ggg ggg ggg

Nowoczesna szkoła – wielki sukces powiatu i spełnienie marzeń uczniów z niepełnosprawnością.

1 września 2014 r. został oddany do użytku nowoczesny i przestronny budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie. Całkowity koszt projektu wyniósł – 6.660.881,88 zł (wydatki kwalifikowane – 6.372.504,55 zł). Rozbudowa ośrodka została zrealizowana w przeważającej części ze środków unijnych – 5.416.544,72 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny powiatu to 1.224.337,16 zł, w tym wydatki kwalifikowane to suma 955.860,83 zł, a w tej kwocie znalazło się dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 765.721,89 zł. Budynek szkoły został wykonany w okresie od 01.09.2011 r. do 31.10.2014 r.

C1

Nowy budynek usytuowany w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej w obrębie działki, gdzie swoją siedzibę miał dotychczasowy ośrodek, został zbudowany po wyburzeniu części starej szkoły i wraz z modernizacją pozostałej od strony ulicy. Nowy budynek daje uczniom i nauczycielom wiele możliwości wzbogacając ofertę. W nowych, przestronnych salach przeprowadzane są specjalistyczne zajęcia, np. dogoterapia, masaż Shantala, terapia wg S. Masgutowej. Dla uczniów z autyzmem przystosowano sale tak, by zostały ograniczone ilości bodźców zewnętrznych. W specjalnej pracowni kucharza uczniowie uczą się podstawowych umiejętności związanych z przygotowanie sobie samodzielnie prostych potraw. Pracownia arteterapii pomaga rozwijać myślenie twórcze i różnorodne zdolności uczniów, czyli „leczenie sztuką”. Są gabinety: psychologa, logopedy, pracownia komputerowa i sala do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, a dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim sala do doświadczania świata. Przygotowano również pomieszczenia do przeprowadzania zajęć integracji sensorycznej, rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej. Jest również duża i przestronna sala gimnastyczna, która pozwala uczniom rozwijać aktywność ruchową i lepiej przygotowywać się do udziału w Olimpiadach Specjalnych – Polska. Ośrodek jest nowoczesną placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami, a także autyzmem oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

DSC_2154
Wyszkowska placówka jest trzecią na Mazowszu, po szkołach podobnego typu w Warszawie, Płocku i Radomiu, co do możliwości kształcenia i udzielanej pomocy oraz rozwiązań, nowych metod form pracy, które jednocześnie są dostosowane do potrzeb i możliwości indywidualnych poszczególnych uczniów. Ośrodek zatrudnia 98 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi. Cała kadra ma ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej specjalności – oligofrenopedagogika, a większość nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje. Do ośrodka obecnie uczęszcza 170 uczniów, a ogółem z filiami 205 uczniów.
SOSW w Wyszkowie ma na celu taką stymulację każdego dziecka, aby było ono w jak największym stopniu niezależne od otoczenia, by odkryło drzemiące w nim głęboko talenty – krótko mówiąc, by było szczęśliwe.

 

 

Starosta wyszkowski Bogdan Pągowski –
o Ośrodku, jak to było, jakim sposobem uzyskaliśmy tak dużo pieniędzy i dlaczego ta inwestycja w Wyszkowie wydała się najbardziej odpowiednia – mówi:

