Górski, poseł na Sejm RP Daniel Milewski. Pani senator Maria Koc mówiła o wyjątkowo dużych środkach, które na inwestycje otrzymał Powiat Węgrowski z programów rządowych i unijnych oraz gratulowała Pani staroście Ewie Besztak pomysłu I Dni Powiatu Węgrowskiego ukierunkowanych na promocję, integrację i pogłębienie współpracy. Poseł Maciej Górski chwalił inicjatywę, która będzie służyła mieszkańcom, a rozwój powiatu będzie sprzyjał temu, że mieszkać i osiedlać się będzie w nim chciało coraz więcej osób: „Widać, że zabieganie o dobro wspólne, wspólna praca łączy i macie coraz więcej”.
Nadanie tytułów honorowych „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” oraz wręczenie symbolicznych pierścieni poprzedzono odczytaniem treści uchwały przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Redosza, a wiceprzewodnicząca Brygida Górniaczyk odczytała laudacje zapraszając na scenę po kolei wszystkich zasłużonych.
W tym roku tytuł „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” został nadany następującym osobom: premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, proboszczowi Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy ks. Romualdowi Koskowi, twórczyni ludowej Małgorzacie Pepłowskiej, prezesowi Światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu ,,Smoła” Wiesławowi Ratajskiemu, założycielce ,,Świetlicy Społecznej” w Węgrowie, wieloletniej nauczycielce Wandzie Kosińskiej, właścicielowi sieci TOPAZ Zbigniewowi Paczóskiemu oraz trenerowi PMKS Nike Węgrów Robertowi Kupiszowi. W imieniu nieobecnego prezesa Wiesława Ratajskiego – akt nadania i pierścień odebrała siostra laureata. Na zakończenie nominacji upamiętniono ten uroczysty moment wspólnym zdjęciem Zasłużonych z władzami samorządowymi. Starosta Węgrowski Ewa Besztak wręczyła także podziękowania wszystkim wójtom i burmistrzom z terenu powiatu węgrowskiego, zwracając szczególną uwagę na współpracę przy realizacji inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju powiatu i zwiększają komfort życia jego mieszkańców. Następnie wręczono podziękowania: wszystkim instytucjom, które w ciągu ostatnich dwóch lat znajdowały się na pierwszej linii frontu walki z pandemią, dyrektorom szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych za organizację zdalnego nauczania, i mediom za ich wkład w promocję Powiatu Węgrowskiego. Sesja była okazją dla przedstawicieli samorządów szkolnych do nadania tytułu Przyjaciela Młodzieży Powiatu Węgrowskiego – senator RP Marii Koc za wkład w stwarzanie możliwości do rozwoju mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz prezentowanie postawy, która jest godna do naśladowania przez młodzież. Młodzież doceniła także starostę Ewa Besztak, której działania na rzecz szkół i tworzenia przyjaznego środowiska do nauki i pracy szczególnie dla nich będzie ważna. Podziękowania otrzymała również Anna Kaszuba – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Z kolei poseł Daniel Milewski wręczył bukiety kwiatów ogrodowych Pani senator Marii Koc i staroście Ewie Besztak, „Dzięki, którym powiat nie rozwijałby się tak jak się obecnie rozwija”. Po zakończeniu sesji zaprezentowała się młodzież z I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie, która przygotowała krótki występ artystyczny.
Uzasadnienie i laudacje osób uhonorowanych w całości zamieszczamy na stronie redakcyjnej KURIERA W… pod artykułem z relacją o sesji.
/Janina Czerwińska/

339 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dni Ostrowi Mazowieckiej 2022 – mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy

W dniach 3 – 5 czerwca 2022 r. po przerwie, gdyż poprzednie Dni Ostrowi Mazowieckiej odbyły się w 2019 roku...

Zamknij