ggg ggg ggg

Medal 30-lecia dla burmistrza Jerzego Bauera za współpracę na rzecz Wspólnoty Polskiej i rodaków z polonii

3 grudnia 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska“ z udziałem wicepremiera Henryka Kowalczyka.

Temat konferencji brzmiał: ,,Polska – Polonia – nowe płaszczyzny współpracy”. Obie instytucje, tj. PKOl i Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” od lat współpracują na rzecz rozwoju sportu polonijnego na świecie a owocem tego są dziesiątki imprez – od tych największych w randze olimpiad i zawodów światowych, przez regionalne do lokalnych.
Niebagatelną rolę w organizacji wydarzeń polonijnych – zarówno sportowych jak edukacyjnych, czy kulturalnych dziejących się w Polsce, mają samorządy lokalne. Przykładem może być wieloletnia już akcja Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” odbywająca się pod hasłem ,,Lato z Polską”. Współpraca z samorządami ma już wymierne efekty i w związku z tym w trakcje konferencji wicepremier Henryk Kowalczyk – przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Krzysztof Łachmański – wiceprezes SWP, Hanka Gałązka wiceprzewodnicząca Rady Krajowej SWP wręczyli przedstawicielom samorządów specjalne podziękowania. Medal 30-lecia otrzymał burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer wraz z poseł Joanną Fabisiak. Pan Burmistrz został doceniony miedzy innymi za wspólną organizację zawodów lekkoatletycznych XX Igrzysk Polonijnych w Ostrowi Mazowieckiej we wrześniu b.r.
Kolejnym docenionym przez Stowarzyszenie samorządowcem z naszego powiatu był starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, który odebrał podziękowanie za współpracę ze Wspólnotą podczas organizacji wypoczynku młodzieży polonijnej w okresie wakacyjnym.
Gratulujemy wyróżnień naszym samorządowcom.
/oprac. J.Cz.;
fot. Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”/

595 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki”

Władze Powiatu Ostrowskiego zawarły umowę z firmą P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna na realizację inwestycji pn.:...

Zamknij