ggg ggg ggg ggg

Obchody Roku Ks. Piotra Skargi w Pułtusku (25.09.2012)

Z inicjatywy starosty pułtuskiego Edwarda Marka Wroniewskiego i pod patronatem marszałka Adama Struzika wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku Akademia Humanistyczna zorganizowała dwudniową konferencję poświęconą dziełu i legendzie ks. Piotra Skargi.

W roku bieżącym trwają obchody związane z Rokiem Piotra Skargi, połączone z uroczystościami 400-setnej rocznicy śmierci tego wybitnego kaznodziei. Było to okazją do zorganizowania dwudniowej konferencji, której pierwsza część poświęcona została prezentacji i dorobku liceum, druga odbyła się o charakterze naukowym.
Uroczystość poprzedziła Msza św. w pułtuskiej Bazylice. W kościele św. Piotra i Pawła delegacje gości złożyły kwiaty pod tablicą ks. Piotra Skargi. Liceum im. Piotra Skargi w Pułtusku jest jednym z trzech najstarszych w Polsce. Co ważne, mocno związane historycznie z postacią kaznodziei i pedagoga Piotra Skargi. To tu, bowiem w kolegium jezuickim nauczał. Stąd też imię kaznodziei nosi pułtuskie liceum a Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora kontynuuje tradycję nauczania młodzieży za wielkimi pedagogami XVI wieku nauczających w Pułtusku.  Konferencja pod hasłem: Piotr Skarga SJ– kaznodzieja z Mazowsza zgromadziła wielu gości w Audytorium Maximum Pułtuskiej Alma Mater.  W szkolnej Izbie Tradycji pułtuskiego LO im Piotra Skargi od wielu lat znajdowały się dwa cenne dokumenty, które podczas uroczystości zostały przekazane przez Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku.

Dokumenty mają stać się ważnym elementem badawczym dla naukowców.  Prezentacja szkół im. ks. Piotra Skargi oraz wystąp laureatów Powiatowego Konkursu Oratorskiego w ramach Festiwalu Mowy Polskiej towarzyszyły uczestnikom pierwszego dnia konferencji.  Marszałek Adam Struzik wspomniał, że dokładnie 27 września przypada 400 rocznica śmierci największego polskiego kaznodziei, obrońcy wiary i polskości. „Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku Skargi, jako jednego z najwybitniejszych polskich twórców epoki renesansu, ogłosił rok 2012 Rokiem Księdza Piotra Skargi” – zaznaczył Marszałek. Prof. Tomasz Nałęcz – doradca Prezydenta RP i wykładowca pułtuskiej uczelni przypomniał, że ważnym dla Pułtuska jest fakt, iż to tu Piotr Skarga był rektorem Kolegium Jezuickiego, którego tradycje dziś kontynuuje Akademia Humanistyczna.  List Prezydenta RP do młodzieży szkół im. Piotra Skargi został odczytany podczas drugiego dnia konferencji.  Naukowy charakter spotkania nadały odczyty m. inn.: prof. dr hab. Janusza Tazbira: Piotr Skarga – człowiek i dzieło po 400 latach, dr Pawła Bieś- Towarzystwo Jezusowe w czasach Piotra Skargi, dr hab., prof. UG Kazimierza Puchowskiego – Jezuickie szkoły w procesie kształcenia społeczeństwa staropolskiego, prof. dr hab. Pauliny Buchwald-Pelcowej – Twórczość literacka ks. Piotra Skargi SJ na tle epoki oraz dr Radosława Lolo – Ks. Piotr Skarga w szesnastowiecznym Pułtusku – fragment z życia człowieka i miasta. Na czas 400 rocznicy śmierci ks. Piotra Skargi zaplanowano szereg imprez w całym kraju, które mają przypominać postać i dokonania kaznodziei. „W planach są m.in. odsłonięcie popiersia ks. Skargi w Warszawie, transmisje telewizyjne z poświęconych mu mszy świętych, sesja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, przygotowanie filmu oraz wydanie okolicznościowych znaczków i monet. Kulminacyjny punkt obchodów odbędzie się 27 września – prezydent Bronisław Komorowski odsłoni Panteon Narodowy w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie spoczywa jezuita” – informuje Biuro Prasowe Samorządu Województwa Mazowieckiego.
bh

Galeria zdjęć

2 138 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
XV obchody Dni Patrona Miasta Pułtuska (25.09.2012)

Dni Patrona Miasta Pułtuska od lat są długo wyczekiwaną przez mieszkańców miasta i powiatu imprezą plenerową. Tegoroczne – XV obchody...

Zamknij