ggg ggg ggg ggg

Nowy samochód dla OSP Chrzęsne

OSP Chrzęsne zyska nowy samochód ratowniczo-gaśniczy!

Ta świetna wiadomość nie tylko dla druhen i druhów z OSP Chrzęsne, ale także dla mieszkańców całej Gminy została wczoraj potwierdzona podpisaniem umowy na dofinansowanie kwotą 857 759,99 zł ze środków Unii Europejskiej między Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, radną województwa mazowieckiego Anną Brzezińską oraz Moniką Tchórznicką- Zastępcą Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, a Burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak w obecności przedstawicieli strażaków z OSP Chrzęsne.

Po przeanalizowaniu potrzeb naszej gminy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i dostosowania do zmian klimatu, stwierdziłem potrzebę zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, uterenowionego, z napędem 4×4 oraz podstawowym wyposażeniem. Pozyskanie takiego pojazdu w zdecydowany sposób usprawni możliwości bojowe OSP Chrzęsne, szczególnie w trudniejszych warunkach terenowych np. w przypadku pożaru lasu. Otrzymane środki z Programu Operacyjnego „Fundusze dla Mazowsza” pozwolą zabezpieczyć znaczną część środków potrzebnych na zakup nowego wozu, którego szacowany koszt wynosi 1,7 mln zł – Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk
W 2023 roku OSP Chrzęsne przeprowadziła 95 działań ratowniczo-gaśniczych: 46 pożarów, 37 miejscowych zagrożeń oraz wykonało 12 zabezpieczeń. Liczba strażaków ratowników to 37 osób, 15 ratowników posiada szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, 16 ratowników posiada kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W OSP funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2000 roku jednostka została włączona do KSRG, stanowiącej istotny element systemu reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i dobytku.
Jest to rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu wołomińskiego (OSP w Chrzęsnem, Kruszu, Wołominie, Radzyminie i Markach) to 4,4 mln zł.

/Info UM Tłuszcz, fot. Gmina Radzymin/

150 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dodatkowy 1 mln zł na naprawy dróg powiatowych!
W sprawie dróg gminnych Starosta śle pisma do Wójtów i Burmistrzów

Starosta Wołomiński Adam Lubiak, w ramach ogłoszonej na Facebooku akcji „Zgłoś dziurę w drodze!” w ciągu kilku dni zebrał od...

Zamknij