DSC_9157

„O modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego myśleliśmy już w trzeciej kadencji Rady Powiatu i rzeczywiście przygotowywaliśmy się do tego bardzo intensywnie. Został wykonany projekt techniczny, bo wiedzieliśmy, że od 2007 roku na Mazowszu ruszy RPO, w którym będą pieniądze na oświatę, na budowę szkół, modernizację obecnych szkół, budowę sali gimnastycznej. I taki projekt został złożony. Musiał być kompletny, to znaczy przede wszystkim pozwolenia na budowę oraz wszystko dograne do ostatniego guzika. Następnie czekaliśmy na rozstrzygniecie konkursu. Okazało się, że były lepsze projekty od tego projektu złożonego przez nas. Projekt został niby zakwalifikowany do realizacji, ale znalazł się na liście rezerwowej. Czekaliśmy cierpliwie, gdyż mięliśmy nadzieję, że będą oszczędności w szufladzie programu operacyjnego na Mazowsze. Oczywiście i konieczne były zabieg, żeby ten projekt nie spadł z listy: konsultacje, przypominanie, rozmowy. Wszystkie nasze działania były nakierowane po to, żeby jednak projekt budowy Ośrodka Szkolno – Wychowawczego się utrzymał i uzyskał dofinansowanie. Dało to efekty i po uzyskaniu pozytywnej decyzji od razu w 2013 r. podpisaliśmy umowę z Panem marszałkiem Adamem Struzikiem. Bardzo szybko przystąpiliśmy do przetargu i udało nam się wyłonić wykonawcę. W międzyczasie jeszcze ukazał się następny program z tzw. PEFRON-u. Był związanych z wyrównywania różnic międzyregionalnych w obszarze F i dodatkowo udało nam się część udziału własnego w wysokości 12% kosztów kwalifikowanych projektu sfinansować z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z tym udział powiatu w tym przedsięwzięciu, to około 3% plus koszty projektu.
Udało się wyłonić dobrą firmę. Firmę, która jest również powiązana z Wyszkowem, bo wielu, wielu pracowników akurat pochodziło z Wyszkowa i okolic, więc oni rzeczywiście solidnie oraz odpowiedzialnie wzięli się do pracy. W ciągu roku udało nam się ten obiekt zbudować, wyposażyć i 1 września oddać do użytku – ku uciesze i rodziców i samych uczniów, jak również nauczycieli i samorządowców z powiatu wyszkowskiego.
Co do Ośrodka Szkoły – Wychowawczego w Wyszkowie, to nie tylko jest przeznaczony dla dzieci z naszego powiatu, ale również są dzieci z powiatów ościennych. Spełniamy rolę ośrodka regionalnego, który nie tylko działa na rzecz swojego środowiska, ale jeszcze szerzej. Również, dlatego, że to wyjątkowa szkoła, nowoczesna i dobrze wyposażona. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie jest trzecią, co do wielkości tego typu szkołą na Mazowszu. Było to dodatkowym argumentem dla zarządu województwa dla przyznaniu środków na inwestycję. Dzieci z roku na rok przybywa. Trzeba zabezpieczyć im godne warunki do nauki i do rehabilitacji. Powinny uczyć się w dobrych warunkach, gdzie zapewnione będą mieć nie tylko potrzeby edukacyjne, ale również i rehabilitację terapeutyczną.
W historii funkcjonowania powiatu jest to największa jak do tej pory inwestycja oświatowa. W trzeciej kadencji wybudowaliśmy salę gimnastyczną przy liceum ogólnokształcącym. Natomiast w tym roku oddaliśmy ten ośrodek”.
 

Dyrektor Edyta Jarosz –
o kilkuletnich przygotowaniach inwestycji (od 2009 roku), o tym, jakie były problemy i radości, kto najbardziej przyczynił się do powstania Ośrodka- mówi:

b2

asem bardzo emocjonalnym dla nas. W chwili, gdy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy na liście rezerwowej i że ten nasz projekt nie przeszedł, że jesteśmy tuż pod kreską przeżyliśmy takie chwilowe załamanie. Myślałam, że pewnie nie uda się tej inwestycji przeprowadzić. Nie ukrywam, że w tym czasie jedyną osobą, która nie traciła nadziei i wspierała nas w tym, że się uda, był Pan starosta wyszkowski Bogdan Pągowski. W ogóle jesteśmy wdzięczni i Radzie Powiatu i Panu Staroście za tą decyzję. Za podjęcie decyzji o rozbudowie naszej szkoły, że widzieli te nasze potrzeby oraz, że nie zostawili nas samych w tym ciasnym, zagrzybionym ośrodku, ale widzieli sens tej rozbudowy. Właśnie taką osobą bardzo wspierającą nas w tych działaniach i taką będącą z nami, okazał się właśnie Pan Starosta. Bardzo cieszyliśmy się, że tak zaangażował się w tę inwestycję. Znajdował czas żeby przyjechać i zobaczyć, jak ta budowa tutaj przebiega, co mamy udokumentowane w kronice rozbudowy naszego ośrodka. I cieszę się, że właśnie i radni oraz zarząd powiatu tak walczył o to. Starosta zabiegał, dowiadywał się w urzędzie marszałkowskim: czy jest szansa, kiedy będzie coś wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie. Konsekwentne utrzymanie decyzji o tym, że będzie rozbudowa szkoły, to było dla nas taka iskrą nadziei i takim światełkiem lepszej, godniejszej przyszłości.
I bardzo szybko udało się wszystko zrobić. Stwierdziliśmy, że chyba przez to, że nasze dzieci są takie trochę pokrzywdzone przez los, to do nich często właśnie się ten los uśmiecha. Nie zostawia nas tak samych sobie tylko właśnie w najmniej oczekiwanym momencie otrzymujemy jakiś dar dla nas znaczący. W tym przypadku nową szkołę.”
 

Jak się okazuje, wspaniałą wiadomością dla szkoły okaże się najbliższa sesja Rady Powiatu zwołana na 12 listopada 2014 r. W porządku sesji zapisano podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r., w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 469.840 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, tj. SOSW w Wyszkowie. Nie mamy wątpliwości, że radni w/w uchwałę przyjmą jednogłośnie.

 
2 566 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Boisko dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Mokrej Wsi, nową i potrzebną inwestycją

4 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi. Wartość całkowita budowy...

Zamknij