ggg ggg ggg

Na ofierze Bohaterów 1920 roku, powinniśmy budować teraźniejszość i przyszłość naszego narodu

Jak co roku, 14 sierpnia pod skromnym pomnikiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, który znajduje się na skraju Wólki Radzymińskiej, na pograniczu gmin: Nieporęt i Radzymin, odbyły się jedne z najważniejszych uroczystości, upamiętniających Cud nad Wisłą.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, patriotyczną wieczornicę upamiętniającą kpt. Stefana Pogonowskiego i jego żołnierzy, która odbyła się w środę, 14 sierpnia zainaugurowała polowa Msza Święta, koncelebrowana przez księży: Władysława Trojanowskiego i Tomasza Osiadacza, w oprawie artystycznej Chóru „Młodzież 50+” i w obecności licznych pocztów sztandarowych jednostek OSP, a także szkół i organizacji z terenu gminy Nieporęt i gminy Radzymin.
Po wspólnej modlitwie, zgodnie z ceremoniałem nastąpiło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego oraz Kompanii Honorowej 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, po czym odegrano hymn państwowy. Następnie, głos zabrał gospodarz uroczystości, wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, który powitał licznie przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: poseł na Sejm RP Jan Grabiec, przedstawiciel generała dywizji Krzysztofa Radomskiego dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej płk Tomasz Biedziak, zastępca dowódcy 9 batalionu dowodzenia mjr Maciej Staszewski, dowódca Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach płk Leszek Paszkowski, komendant Centrum Wsparcia Dowodzenia DGRSZ płk Dariusz Janusz, Szef Pionu Wsparcia Działań 9 Brygady płk Arkadiusz Nowocień, Szef Sztabu batalionu DWL kpt. Tomasz Kępe, generał w stanie spoczynku Jerzy Michałowski, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Renata Soszyńska, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, Prezes Związku Kombatantów RP i BWP Koła Powiatowego w Legionowie Cezariusz Kalinowski oraz prezes honorowy płk Kazimierz Przymusiński, przedstawiciele samorządów, policji, straży pożarnej i Nadleśnictwa Drewnica, Honorowy Obywatel Gminy Nieporęt płk dr hab. Zbigniew Ciekanowski i Zasłużona dla Gminy Nieporęt Zenobia Sołtys, wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Radzyminie Piotrem Rembelskim, radni i sołtysi z terenu gminy Nieporęt oraz harcerze 14 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt.
– Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem. Dla każdego z nas powinna być synonimem domu, bezpieczeństwa, wolności, tolerancji i bezwarunkowej miłości. Za taką Polskę, niemal 100 lat temu, tysiące Polaków oddały swe życie w Bitwie Warszawskiej, która miała miejsce także tu, pod Wólką Radzymińską – przypomniał wójt Maciej Mazur, podkreślając jak ogromny był duch patriotyzmu wśród Polaków, żołnierzy i ochotników, jak wielkie było w nich pragnienie obrony wolności Ojczyzny, nawet za cenę najwyższą, cenę życia. W trakcie przemówienia wójt Nieporętu odniósł się także do głębokiej symboliki pomnika, pod którym odbywają się uroczystości:
– Ascetyczny monument nie zawierał żadnych zbędnych elementów. Jego jedyną ozdobą były zachowane do dzisiaj skrzyżowane szable, przepasane szarfą i oparty o nie wieniec laurowy. Górę pomnika wieńczyła kula – symbol pełni i doskonałości. Od czasów przedchrześcijańskich umieszczenie jej na grobowcach oznaczało powołanie zmarłych do nieśmiertelności. Z pewnością aspirowali do niej polegli, lecz niezwyciężeni bohaterowie Biwy Warszawskiej. Ich poświęcenie dla Ojczyzny stało się punktem odniesienia dla przyszłych pokoleń. To za ich przykładem godności i honoru Polski w Powstaniu Warszawskim bronili młodzi Polacy – pierwsze pokolenie wychowane w wolnej Ojczyźnie. Ci bohaterowie zasługują na pamięć i cześć, a naszą powinnością jest przekazywanie wiedzy o nich i historii regionu najmłodszym mieszkańcom, rozwijanie dumy i przywiązania do miejsca, w którym żyją – powiedział wójt Maciej Mazur.
Okolicznościowe wystąpienie wójta Nieporętu stało się również okazją do podziękowania młodzieży i nauczycielom za kultywowanie wartości patriotycznych oraz okazją do pożegnania Pocztu Sztandarowego Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, którego tradycje w nowym roku szkolnym przejmie Szkoła Podstawowa.
O ofierze krwi bohaterów 1920 roku przypomniał również poseł Jan Grabiec, mówiąc:
– Oddajemy Im cześć i hołd dzisiaj, w rocznicę tego wydarzenia, ale wiemy, że ta pamięć i cześć trwa na tych terenach nie tylko od święta. Na co dzień o pamięć dba gmina Nieporęt, powiat legionowski, dba gmina Radzymin, powiat wołomiński. Bardzo wiele na naszym terenie jest tych miejsc pamięci, zarówno odkrytych, przywróconych do dawnej świetności pomników, grobowców i tych bezimiennych mogił w lasach tutaj za nami, które świadczą, że trzeba było przelewać krew, by bronić wolności – mówił parlamentarzysta, a następnie zaapelował do zgromadzonych:
– Musimy dbać o to, by ta wolność i niepodległość nie została nam odebrana. Byśmy potrafili w chwili zagrożenia być jednością, byśmy potrafili być razem. Bardzo ważne, by wszystkie dzieci Matki Polski mogły czuć się w Polsce u siebie, by nikt ich nie dzielił, nie oceniał, by nikt nie wyrzucał, że nie są patriotami. Każdy z nas ma prawo czuć się dzieckiem naszej Ojczyzny, a stopień naszego patriotyzmu można będzie zmierzyć wtedy, kiedy trzeba będzie przelać krew albo narazić swoje życie, tak jak robią nasi żołnierze podczas misji wojskowych. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, że nigdy nie będzie potrzeba przelewania krwi, by bronić polskiej wolności, ale tym mocniej musimy pamiętać o potrzebie głębokiej jedności wszystkich Polaków, bez względu na poglądy czy przekonania.
W dalszej części uroczystości głos zabrał p. Łukasz Kudlicki, który odczytał list okolicznościowy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.
Następnie, przyszedł czas na Apel Pamięci Oręża Polskiego i salwę honorową.
Zwieńczenie uroczystości stanowiła ceremonia złożenia wieńców pod pomnikiem, zaś po zakończeniu oficjalnej części obchodów, zgodnie z tradycją, wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali przez Wójta Nieporętu na przepyszną, wojskową grochówkę.

/R. S. Lewandowski,
foto G. Jeleń/

2 181 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
1939 – POLICJANCI W OBRONIE OJCZYZNY

Wielkie widowisko historyczne w Kuligowie z udziałem kilkutysięcznej publiczności! W ubiegłą sobotę, 24 sierpnia na nadbużańskich błoniach w Kuligowie (gm. Dąbrówka),...

Zamknij