ggg ggg ggg ggg

Otwarcie wyremontowanych dróg powiatowych na terenie Gminy Grębków

23 stycznia na terenie Gminy Grębków odbyło się uroczyste otwarcie trzech odcinków przebudowanych dróg powiatowych oraz wizytacja nowo rozpoczętej inwestycji w miejscowości Podsusze, na realizację których samorządy otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznie modernizacja objęła 6,5 km dróg powiatowych za kwotę 17 mln 721 tys. zł.

Droga powiatowa nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków
Pierwszą symbolicznie otwartą inwestycją była przebudowana droga powiatowa nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków, gdzie wyremontowano odcinek o długości 999 mb. Wartość inwestycji – 691 344,78 zł, w tym: środki z budżetu PowiatuWęgrowskiego – 345 672,39 zł, środki z budżetu Gminy Grębków – 345 672,39 zł.
Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, przepustów, zjazdów, poboczy, oczyszczenie rowów i wykonanie oznakowania pionowego. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.
Droga powiatowa nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków na odcinku Grębków – Podsusze
Uczestnicy wydarzenia spotkali się następnie w miejscowości Podsusze, gdzie omówiono rozpoczynającą się inwestycję, w której zostanie wyremontowany odcinek o długości 3 711,00 mb. Wartość inwestycji – 12 979 889,62 zł,
w tym: – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 776 341,65 zł, – środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 2 604 089,97 zł, – środki z budżetu Gminy Grębków – 2 600 000,00 zł
Zakres prac, których wykonawcą jest firma WIKRUSZ będzie obejmował m.in.: wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa niezwiązanego, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi i wylotem do rowu przydrożnego w miejscowości Podsusze, przebudowę przepustów, przebudowę i odmulenie rowów, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne, zjazdów z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym oraz zjazdów z kruszywa niezwiązanego na działki niezabudowane, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę kanału technologicznego. Zostanie wykonana także wycinka i pielęgnacja zadrzewienia.
Droga powiatowa nr 2252W w miejscowości Jabłonna
Kolejną wykonaną inwestycją, która została symbolicznie otwarta jest przebudowana droga powiatowa w Jabłonnie, gdzie zakres prac obejmował m.in.: modernizację nawierzchni o długości 640 mb, wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy i oznakowania pionowego. Prace wykonała firma WIKRUSZ. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia powierzającego zadanie do realizacji Gminie Grębków.
Wartość inwestycji – 336 803,52 zł, w tym: – środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 168 401,76 zł, środki z budżetu Gminy Grębków – 168 401,76 zł.
Droga powiatowa nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków na odcinku Żarnówka – Grębków
Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się na rozbudowanej drodze powiatowej na odcinku Żarnówka – Grębków. Po oficjalnych przemówieniach inwestycję poświęcili: proboszcz grębkowski ks. Marek Zalewski i proboszcz kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żarnówce ks. Tadeusz Ratajczyk
Zakres prac, które wykonała firma STRABAG obejmował m.in.: przebudowę odcinka o długości 1 119 mb., budowę zjazdów z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne, zjazdów z betonowej kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym oraz zjazdów z kruszywa niezwiązanego na działki niezabudowane, budowę chodnika, wykonanie poboczy, budowę kanału technologicznego ze studniami, przebudowę dwóch przepustów rurowych pod jezdnią, przepustu z elementów żelbetowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wartość inwestycji – 3 713 798,57 zł, w tym: – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 619 412,00 zł, – środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 895 548,57 zł, – środki z budżetu Gminy Grębków – 198 838,00 zł
W wydarzeniu udział wzięli: Senator RP Maria Koc, Poseł Maciej Górski, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta Węgrowski Ewa Besztak i Wicestarosta Marek Renik, Wójt Gminy Grębków Bogdan Doliński, Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Kowalski i Wiceprzewodniczący Leszek Duszak, Członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, duchowni, wykonawcy inwestycji, sołtysi z poszczególnych miejscowości a także mieszkańcy.

/Info Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

430 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
OSP Budziska otrzymało samochód strażacki

Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Węgrowie przekazała nowy samochód dla OSP w Budziskach. Oficjalne przekazanie samochodu strażackiego odbędzie się...

Zamknij