ggg ggg ggg

O sytuacji w kraju, wyborach i programach…

Wyszkowski PiS zaprosił swoich członków, sympatyków i mieszkańców Wyszkowa na spotkanie z Posłem na Sejm RP Henrykiem Kowalczykiem (obecnie również członkiem Komitetu Politycznego PiS), które odbyło się 17 października w gościnnej sali wyszkowskiego CECH-u .

DSCF1665

W spotkaniu udział wzięli także kandydaci PiS-u do wyszkowskiego samorządu, powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Obecni byli m.in.: Renata Rębała- kandydatka na wójta i do rady powiatu, Joanna Bala i Robert Bartniczak, oboje kandydujący do sejmiku województwa mazowieckiego oraz Iwona Bogusława Wyszyńska- kandydatka na burmistrza Wyszkowa. W spotkaniu udział wzięli szefowie terenowych komitetów wyborczych i jednocześnie kandydujący w wyborach: Eugeniusz Zaremba, Janusz Wultanski, Jan Fornal, Jerzy Żukowski. Tematem spotkania były sprawy związane z obecną sytuacją. Poseł Henryk Kowalczyk dokonał analizy ostatnich zdarzeń z udziałem władz państwowych np. niefortunnej wypowiedzi świadczącej o pogardliwym stosunku ministra Marka Sawickiego wobec rolników. Przypominał zebranym o „nieomal świętym obowiązku wspierania listy i kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach”. Bez tego może dojść do rozproszenia głosów i utracie szans na zmianę w samorządzie wyszkowskim wyjaśniał poseł. O nieprawidłowościach i potrzebie zmiany obecnie rządzącego PSL-u w powiecie wyszkowskim, mówił szef struktur powiatowych i radny powiatowy Waldemar Sobczak: „Nasi kandydaci zmienią diametralnie oblicze samorządu w gminach” – zapewniał, apelując o ich wspieranie. Zaprosił również zebranych na 26 października na konwencję Programową, która odbędzie się w WOK Hutnik. Kandydatka KW PiS na burmistrza Wyszkowa Iwona Bogusława Wyszyńska przedstawiła założenia programu wyborczego PiS dla Gminy Wyszków. Przytoczyła również 10 punktów zobowiązania podjętego na konwencji PiS w Łodzi, które brzmią następująco:

„Zobowiązujemy się realizować i nigdy nie sprzeniewierzyć założeniom naszego programu:

1. Praca. Podejmiemy działania na rzecz tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz ochrona już istniejących.
2. Inwestycje. Dobrze wykorzystamy środki unijne.
3. Zdrowie. Nie dopuścimy do prywatyzacji szpitala. Zdrowie Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy się tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo.
4. Rolnictwo. Zadbamy o polską wieś i rolników.
5. Rodzina. Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.
6. Pomoc potrzebującym. Nie zapomnimy o tych, którym bez własnej winy żyje się gorzej i którzy nie potrafią wyrwać się z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
7. Budownictwo. Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe.
8. Infrastruktura. Rozbudujemy sieć lokalnych połączeń drogowych.
9. Edukacja. Będziemy starać się niwelować w szkołach negatywne skutki niżu demograficznego.
10. Kultura. W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjnie wzmocnimy instytucje i ośrodki kultury.

