ggg ggg ggg ggg

Masz pomysł na zmiany w Ząbkach? Weź udział w Budżecie Obywatelskim!

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki. Pomysły na pozytywne zmiany w mieście można zgłaszać do 31 marca br. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 0,8% dochodów Miasta, uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określonych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł. Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze!

Mieszkańcu Ząbek, masz pomysł na zmiany w mieście? Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Twojego miasta. Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2024 roku?
Ząbkowski ratusz zachęca do składania propozycji projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki 2023, którego realizacja jest planowana w 2024 roku na podstawie Uchwały Nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego.

Kto może zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki?

Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Ząbki. Projekt może zostać zgłoszony przez nie więcej niż 3 mieszkańców. Do kontaktu należy wskazać jedną pełnoletnią osobę. Jeżeli propozycję zgłasza niepełnoletni mieszkaniec, musi być ona poparta zgodą rodzica/opiekuna. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie wyrażone podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta Ząbki, nie licząc autorów.
Jak należy zgłosić projekt? Są dwie możliwości:
Logując się na specjalnie do tego celu przygotowanej platformę (POBO): https://zabki.budzet-obywatelski.org/ (Tu program poprowadzi nas krok po kroku).
Przynosząc projekt lub przysyłając do Urzędu Miasta Ząbki do dnia 31 marca 2023 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia projektu do urzędu. WAŻNE: Projekt musi zawierać dane, o których mowa w §12 ww. uchwały. Aby ułatwić sobie złożenie projektu można skorzystać z przykładowego wzoru zgłoszenia projektu, który zawiera niezbędne do zgłoszenia projektu elementy.
Ile projektów można zgłosić? Mieszkaniec miasta Ząbki może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Jakie projekty można zgłosić?

Dotyczące budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury miejskiej oraz urządzania zieleni miejskiej
(z puli infrastrukturalnej).
Dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym
(z puli społecznej).
Wysokość środków na realizację projektów z budżetu obywatelskiego będzie stanowić 0,8% dochodów Miasta Ząbki uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co będzie wynikało z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł, z czego na pulę infrastrukturalną będzie przeznaczone 70% a na pulę społeczną 30 %.
Co oznacza, że cały budżet na pulę infrastrukturalną wynosi w 2023 roku 399 932,19 zł, a maksymalna kwota
na jedno zadanie w tej puli – 119 979,66 zł.
Na pulę społeczną, cały budżet to 171 399,51 zł, a maksymalna kwota na jedno zadanie w tej puli – 51 419,85 zł.
Propozycje projektów należy zgłaszać w terminie od 1 do 31 marca 2023 r.
Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia projektu? Do każdego zgłoszenia projektu należy dołączyć obowiązkowo listę poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców Ząbek.
(Pytania można przesyłać na: budzetobywatelski@zabki.pl).

/opr. KW; źródło: UM Ząbki/

492 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Goście z Belska Dużego z wizytą w Kobyłce

W Kobyłce, polityka społeczna jest jednym z wiodących tematów, co potwierdzają wdrażane w ostatnich latach projekty. Przekonali się o tym...

Zamknij