ggg
ggg
ggg ggg

O Polskim Ładzie w Łochowie

4 października w Pałacu w Łochowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Samorządów Polskich na temat rządowego programu „Polski Ład” i jego skutków na finanse samorządów. Współgospodarzami spotkania byli: Senator Maria Koc, Prezes Związku Adam Ciszkowski i Burmistrz Robert Gołaszewski.

Wśród prelegentów znaleźli się: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Senator Maria Koc, Poseł Teresa Wargocka, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski oraz Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Kamila Mokrzycka. Na początku konferencji parlamentarzyści przypomnieli zebranym podstawowe założenia „Polskiego Ładu” i idącej za tym reformy systemu podatkowego w ramach, której już od 1 stycznia 2022 roku zostanie wprowadzona kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys zł. Mówiono też o zapewnieniach Premiera Mateusza Morawieckiego, że rząd zrekompensuje samorządom potencjalne straty w przewidywanych dochodach z PIT. W tym celu jeszcze w tym roku zostanie rozdysponowana do wszystkich samorządów kwota 8 mld zł, aby spokojnie mogły przygotowywać budżety na rok następny. Do końca października samorządowcy poznają też wyniki pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych w ramach, którego przeznaczono 20 mld zł, a wartość dofinansowania wynosić będzie nawet 95%.
Wojewoda Konstanty Radziwiłł przypomniał zebranym o realizowanych obecnie programach rządowych, których beneficjentami są samorządy. Wskazał możliwości pozyskania środków na konkretne zadania i podziękował wszystkim za zaangażowanie w akcję promocji szczepień. Najwięcej pytań do Wojewody było związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg i ewentualnej zmiany jego parametrów naboru. Konstanty Radziwiłł potwierdził, że w Ministerstwie Infrastruktury toczą się nad tym prace i jest szansa, że takie zmiany mogą pojawić się w przyszłości. Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska zachęcała do skorzystania z programu „Laboratorium Przyszłości” w ramach którego szkoły mogą pozyskać dofinansowanie bez potrzeby angażowania wkładu własnego. Program ten jest jednym z elementów „Polskiego Ładu” i w jego ramach szkoły podstawowe otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak: współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów i obycie z nowymi technologiami. Kurator odpowiadała również na szereg pytań związanych z prowadzeniem szkół. W kolejnej części konferencji duże zainteresowanie wzbudziły omawiane przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Pawła Mirowskiego i Wiceprezes WFOŚiGW Kamilę Mokrzycką programy związane z ochroną środowiska. Prelegenci skierowali do samorządowców podziękowania za współpracę w realizacji programu „Czyste Powietrze”. Najdłuższe wystąpienie miał Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, który przybliżył tematy związane z wprowadzanymi obecnie uproszczeniami dotyczącymi budowy domów bez pozwolenia na budowę do 70 m.kw. Jednym z wątków podnoszonych przez samorządowców w dyskusji były problemy związane z przepisami dotyczącymi planowania i gospodarki przestrzennej. Na zakończenie konferencji Prezes Związku Samorządów Polskich Adam Ciszkowski podziękował gościom oraz włodarzom gmin i powiatów za ciekawą, merytoryczną dyskusję i zapowiedział kolejne spotkania jeszcze w tym roku.

/Info/

138 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rada Powiatu Wyszkowskiego z twarzą PSL-u

Wymiany na stanowiskach w Radzie Powiatu Wyszkowskiego ciąg dalszy. 28 września 2021 r. na sesji zwołanej po zerwaniu koalicji KW...

Zamknij