ggg

Otwarcie wyremontowanych dróg powiatowych na terenie Gminy Grębków

23 stycznia na terenie Gminy Grębków odbyło się uroczyste otwarcie trzech odcinków przebudowanych dróg powiatowych oraz wizytacja nowo rozpoczętej inwestycji w miejscowości Podsusze, na realizację których samorządy otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznie modernizacja objęła 6,5 km dróg powiatowych za kwotę 17 mln 721 tys. zł.

Droga powiatowa nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków
Pierwszą symbolicznie otwartą inwestycją była przebudowana droga powiatowa nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków, gdzie wyremontowano odcinek o długości 999 mb. Wartość inwestycji – 691 344,78 zł, w tym: środki z budżetu PowiatuWęgrowskiego – 345 672,39 zł, środki z budżetu Gminy Grębków – 345 672,39 zł.
Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, przepustów, zjazdów, poboczy, oczyszczenie rowów i wykonanie oznakowania pionowego. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.
Droga powiatowa nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków na odcinku Grębków – Podsusze
Uczestnicy wydarzenia spotkali się następnie w miejscowości Podsusze, gdzie omówiono rozpoczynającą się inwestycję, w której zostanie wyremontowany odcinek o długości 3 711,00 mb. Wartość inwestycji – 12 979 889,62 zł,
w tym: – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 776 341,65 zł, – środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 2 604 089,97 zł, – środki z budżetu Gminy Grębków – 2 600 000,00 zł
Zakres prac, których wykonawcą jest firma WIKRUSZ będzie obejmował m.in.: wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa niezwiązanego, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi i wylotem do rowu przydrożnego w miejscowości Podsusze, przebudowę przepustów, przebudowę i odmulenie rowów, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne, zjazdów z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym oraz zjazdów z kruszywa niezwiązanego na działki niezabudowane, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę kanału technologicznego. Zostanie wykonana także wycinka i pielęgnacja zadrzewienia.
Droga powiatowa nr 2252W w miejscowości Jabłonna
Kolejną wykonaną inwestycją, która została symbolicznie otwarta jest przebudowana droga powiatowa w Jabłonnie, gdzie zakres prac obejmował m.in.: modernizację nawierzchni o długości 640 mb, wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy i oznakowania pionowego. Prace wykonała firma WIKRUSZ. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia powierzającego zadanie do realizacji Gminie Grębków.
Wartość inwestycji – 336 803,52 zł, w tym: – środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 168 401,76 zł, środki z budżetu Gminy Grębków – 168 401,76 zł.
Droga powiatowa nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków na odcinku Żarnówka – Grębków
Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się na rozbudowanej drodze powiatowej na odcinku Żarnówka – Grębków. Po oficjalnych przemówieniach inwestycję poświęcili: proboszcz grębkowski ks. Marek Zalewski i proboszcz kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żarnówce ks. Tadeusz Ratajczyk
Zakres prac, które wykonała firma STRABAG obejmował m.in.: przebudowę odcinka o długości 1 119 mb., budowę zjazdów z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne, zjazdów z betonowej kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym oraz zjazdów z kruszywa niezwiązanego na działki niezabudowane, budowę chodnika, wykonanie poboczy, budowę kanału technologicznego ze studniami, przebudowę dwóch przepustów rurowych pod jezdnią, przepustu z elementów żelbetowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wartość inwestycji – 3 713 798,57 zł, w tym: – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 619 412,00 zł, – środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 1 895 548,57 zł, – środki z budżetu Gminy Grębków – 198 838,00 zł
W wydarzeniu udział wzięli: Senator RP Maria Koc, Poseł Maciej Górski, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta Węgrowski Ewa Besztak i Wicestarosta Marek Renik, Wójt Gminy Grębków Bogdan Doliński, Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Kowalski i Wiceprzewodniczący Leszek Duszak, Członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, duchowni, wykonawcy inwestycji, sołtysi z poszczególnych miejscowości a także mieszkańcy.

/Info Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

341 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
OSP Budziska otrzymało samochód strażacki

Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Węgrowie przekazała nowy samochód dla OSP w Budziskach. Oficjalne przekazanie samochodu strażackiego odbędzie się...

Zamknij