ggg ggg ggg

Budżet w cieniu protestu…

W ubiegłopiątkowy wieczór, 30 stycznia Rada Powiatu Wołomińskiego niemal jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015 r. I byłaby to zapewne najważniejsza informacja dotycząca ostatniej sesji, gdyby nie fakt, że na obradach pojawili się mieszkańcy protestujący przeciwko planowanej budowie składowiska odpadów w Michałowie k. Zielonki.

SONY DSC

Trzeba przyznać, że obecność pikietujących przeciwko planowanemu składowisku odpadów w Zielonce przy ul. Michałowskiej 2 dość nieoczekiwanie stała się jednym z najciekawszych „punktów” ubiegłopiątkowych obrad.
(Przypomnijmy, że protest przeciwko budowie wysypiska popierają tysiące mieszkańców gmin: Halinów, Sulejówek, Dębe Wielkie, Stanisławów i Poświętne, które będą zagrożone jego bezpośrednim sąsiedztwem. Niepokoje społeczne nasiliły się po tym, jak w dniu 17 grudnia 2014r. ówczesny wicestarosta wołomiński Konrad Rytel – na dwa dni przed objęciem władzy przez nowego starostę, wydał zgodę na budowę składowiska odpadów. Tymczasem wspomniane pięć gmin wraz z powiatem mińskim już dawno podjęły uchwały, wyrażające swój sprzeciw wobec planowanej lokalizacji).
Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Werczyński zwrócił się z prośbą do szefowej Stowarzyszenia Obrońców Dóbr Mazowsza „Zielony Wiąz”, które zorganizowało pikietę, by przedstawiła radnym stanowisko protestujących. Następnie do wypowiedzi protestujących odniósł się starosta Kazimierz Rakowski, który stwierdził, że odwołanie wystosowane przez organizację „Zielony Wiąz” jest w chwili obecnej rozpatrywane przez wojewodę, w związku z czym należy zaczekać na jego decyzję. Z kolei radni poprosili, aby Zarząd Powiatu przygotował stosowną informację na ten temat, by sprawa mogła zostać szczegółowo omówiona na kolejnej sesji, którą zaplanowano na 19 lutego.

 

SONY DSC

 
Zatem czekając na dalszy rozwój tej sprawy, powróćmy do tematu uchwalenia tegorocznego budżetu powiatu wołomińskiego.
Otóż w budżecie Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok ustalono dochody w wysokości 149.909.793 zł, z tego bieżące w kwocie 146.037.293 zł i majątkowe w kwocie 3.872.500 złotych. Wydatki określono w wysokości 150.693.125 zł, w tym bieżące w kwocie 131.969.044 zł i majątkowe w kwocie 18.724.081 złotych.
Jednocześnie ustalono kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1.075.177 złotych. Planowany deficyt budżetu w wysokości 783.332 złotych ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Stan zadłużenia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31 grudnia 2015 wyniesie 43.631.501,38 złotych, co stanowi 29,1 % planowanych dochodów.
Wśród planowanych inwestycji najciekawsze pozycje to m.in. rozwój bazy oświatowej: rozbudowa LO w Radzyminie – 2 mln zł, budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach (300 tys. zł), zakup nieruchomości na potrzeby ZSTZ w Radzyminie (400 tys. zł) oraz rozbudowa placówki (300 tys. zł), przebudowa boiska przy ZSE w Wołominie (147,6 tys. zł), przebudowa bieżni i boiska do koszykówki przy ZS w Tłuszczu (80 tys. zł.). Znaczące środki przewidziano także dla służb ratowniczych i opieki zdrowotnej w tym: zakupy sprzętu specjalistycznego i modernizacja oddziałów Szpitala Powiatowego w Wołominie – 2 mln zł, dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KPP Policji (80 tys. zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego dla KP PSP (70 tys. zł).

