ggg ggg ggg ggg

Obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

27 stycznia 2023 r. w Łochowie uroczyście obchodzono 160. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. To patriotyczne wydarzenie było jednym z wielu uroczystości odbywających się na terenie Powiatu Węgrowskiego i Polski.

W bieżącym roku obchodzimy 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, które było największym zrywem narodowowyzwoleńczym i miało charakter wojny partyzanckiej, na którą złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek.
Dyrektor MiGOK w Łochowie Artur Lis podczas badań historycznych natknął się na informacje dotyczące działań powstańczych odbywających się na terenach Gminy Łochów. I tak odkryto, że 23.01.1863 r. Ignacy Mystkowski wraz z oddziałem rozbili patrol wojsk carskich pilnujący mostu na rzece Liwiec, a po dotarciu do Łochowa zatrzymali pociąg jadący z Petersburga i wzięli do niewoli jadących nim żołnierzy carskich. Natomiast 6 marca 1863 r.
w bitwie pod wsią Gwizdały dowodził swoim odziałem liczącym około
500 żołnierzy Józef Jankowski. Starcie było wyrównane, lecz gdy Rosjanie otrzymali posiłki, powstańcy zostali zmuszeni, aby wycofać się do pobliskiego lasu. Dwa dni później, 8 marca 1863 r. we wsi Jerzyska doszło do starcia pomiędzy oddziałem Jankowskiego a patrolem kozackim.

Dzięki tym odkryciom mogliśmy zaprezentować tablicę, na której umieszczono najważniejsze informacje dotyczące przebiegu działań powstańczych na naszych terenach i udostępnić te wiadomości dla ogółu mieszkańców.

Obchody uczczenia 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego rozpoczęto od złożenia kwiatów na grobie Ludwika Ignacego Wiktora zmarłego 17 marca 1863 r. z ran odniesionych w bitwie pod Węgrowem 3 lutego
1863 r. a pochowanego w Kamionnej.

Następnie na Placu Piłsudskiego w Łochowie – burmistrz Robert Gołaszewski oraz dyrektor MiGOK Artur Lis dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy informacyjnej, na której zawarto treści odnoszące się do działań odbywających się na terenie Gminy Łochów oraz przedstawiono sylwetki najważniejszych dowódców walczących w tych okolicach.

Na zakończenie obchodów w budynku Dworca Kolejowego można było posłuchać:

  • odczytu zaprezentowanego przez mgr Jacka Niewiadomskiego „Przyczyny i skutki powstania styczniowego”;
  • wykładu historyka sztuki Romana Postka Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie pt. ,,Bitwa pod Węgrowem: Pierwsze „Polskie Termopile”;
  • ,,Nieznanej historii Bitwy Łochowskiej”- przedstawionej przez Dariusza Szymanowskiego ze Stowarzyszenia Wizna 1939, czy
  • prelekcji historyka Bogdana Kucia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, by wspólnie upamiętnić tę szczególną rocznicę.
Specjalne podziękowania za obecność składamy Pani Senator Marii Koc, która objęła patronatem to wydarzenie, Starostom Powiatu Węgrowskiego Ewie Besztak i Markowi Renikowi, Posłowi Markowi Górskiemu, Burmistrzowi Jadowa Dariuszowi Kokoszce, Kierownikowi Delegatury Annie Kaszuba, Księdzu Prałatowi Tadeuszowi Osińskiemu, Prezesowi Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Mirosławowi Widlickiemu, Prezesowi Światowego Związku Armii Krajowej Obwodu Rajski Ptak Koło Łochów Grzegorzowi Narzymskiemu wraz z pocztem sztandarowym, rysownikowi i autorowi grafik umieszczonych na zaprezentowanej tablicy Piotrowi Karszni oraz Stowarzyszeniu Wizna 1939, Pawłowi Skwarze, przedstawicielom Rady Miejskiej, wójtom, sołtysom, dyrektorom szkół z wraz z uczniami oraz mieszkańcom Łochowa i okolic.
/Opr. KW,
foto. Krzysztof Prochacki/

532 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Otwarcie wyremontowanych dróg powiatowych na terenie Gminy Grębków

23 stycznia na terenie Gminy Grębków odbyło się uroczyste otwarcie trzech odcinków przebudowanych dróg powiatowych oraz wizytacja nowo rozpoczętej inwestycji...

Zamknij