ggg ggg

Forum Dobrych Praktyk – pomoc społeczna w Polsce i na Ukrainie

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadania z tego zakresu realizują wszystkie szczeble administracji samorządowej, w tym samorząd powiatowy. O pracy i doświadczeniach Powiatu Wyszkowskiego w tym obszarze dyskutowano 9 grudnia 2021 r. podczas Forum Dobrych Praktyk. Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski uczestniczył w międzynarodowej konferencji podsumowującej działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej w obszarze pomocy społecznej na Ukrainie. Spotkanie było echem wizyt delegacji ukraińskich, które mieliśmy przyjemność gościć tego lata w Powiecie Wyszkowskim. Rozmawialiśmy wówczas o systemie pomocy społecznej, o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, o pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Podczas konferencji Starosta Jerzy Żukowski ponownie opowiedział o tym czym zajmuje się PCPR i jak funkcjonują Domy dla Dzieci. Uczestnicy spotkania na Ukrainie łączyli się z przedstawicielami samorządów w Polsce by podsumować wizyty studyjne, zdobyć cenną wiedzę i wymienić się doświadczeniami w zakresie działalności na rzecz osób potrzebujących.

/Info Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie/

175 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
ŚWIĘTA FAUSTYNA PATRONEM SZKOŁY

7 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Ogrodnikach gm. Łochów odbyła się uroczystość nadania imienia Świętej Faustyny...

Zamknij