ggg ggg ggg ggg

Nowe władze w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

We wtorek, 20 stycznia, w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie odbyła się I sesja Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego po wyborach samorządowych. Głównym punktem programu był wybór władz Związku oraz uchwalenie budżetu Związku na 2015 r.

zarzad
Przewodniczacym Zgromadzenia na trzecią kadecję został wybrany jednomyślnie Artur Borkowski- Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy Serock i jednocześnie Sekretarz Powiatu Legionowskiego.
Wiceprzewodniczacymi zostali: Andrzej Olechowski – radny Rady Gminy Nieporęt i Bogumiła Majewska – radna Rady Gminy Jabłonna.
W skład Zarządu weszli dotychczas rządzący włodarze gmin: Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo, Sławomir Maciej Mazur-Wójt Gminy Nieporęt,
Sylwester Sokolnicki – Burmistrz Miasta i Gminy Serock i Paweł Andrzej Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew, do których dołączyli nowowybrani: Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna, Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka i Krzysztof Chaciński -Burmistrz Radzymina.
Sylwester Sokolnicki dotychczasowy Przewodniczący Zarządu, który przez trzy kadencje pełnił funkcję najpierw Wiceprzewodniczacego a później Przewodniczacego Zarządu, podziękował za dotychczasową współpracę, sugerując jednocześnie aby przewodniczenia Zarządu podjął się kolejny wybrany w tajnym głosowaniu członek Zarządu.
Przewodniczącym Zarządu został wybrany Paweł Andrzej Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew, Wiceprzewodniczącym Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka.

glosowanie

Historia zatem zatoczyła koło, ponieważ właśnie od ówczesnego Wójta Gminy Wieliszew – Edwarda Trojanowskiego przejął zarządzanie Związkiem Sylwester Sokolnicki, które na powrót przekazał włodarzowi Wieliszewa.
Wybrana została także Komisja Rewizyjna, w której sklad weszli Sławomir Osiwała-radny Rady Miejskiej w Serocku i Zenon Zadróżny-Z-ca Wójta gminy Dąbrówka.
Dotychczasowym władzom składamy podziekowania za aktywną pracę wykonywaną na zasadzie non profit na rzecz gmin położonych wokół Jeziora Zegrzyńskiego, promowanie obszaru -budowanie marki miejsca, integrowanie społeczności lokalnej w cyklicznie odbywajacych się imprezach.

Nowowybranym władzom gratulujemy wyboru i życzymy, aby przy udziale unijnych środków wcieliły w życie nowe pomysły, aby np. można było objechać Jezioro Zegrzyńskie rowerem, a wszelkie materiały promocyjne zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej.
/Halina Kolibabska/

3 007 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Budżet w cieniu protestu…

W ubiegłopiątkowy wieczór, 30 stycznia Rada Powiatu Wołomińskiego niemal jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 r. I...

Zamknij