Następnie kandydatka na burmistrza Iwona Bogusława Wyszyńska przedstawiła swoje hasło – „Wyszków Dobro Wspólne” oraz to, co zamierza osiągnąć wygrywając wybory.
„Chcę wyjść naprzeciw mieszkańcom naszej gminy i miasta Wyszkowa. Prowadzić konsultacje na tematy ważne i nurtujące naszych obywateli, chronić ich praw i interesów, wprowadzić budżet obywatelski, zwiększyć wsparcie dla różnych organizacji pożytku publicznego, utworzyć system premiowania za innowacyjność i pomysły – wprowadzić dobre praktyki i pomysły w oparciu o doświadczenia innych samorządów, które w porównaniu z naszą gminą osiągnęły wyższy stopień rozwoju: np. gmina Serock, mała gmina w kujawsko-pomorskim Kowal, w takim kontekście, aby była postrzegana, jako atrakcyjna i znana w regionie gmina, która rozwija się na miarę XXI wieku. Najważniejsze priorytety to: infrastruktura, rozwój, edukacja i kultura, bezpieczeństwo, środowisko i turystyka, rodzina i przedsiębiorczość. Aby osiągnąć te cele należy wsłuchać się w to, co mówią obywatele, dlatego między innymi trzeba wprowadzić budżet partycypacyjny. Chcę zmieniać to miasto, chcę pracować dla ludzi, chcę ich słuchać i z nimi rozmawiać. Razem uczynimy to miasto piękniejsze, miasto, w którym żyją szczęśliwi ludzie, mają gdzie spędzać wolny czas, którzy mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, którzy związani są ze swoim miastem.
– Infrastruktura to między innymi: dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej, budowa parkingów, budowa i rozbudowa dróg i chodników na przykład ul. Sosnowa i ul. Komunalna, ścieżek rowerowych.
– Edukacja i Kultura np. stypendia dla zdolnych uczniów i ze 100% frekwencją, wymiana sprzętu komputerowego, wsparcie i nagrody dla nauczycieli, zajęcia ze zdolnymi uczniami, szerszy dostęp do oferty WOK Hutnik, promocja tradycyjnych produktów naszego rejonu, wspieranie twórczości i inicjatyw kulturalnych np. kontynuacja „ Zeszytów wyszkowskich” itp.
– Bezpieczeństwo: wsparcie finansowe dla różnych instytucji np. Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, rozbudowa monitoringu.

DSCF1666

-Środowisko i Turystyka: współpraca z organizacjami ekologicznymi i ekspertami z zakresu ochrony środowiska np. kolektory słoneczne i fotoogniwa, monitorowanie w strefie przemysłowej czystości powietrza, pomoc w tworzeniu bazy turystycznej i dostępu do rzeki Bug, utworzenie sceny plenerowej w Parku Wazów.
– Rodzina: zwiększenie dostępu do żłobków i przedszkoli, do opieki zdrowotnej, pomoc i profilaktyka uzależnień, zdrowego stylu życia, rozszerzenie klas integracyjnych, rozbudowa karty rodziny np. rabaty na usługi, pielęgniarka w każdej szkole, wprowadzimy ulgi podatkowe i rodzinne np. becikowe na trzecie i kolejne dziecko, itp.
– Przedsiębiorczość: aby nastąpił rozwój naszej gminy należy wesprzeć lokalną przedsiębiorczość: trzeba uatrakcyjnić tereny przemysłowe gdyż to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą nasz kapitał, więc w dużej mierze należy pomóc tym przedsiębiorcom między innymi w pozyskiwaniu funduszy na rozwój i modernizację, wprowadzimy preferencyjne stawki podatkowe dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą, usuniemy bariery w rozwoju gospodarczym poprzez uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje, aby ściągnąć tym samym nowych inwestorów, wprowadzimy zachęty do inwestowania na terenach wiejskich np. zwolnienie z podatku od nieruchomości itp. Do osiągnięcia tych zadań i celów będziemy wykorzystywać środki UE, subwencje państwowe i środki pochodzące z Samorządu Lokalnego”.
Po prezentacjach i wypowiedziach nastąpił czas pytań i odpowiedzi udzielanych przez reprezentantów PiS.
/J.Cz./

DSCF1667

2 686 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozwój Wyszkowa i powiatu w prezentacjach kandydatów KWW Masz Wybór

KWW Masz Wybór 16 października 2014 r. podczas konwencji programowej przedstawił swoją wizję rozwoju Wyszkowa i całego naszego powiatu wyszkowskiego....

Zamknij