ggg
ggg ggg

Nowy rok, nowy budżet

Budżet dla Gminy Brańszczyk na 2021 rok przyjęty! 11 głosami ZA radni Rady Gminy przegłosowali uchwałę budżetową, gdzie zostało zawarte szereg inwestycji i projektów, które znacznie przyczynią się do rozwoju Gminy. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji i projektów dadzą możliwości i impuls do kolejnych inwestycji zmieniających na lepsze życie mieszkańców. Założenia budżetu prezentowane przez Wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego, trzeba zaznaczyć, są różnorodne i ambitne. Jak podkreślał Wójt Gminy powstały we współpracy z radnymi, sołtysami i mieszkańcami. Jak się okazało, propozycje i wytyczony kierunek rozwoju, spotkał się z bardzo dużym poparciem radnych, a śmiało można napisać, że z przytłaczającym poparciem (przeciw było 2 radnych, wstrzymał się 1).

W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyła się w trybie zdalnym XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy, uczestniczyło w niej 14 radnych. Jednym z najważniejszych punktów sesji było podjęcie przez radnych uchwały budżetowej, która pozwoli realizować jej założenia w 2021 roku. W budżecie gminy na 2021 r. dochody zaplanowano w kwocie 45 655 197 zł, w tym: bieżące 44 272 331 zł, majątkowe 1 382 866 zł, a wydatki w kwocie 53 126 471 w tym: bieżące 40 844 267,77 zł, majątkowe 12 282 203,23 zł.
Budżet na 2021 rok zakłada realizację najważniejszych zadań:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Brańszczyk – Niemiry – 135 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn – II etap
– 225 000,00 zł
Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy – Przyjmy – 36 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dudowizna – 35 000,00 zł
Rozbudowa drogi gminnej nr 440126W w miejscowości Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi – 500 000,00 zł
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcianka – 500 000,00 zł
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w miejscowości Poręba Średnia – 50 000,00 zł
Projekt budowy drogi KDD9, KDD10, KDL11 w miejscowości Trzcianka – 80 000,00 zł
Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk
– 30 000,00 zł
Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry – 50 000,00 zł
Projekt drogi w Nowym Brańszczyku – 37 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz – 10 000,00 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn – 600 000,00 zł
Wykonanie projektu ul. Wspólnej w miejscowości Udrzynek
– 10 000,00 zł
Wykup ulicy Retmańskiej i Polnej w Brańszczyku – 25 000,00 zł
Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka – 200 000,00 zł
Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bug – 20 000,00 zł
Promenada nad brzegiem Bugu – 170 000,00 zł
Prace przygotowawcze w związku z zakupem budynku z Gminnej Spółdzielni – 100 000,00 zł
Adaptacja UG na potrzeby osób niepełnosprawnych – 10 000,00 zł
Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy – 10 000,00 zł
Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkowie – 20 000,00 zł
Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych – 600 000,00 zł
Termomodernizacja budynku OSP Udrzyn – 16 393,20 zł
Wykonanie podjazdu i parkingu do budynku OSP w Białymbłocie Kobyla – 80 000,00 zł
Wykonanie prac wykończeniowych w OSP w miejscowości Białebłoto Kobyla – 28 850,03 zł
Adaptacja pomieszczeń stołówki szkolnej na potrzeby kuchni w ZPO w miejscowości Poręba
– 252 000,00 zł
Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka
– 50 000,00 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek
– 6 388 350,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych – 60 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebłoto – Stara Wieś – 51 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul. Chabrowa, ul. Rumiankowa, ul. Grzybowa – przepompownia zbiorcza na terenie oczyszczalni
– 100 000,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak
– 100 000,00 zł
Koncepcja kanalizacji dla wsi Turzyn – 25 000,00 zł
Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin – 60 000,00 zł
Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk
– 1 017 951,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk
58 327,00 zł
Oświetlenie drogi do oczyszczalni ścieków w Udrzynku – 10 000,00zł
Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową – 35 000,00 zł
Toaleta publiczna przy placu w Porębie – 47 000,00 zł
Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku – 201 332,00 zł
Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry – 8 000,00 zł
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 215 000,00 zł
Budowa Street Workout Park w Brańszczyku – 25 000,00 zł
Łącznie wydatki inwestycyjne wynoszą: 12 282 203,23 zł, oraz wiele innych zadań, o mniejszej wartości wynikających z potrzeb mieszkańców.
Wyniki głosowania dotyczące przyjęcia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2021 są następujące: ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11): Adam Błoński, Bogdan Czarnecki, Sławomir Gałązka, Tadeusz Kruszewski, Andrzej Kukwa, Andrzej Skłucki, Jadwiga Stoszewska, Paweł Szydlik, Jadwiga Uchal, Ewa Wielgolaska, Hanna Zagożdżon.
PRZECIW (2): Piotr Deptuła, Anna Nasiadka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Tomasz Bralewski
NIEOBECNI (1): Jan Domalewski.

/Info/

218 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Samorządowcy z Wołomina, Radzymina i Tłuszcza przeciwni podziałowi Mazowsza!

W ubiegłą środę, 13 stycznia na terenie budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 635 z węzłem „Wołomin” trasy S8, odbyła się...

Zamknij