 

SONY DSC

 

Niewątpliwie jednak najwięcej zaplanowanych wydatków na zadania inwestycyjne dotyczy modernizacji i budowy dróg powiatowych oraz chodników. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że na realizację poszczególnych zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych wołomińskie starostwo otrzyma pomoc finansową w łącznej kwocie 3.872.500 zł, której będą musiały udzielić gminy: Wołomin, Jadów, Ząbki, Radzymin, Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Tłuszcz oraz Poświętne.
(Przykładem może być pozycja inwestycyjna pod nazwą „Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach”, na którą zarezerwowano w budżecie powiatu kwotę 2 .140 000 zł, z czego aż 640 tysięcy zł ma pochodzić ze środków własnych Miasta Ząbki).

SONY DSC

Podczas ubiegłopiątkowego głosowania budżet powiatu wołomińskiego na 2015 rok uchwalono niemal jednomyślnie (27 głosami za, przy jednym wstrzymującym się radnego Ireneusza Maślany i pod nieobecność wiceprzewodniczącej Haliny Boneckiej, która musiała wcześniej opuścić obrady).
/opr. R.S. Lewandowski
foto: Mariusz Stępnik/

 

SONY DSC

 

WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE
ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W BUDŻECIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO na 2015 r.:

– Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów – 300 000,00 zł
– Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin – 650 000,00 zł
– Budowa drogi Strachówka – Osęka – Ruda, gm. Strachówka – 70 000,00 zł
– Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w – Ząbkach – 2 140 000 00 zł
– Projekt przebudowy ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach, gm. Marki – 100 000, 00 zł
– Przebudowa drogi Sieraków – Słupno, gm. Radzymin – 1 000 000, 00 zł
– Modernizacja części drogi Kuligów – Józefów – Kowalicha – Marianów gm. Dąbrówka – 715 000, 00 zł
– Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów – Leśniakowizna – Majdan – 715 000,00 zł
– Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka – 715 000.00 zł
– Remont mostu drogowego w miejscowości Jadów, gm. Jadów – 350 000.00 zł
– Przebudowa ulicy Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm. Klembów – 2 140 000,00 zł
– Budowa ul. Dworkowej w Kobyłce do drogi 631 w Markach – 50 000,00 zł
– Przebudowa ul. Starej w Nadmie – projekt, gm. Radzymin – 50 000,00 zł
– Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie, gm. Wołomin – 400 000, 00 zł
– Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej , gm. Wołomin – 1 430 000, 00 zł
– Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin – 100 000, 00 zł
– Modernizacja ul. Poniatowskiego, gm. Kobyłka – 150 000, 00 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 43512W (100 mb) gm. Poświętne – 80 000,00 zł
– Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik (1000 mb) gm. Poświętne – 70 000,00 zł
– Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w Turze gm. Poświętne – 80 000,00 zł
– Projekt chodnika przy drodze Klembów – Sitki , gm. Klembów – 20 000,00 zł
– Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów – 20 000,00 zł
– Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka wraz z budową parkingu, gm. Radzymin – 100 000,00 zł
– Projekt chodnika w miejscowości Białki, gm. Tłuszcz – 60 000,00 zł
– Projekt i budowa chodnika w miejscowości Jaźwie (1000 mb), gm. Tłuszcz – 200 000, 00 zł
– Bezpieczna szkoła – montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych – 50 000,00 zł
– Budowa chodnika w miejscowości Jadów Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada – ul. Wspólna, (200 mb)gm. Jadów – 55 000,00 zł
– Budowa chodnika w Sulejowie, gm. Jadów – 300 000,00 zł

2 575 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Straż Miejska w Radzyminie jednak zostaje… – Radni byli przeciwni pomysłowi jej likwidacji

W miniony piątek 30 stycznia radzymińscy radni na czele z przewodniczącym Zbigniewem Jabłońskim nie wyrazili zgody na zlikwidowanie funkcjonującej od...

Zamknij